Nov magistrski študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje

datum: 27.02.2024

kategorija: Novice

UP PEF je pridobila akreditacijo magistrskega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Magistrski študijski program je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki ga UP PEF izvaja od študijskega leta 2021/2022 in s čimer je vzpostavljena vertikala v izobraževalnem procesu.

VUO.png

Gre za interdisciplinaren študij, ki povezuje različna likovna področja in umetniško-ustvarjalne prakse. Študent bo poglobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja in produkcije, pri izvajanju kritične presoje in refleksije pa nadgradil razumevanje razvoja umetniške produkcije ter teoretično-zgodovinskih predpostavk, ki to produkcijo pogojuje. Pri tem je umetniška praksa jedro vseh študijskih dogajanj, saj je le v njej mogoče dejansko in sproti preverjati učinke umetniško raziskovalnih in konceptualnih strategij.

Študent po zaključenem študiju pridobi naziv magister vizualnih umetnosti in oblikovanja / magistrica vizualnih umetnosti in oblikovanja (mag. vizual. um. in obl.). Usposobi se za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje (tudi na področju razvoja umetniške stroke); opremljen pa bo tudi z znanji tehnik in tehnologije za izvajanje oblikotvornih in oblikovalskih dosežkov znotraj kreativnih industrij.

 


Kot izhaja iz odločbe Sveta NAKVIS o akreditaciji, je študijski program kakovosten in strokovno utemeljen; podpira razvoj in širjenje študijskega področja vizualnih umetnosti in oblikovanja ter oblikuje smiselne rešitve glede na možnosti in priložnosti, ki jih UP ponuja v okviru kadrovskih, strokovnih in umetniških zmožnosti.