Umetnost

UP PEF na umetniškem področju

UP PEF k razvoju akademske kulture na Univerzi na Primorskem in širše v obalni regiji med drugim prispeva z bogatim kulturno-umetniškim programom. Deluje kot vsestranska ustvarjalna platforma, znotraj katere ustvarjajo profesionalni in ljubiteljski umetniki, posebno mesto pa zasedata tudi učenje z umetnostjo in inkluzija s pomočjo umetniške dejavnosti. Številne predavateljice in predavatelji, ki so izvoljeni v nazive na habilitacijskih področjih, povezanih z umetnostjo, dosegajo vidne rezultate tako v ustvarjanju kot raziskovanju, ki pogosto poteka v sodelovanju s tujimi institucijami in v okviru različnih interdisciplinarnih projektov.

Na UP PEF so zastopana vsa osrednja umetniška področja:

- vizualne umetnosti,
- uprizoritvene umetnosti,
- književnost,
- glasba,
- ples ter
- interdisciplinarne povezave med njimi.

Umetniško delovanje se povezuje tudi z znanostjo ter gospodarstvom, s čimer hkrati prispeva k potrebam Družbe 2050, ki zahteva tesno interdisciplinarno povezovanje družboslovja, humanistike in umetnosti z naravoslovno-tehničnimi vsebinami.

Ustanovljen je bil tudi Center za umetnost, ki med sabo povezuje vse zaposlene, ki se z umetnostjo aktivno ukvarjajo. V okviru centra visokošolski učitelji sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih projektih, organizirajo konference, posvete, simpozije, izobraževanja in druge dogodke.

Še posebej velja izpostaviti primere mentorskega dela, ki se predstavlja v okviru umetniškega projekta Spekula.


Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje 

Magistrski študijski program 2. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje 

 

4_Banner_VUO_2024.jpg

icon open book

Novice

20. jun. | Novice

Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

17. jun. | Novice

Letno srečanje konzorcija projekta B-Rin

V četrtek, 13. junija 2024, je na Univerzi na Primorskem, potekalo 1. letno srečanje konzorcija projekta B-Rin, v katerem UP kot vodja projekta sodeluje z desetimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami.

14. jun. | Novice

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

»Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati«, je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

icon arrow more

Dogodki