Simpozij Večkodna besedila v šoli, 15.-16. dec. 2022 | Symposium Multimodal Texts in School, 15-16 Dec. 2022

datum: 13.09.2022

kategorija: Novice

POPRAVEK_S_6_Banner_Multimodal.png

Organizatorja Center za jezike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Oddelek za jezike in književnosti, komunikacijo, izobraževanje in družbo Univerze v Vidmu (Italija)

 

Organisers The Faculty of Education (University of Koper, Slovenia) and the Department of Languages and Literatures, Communication, Education and Society (University of Udine, Italy)

 

Izvedba v hibridni obliki (udeležba ali na Zoomu ali v živo v predavalnici na Pedagoški fakulteti v Kopru)

 

Organised with a hybrid format (both via Zoom and in presence in the Faculty of Education, Koper)

 

Delovni jeziki slovenski, angleški, italijanski

 

The working languages Slovene, English, Italian

 

Tema Večkodna besedila (učbeniška besedila, slikanice in pedagoški diskurz na vseh ravneh izobraževanja) bodo obravnavana z vidika vizualne slovnice (Kress, van Leeuwen), semiotike, s poudarkom na socialni semiotiki (van Leeuwen), in s tem tudi sistemsko-funkcijske slovnice (Halliday) ter kritične analize diskurza. Predstavljene bodo tudi druge podporne teorije večkodnim besedilom.

Theme There will be presented 3 thematic clusters: textbooks, picture books and pedagogical discourse in all levels of education, discussed on the theorethical grounds of SFL, visual grammar, CD and other theories supporting multimodal texts. 

 

 

Prijava in kotizacija (70 EUR ali 25 EUR) do vključno 7. decembra 2022.

Registration and registration fee (70 EUR or 25 EUR) - deadline 7th Dec 2022.

Prijavni obrazec/Registration form/Modulo registrazione  

 

IZVLEČKI  Simpozija Večkodna besedila v šoli | ABSTRACTS Symposium Multimodal Texsts in school

PROGRAM Simpozija Večkodna besedila v šoli | PROGRAMME Symposium Multimodal Texsts in school

 

icon open book

Dogodki