Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev

datum: 28.06.2024

kategorija: Novice

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/2025.

Predmet tega javnega razpisa so tudi študijski programi, ki jih izvaja UP PEF:

  • Specialno pedagoško izpopolnjevanje za učitelje otrok s posebnimi potrebami,
  • Pedagoško-andragoško izobraževanje,
  • magistrski študijski program druge stopnje Inkluzivna pedagogika,
  • magistrski študijski program druge stopnje Socialna pedagogika.  


V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10 in 87/22) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.  

Zadnji rok za oddajo prijav na javni razpis je 8. januar 2025.