Poslovni protokol pomemben tudi v kriznih časih - vabljeni na Akademijo za poslovni protokol

datum: 05.07.2022

kategorija: Novice

Leta 2018 je Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, v sodelovanju s Centrom za vseživljenjsko učenje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, začela z izobraževalnim programom poslovnega komuniciranja in protokola, ki izraža profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentost, kar so močne konkurenčne prednosti. Trimesečnemu programu, od januarja do aprila prihodnje leto, lahko prisostvujete tudi vi.  

AKADEMIJA_BENEDETTI_2022.png

Pomembna področja Akademije za poslovni protokol

Šolanje v okviru Akademije za poslovni protokol zavzema področje uspešne poslovne komunikacije in sodobne komunikacijske trende. Na tedenskih srečanjih predavatelji poudarjajo besedno (govorno in pisno)  in nebesedno komuniciranje, pa tudi interno in eksterno komuniciranje. Na konkretnih primerih se dotaknejo organizacije poslovnih in družbenih dogodkov, slušatelji spoznajo navade poslovnega obdarovanja, primerno uporabo državnih simbolov ter protokolarni obed preizkusijo v praksi.

Komuniciranje v kriznem času

Konkurenčne prednosti izstopajo še posebej v času, v katerem se trenutno nahajamo, času, ki je pokazal, kako je komuniciranje pomembno, tako v gospodarski kot negospodarski dejavnosti. Soočanje z epidemijo je razkrilo številne napake tudi pri vodenju, ki nakazujejo na pomanjkanje tovrstnih veščin.

Dodatna znanja različnih strokovnjakov

Neprecenljivo znanje Ksenije Benedetti bodo na akademiji dopolnjevali vrhunski strokovnjaki različnih strok. Elen Batista Štader, televizijska voditeljica in novinarka bo z vami pri temi organizacije učinkovite novinarske konference in priprave komunikacijske platforme ob dogodkih, novinar Slavko Bobovnik pa bo razkril učinkovit nastop pred kamero, kar boste preizkusili tudi v praksi. Predavali bodo tudi dr. Aleksander Zadel, Aljoša Bagola, Sebastian Cavazza, Janez Škrabec, dr. Miha Mazzini, Gregor Jamnik in Boštjan Romih.

Namenjeno vsem

Izobraževanje je pripravljeno za vse, ki se profesionalno vključujejo v zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila ter pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

 

Potek šole poslovnega protokola

Trimesečni program obsega 60 ur predavanj in delavnic enkrat tedensko, ob ponedeljkih od 16. ure do 19.30, od 16. januarja do 5. aprila 2023. Predavanja bodo potekala v Hotelu Slon v Ljubljani. Ob zaključku šolanja in po opravljenem končnem izpitu bodo slušatelji in slušateljice prejeli certifikat znanja. Več informacij je dostopnih na spletni strani https://protokol.si/.

Ksenija_Benedetti_2022.jpg