Nov projekt: Generativna umetna inteligenca v izobraževanju

datum: 04.07.2024

kategorija: Novice

Od junija 2024 do konec maja 2026 bo UP PEF sodelovala v novem projektu, ki ga v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financirata Republika Slovenija in Evropska unija – NextGenerationEU.

Nov projekt Generativna umetna inteligenca v izobraževanju vodi Zavod Antona Martina Slomška v sodelovanju s Pedagoškimi fakultetami Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Zavodom RS za šolstvo, Inštitutom Jože Štefan, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter Osnovno šolo Škofije.

Z UP PEF sodelujejo dr. Sonja Čotar Konrad (vodja projekta na UP PEF), dr. Tina Štemberger, dr. Maja Lebeničnik, dr. Karmen Drljić, dr. Marina Volk, dr. Sanela Hudovernik, dr. Andreja Klančar.

V projektu Generativna UI v izobraževanju so sodelujoči v središče postavili na učenca osredinjeno učenje in poučevanje. To pomeni, da je ključno izhodišče  in namen projekta proučevanje, načrtovanje ter aplikacija smernic za smiselno rabo GUI v učenju in poučevanju z namenom podpore doseganja učnih ciljev.  Teoretične osnove projekta izhajajo iz t. i. TPACK modela, ki učitelje usmerja k smiselni izbiri didaktičnega pristopa in ustrezne tehnologije, ki sta komplementarna in hkrati podpirata proces učenja in poučevanja ter SAMR modela, ki omogoča presojanje stopnje oz. kvalitete uporabe tehnologije (v tem primeru umetne inteligence) v procesu učenja in poučevanja, v smislu refleksije njene dodane vrednosti pri doseganju zastavljenih vsebinskih in procesnih ciljev ter kompetenc učencev. Jedro projekta bo tako predstavljal preplet treh področij: i) raziskovanje področja GUI,  ii) preizkušanje pedagoških pristopov v povezavi z GUI ter iii) ustreznih vsebin in aplikacij (z UI), ki lahko v procesu poučevanja in učenja podprejo tako učitelja kot učenca.

brin in dodatni - ožji

Več o projektu