ISMO - Informacijski Sistem o stanju Morskega Okolja v Tržaškem zalivu

Datum začetka: 01.01.2006
Rok za oddajo: 31.12.2007
Povzetek:

banner-ismo.jpg

Projekt omogoča celovito opazovanje in posredovanje informacij in podatkov strokovni in širši javnosti o ekološkem in oceanografskem stanju v Tržaškem zalivu. Projekt privzema meteorološke, oceanografske in biološke informacije, pridobljene z drugimi projekti, ki bodo nadgrajene z modelskimi analizami. Obstoječa najsodobnejša tehnologija, ki je že instalirana na morju, bo ustrezno dopolnjena (npr. podvodne kamere, numerične simulacije). Podatkovne baze o okolju bodo umeščene v sistem GIS. Sodobne okoljske informacije bodo posredovane javnosti preko spletnih strani. Projekt traja 30 mesecev.   

Trajanje projekta: od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2007 

Izvajalec projekta: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska Biološka postaja Piran

Soizvajalci projekta: 

  • UP PEF – Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
  • ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  • JPOP – Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
  • OGS – organizacijska enota za biologijo morja v Trstu (ITA) 

Vodja projekta: prof. dr. Tamara Lah Turnšek 

Raziskovalci UP PEF vključeni v projekt:

  • prof. dr. Dragan Marušič
  • doc. dr. Iztok Savnik
  • dr. Branko Kavšek, asist.
  • mag. Jernej Vičič, asist.
  • Matjaž Kljun, asist.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).