Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams - EC4SLT

Tip projekta: Erasmus +
Datum začetka: 03.11.2014
Rok za oddajo: 30.09.2016
Financer: Evropska komisija
Nosilna organizacija: edEUcation ltd (Velika Britanija)
Sodelujoče organizacije:

University of Jyväskylä (Finska), Bucharest University of Economic Studies (Romunija), Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija) in evropsko združenje ravnateljev (European School Heads Association  - ESHA)

Nosilec/ka: School of Education, Communication and Language Sciences, Newcastle University, Velika Britanija. edEUcation ltd (Velika Britanija))
Povzetek:

Namen projekta:

-  izboljšati kakovost in učinkovitost vodenja osnovnih in srednjih šol s poudarkom na ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetniških kompetencah,

-   identificirati ključne podjetniške kompetence s področja gospodarstva in jih prenesti na področje vodenja osnovnih in srednjih šol ter razviti modele usposabljanja ravnateljev s poudarkom na timih in večji avtonomiji.

Cilji projekta:

-  izboljšanje vodenja šol z upoštevanjem podjetniških kompetenc, kar ne pomeni »komercializacija« vodenja, pač pa odzivnost, prožnost, ustvarjalnost in inovativnost,

-   iskanje dobre prakse  v gospodarstvu in povezava z vodenjem osnovnih in srednjih šol,

-   pregled sistema vodenja v vključenih državah,

-  raziskovalno identificiranje dobre prakse in ovir v vodenju glede na: strateško razmišljanje in vizijo, oblikovanje timov in vodenje zaposlenih, komunikacijo in pogajalske spretnosti ter na finančne pogoje in njihovo optimizacijo,

-  razvoj pristopov raziskovanja prakse.

Naloge projekta:

-   izmenjava dobrih praks,

-   oblikovanje inovativnih pristopov v vodenju vzgojno-izobraževalnih institucij,

-   vzpostavitev sodelovalnih omrežij za izboljšavo vodenja,

-   spodbujanje kolegialnega učenja in istočasnega raziskovanja.

-   razvoj modela skupnega magistrskega programa študija za vodstvene kadre šol. 

 

V okviru projekta želimo zasnovati odličnost vodenja šol. Do tega bi prišli v okviru ustvarjalnih delavnic, kjer bi glede na predstavitve najboljših praks in izkušenj v slovenskih izobraževalnih ustanovah ter upoštevanja izkušenj iz tujine prišli do nekaterih rešitev. V delavnicah bi sodelovali tako ravnatelji kot ostali strokovni delavci, ki jih to področje zanima, torej: ravnatelj/ica, pomočnik ravnatelja/ice, osebe, ki koordinirajo obšolske dejavnosti, svetovalni delavci ipd. – skupaj 6 oseb. V skupini bi na osnovi pogovora in refleksije najprej ugotovili značilnosti vodenja v VI ustanovi, nato pa bi poskušali izboljševali vodenje v VI ustanovi.


Delo bo potekalo v šolskem letu 2014/15 v obliki dveh delavnic, ki naj bi bili ena v aprilu in druga v maju (ali v maju in juniju), v dogovoru z VI. Predvidevamo, da bi posamezna delavnica trajala do dve šolski uri.

 

Povezava do spletne strani projekta