Študijski programi za izpopolnjevanje 2024/2025

datum: 08.07.2024

kategorija: Novice

Objavljena sta razpisa za študijska programa za izpopolnjevanje za naslednje študijsko leto. Rok za prijavo je 6. september 2024.

Zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih in druge zainteresirane obveščamo, da je UP PEF za študijsko leto 2024/2025 razpisal dva študijska programa za izpopolnjevanje:


Specialno pedagoško izpopolnjevanje za učitelje otrok s posebnimi potrebami

Temeljni cilj programa SPI OPP je oblikovati strokovnjaka, ki bo poleg kompetenc, ki jih je pridobil v času pedagoškega študija, obvladal še osnovna teoretična in praktična znanja s področja prepoznavanja in dela z otroki, ki zaradi različnih vzrokov potrebujejo posebno skrb in podporo pri vključevanju v učno vzgojni proces. Pri tem bomo posebej pozorni na naslednje skupine otrok, in sicer na otroke:

  • z učnimi težavami,
  • s čustvenimi in vedenjskimi težavami ali motnjami,
  • z nadarjenostjo in talentiranostjo ter dvojno izjemnimi,
  • z dolgotrajno ali kronično boleznijo,
  • z gluhoto in naglušnostjo,
  • s komunikacijskimi in govorno-jezikovnimi motnjami,
  • z gibalno oviranostjo,
  • z avtizmom in
  • s slepoto in slabovidnostjo.

Program je prvenstveno namenjen že zaposlenim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja za poglabljanje teoretičnega znanja s področja posebnih potreb ter inkluzije in predvsem kritične presoje lastne izkušenjske prakse s ciljem osebnega in profesionalnega razvoja. Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Razpis in rok

Oba razpisa za vpis sta objavljena na spletni strani fakultete (vseživljenjsko učenje), rok prijave pa je 6. september 2024.

Sofinanciranje šolnin

Ob tem vas še obveščamo, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/2025. Predmet tega javnega razpisa sta med drugimi tudi oba študijska programa za izpopolnjevanje ter magistrska študijska programa Inkluzivna pedagogika in Socialna pedagogika, ki jih izvaja UP PEF.