Predstavitev

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper


Kontakti

Socialna omrežja

Drugi podatki

 • Matična številka: 1810014003
 • ID za DDV: SI 71633065
 • Podračun pri UJP Koper: 01100-6000005940
 • IBAN: SI56 01100-6000005940
 • SWIFT, BIC KODA: BSLJSI2X
 • Vložna številka: 1/06488/03 pri Okrožnem sodišču v Kopru Srg: 2003/01175
 • Erasmus koda: SI KOPER 03

 

Kje nas najdete

Pedagoška fakulteta deluje v palači Corner, ki je locirana na . Prostori so v samem mestnem jedru v bližini Trga Brolo in Titovega trga, kjer je tudi sedež Univerze na Primorskem. V neposredni bližini je Dijaški in študentski dom Koper, Gimnazija Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Glasbena šola Koper in druge pomembne ustanove v Mestni občini Koper.

 

Kratka predstavitev fakultete

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF)  je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem in podrobneje v veljavni  Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem.

UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti in umetnosti. UP PEF je članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).

Delovanje UP PEF je podrobneje urejeno s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, sprejetimi na 25. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 15. decembra 2017, ter spremenjenimi in dopolnjenimi na 8. redni seji, ki je potekala 11. septembra 2020.

Na področju študijske dejavnosti UP PEF izvaja različne študijske programe vseh stopenj,  ki spadajo na študijski področji po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 (KLASIUS-P-16) 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev in 02 Umetnost in humanistika.

UP PEF izvaja naslednje študijske programe.

1. stopnje:

 • univerzitetni študijski program Pedagogika,
 • univerzitetni študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk in smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom),
 • univerzitetni študijski program Socialna pedagogika,
 • univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje in
 • visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom).

2. stopnje:

 • magistrski študijski program Andragogika (prej Izobraževanje odraslih in razvoj kariere),
 • magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika,
 • magistrski študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk, smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino) in
 • magistrski študijski program Socialna pedagogika,
 • magistrski študijsk program Vizualne umetnosti in oblikovanje,
 • magistrski študijski program Zgodnje učenje.

3. stopnje:

 • doktorski študijski program Edukacijske vede in
 • doktorski študijski program Zgodnje učenje in poučevanje.


Študijski programi se izvajajo kot redni študij, lahko tudi kot redni in izredni študij, ali pa le kot izredni študij. Nekateri študijski programi se izvajajo tudi na dislociranih enotah fakultete.

Poleg študijskih programov je UP PEF izvajala tudi:

 

  icon open book

  Novice

  20. maj. | Novice

  Delavnice v okviru projekta GREEN4VIP

  23. aprila 2024 so v okviru Erasmus+ projekta Green4VIP študentje 2. letnika študijskega programa Predšolska vzgoja, izvedli delavnice za predšolske otroke.

  20. maj. | Novice

  Kaj je v zakulisju uspešnega učnega procesa?

  V sredo, 15. maja 2024, smo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v okviru vaj pri predmetu Procesi učenja na študijskem programu Pedagogika 1. stopnje, gostili dr. Katjo Kozlovič, zakonsko in družinsko terapevtko. Gostja je s študenti delila izkušnje praktičnega dela z otroki, ki temelji tako na lastnih kot drugih znanstvenih raziskavah.

  17. maj. | Novice

  Preteklost v nakitu na ogled le še do 11. maja 2024

  Razstava nakita, študentov Vizualnih umetnosti in oblikovanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, je nastala v sklopu Slovenskega tedna nakita. Glavna in povezovalna tema Slovenskega tedna nakita se glasi »Občutenja – Sensations,« študentje pa so, izmed treh možnih sklopov, izbrali preteklost.

  icon arrow more

  Dogodki