Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People

Datum začetka: 01.11.2011
Rok za oddajo: 31.10.2014
Financer: Evropska komisija
Nosilna organizacija: UP PEF
Sodelujoče organizacije:

Mreža ENABLE ima 16 partnerjev in med njimi 3 izven Evropske Unije.  

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
Drugi mejniki:

V projektu proučujemo kako informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) podpira vseživljenjsko učenje oseb s posebnimi potrebami, da bi premagali morebitne ovire in povečali možnosti.

Povzetek:

Pri socialnem vključevanju osebe s posebnimi potrebami premagujejo mnogo ovir pri dostopanju do izobraževanja in zaposlitve. Uporaba IKT pripomore pri premagovanju ovir. V okviru treh stopnej projekta partnerji ENABLE mreže proučujejo in zbirajo podatke o orodjih, tehnologijah, primerih dobre prakse ter jih v okviru evropskega portala posredujejo za končne uporabnike. Delovni paketi projketa vključujejo: zbiranje podatkov, organizacijo, evalvacijo in kategorizacijo podatkov Projektni produkti vključujejo:
•        Pregled stanja o uporabi IKT pri poučevanju in učenju oseb s posebnimi potrebami.
•        K uporabniku usmerjena baza podatkov, orodij in primerov dobre prakse namenjena   končnim uporabnikom in vzpostavljena ob podpori končnih uporabnikov.
•        E-izobraževanje za izobraževalce odraslih s posebnimi potrebami.
•        Načela in priporočila dobre prakse.
•        Metodologija za evalvacijo in kategorizacijo IKT orodij.
•        Priporočila za prihodnje raziskovanje.
•        Primerjalna analiza v 14 državah.
•        Dostopna spretna stran z orodji za poučevanje in učenje oseb s posebnimi potrebami.
•        Diseminacija rezultatov projekta na kakovostnih konferencah
•        Mednarodna konferenca (junij 2014 , shirley@techdis.ac.uk, JISC TechDis GB).

Prosimo vas za informacije na tem področju, orodja, ki bi jih vnesli v bazo podatkov in orodij, priporočila za izobraževanje in drugo. Prosim vzpostavite stik s slovenskimi partnerji. 

Več informacije je na spletni strani:

 Povezava na spletno stran projekta.

 

Mednarodna konferenca bo potekala junija 2014 v Yorku Velika Britanija. Kontaktna oseb je Shirley Evans shirley@techdis.ac.uk

The collaboration with overseas countries Australia and Korea will provide worldwide perspective. ENABLE project is operating with the support of the Lifelong Learning programme of the European Union.

Drugo:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.