Promovirana nova doktorja znanosti UP PEF

datum: 23.03.2022

kategorija: Novice

V ponedeljek, 14. marca 2022, je rektorica Univerze na Primorskem v okviru Tedna UP v doktorje znanosti promovirala doktorantke in doktorante, ki so doktorske disertacije zagovarjali v januarju in februarju 2022. Med njimi sta tudi dva visokošolska učitelja z UP PEF:

- Blaž Simčič, doktorska disertacija: »Preverjanje merskih značilnosti instrumentov na pedagoškem področju: primer merjenja čuječnosti« (mentorica izr. prof. dr. Tina Štemberger, somentor izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik).

- Melita Lemut Bajec, doktorska disertacija: » Pristop CLIL skozi vsebine kulturne dediščine v splošni gimnaziji« (mentorica izr. prof. dr. Silva Bratož, somentorica izr. prof. dr. Tina Štemberger).

Več informacij: tukaj.

doktor_Melita.jpg

doktor_Sim__i__.jpg