Aktualno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (CVŽU UP PEF) različnim ciljnim skupinam (učenci, dijaki, študenti, diplomanti, zaposleni, starostniki) ponuja izobraževanja, na katere se lahko prijavi 

  • posameznik ali
  • vzgojno-izobraževalni zavod.

V kolikor se na izobraževanje prijavi vzgojno-izobraževalni zavod, se izobraževanje izvede na sedežu naročnika, v nasprotnem primeru pa na sedežu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper) ali na dislociranih enotah (Nova Gorica, Novo mesto, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Ptuj) in v skladu z izkazanim povpraševanjem in zbiranjem prijav. Določena izobraževanja (ali del) se lahko v skladu z dogovoromo izvedejo tudi na daljavo (npr. po videokonferečnemu sistemu ZOOM).  
 

Predstojnik CVŽU UP PEF izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Kontakt službe 031 634 017
cvzu@pef.upr.si
Facebook www.facebook.com/cvzuuppef


Preverite aktualna izobraževanja, dogodke in obvestila: