An interdisciplinary approach to mathematical education

Datum začetka: 01.09.2020
Rok za oddajo: 28.02.2023
Nosilna organizacija: Sveučiliste u Rijeki Croatia
Sodelujoče organizacije:

UNIVERZITET U NOVOM SADU Serbia, 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Slovenia, 
CENTAR TEHNICKE KULTURE RIJEKA Croatia, 
University of Mostar Bosnia and Herzegovina, 
Osnovna skola "Nikola Tesla" Croatia,
Osnovna sola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu Slovenia 

Povzetek:

Projekt Erasmus + z naslovom »An interdisciplinary approach to mathematical education« načrtuje oblikovanje interdisciplinarnih dejavnosti, ki povezujejo matematiko in druga področja na razredni stopnji osnovne šole. Poučevanje v nižjih razredih osnovne šole je idealno okolje za razvoj kulture interdisciplinarnosti med učenci in zavedanje o prepletu disciplin, predvsem pa zavedanje pomena matematike v našem življenju in svetu okoli nas. V medpredmetne aktivnosti se bo integriralo tudi sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z namenom razvijanja digitalnih kompetenc. Tendenca projekta bo na izobraževanju učiteljev, ki že poučujejo in pa tudi na izobraževanju študentov, ki se šolajo za poklic učitelja razrednega pouka. Pripravljene interdisciplinarne dejavnosti bodo preizkušene v razredu in ustrezno evalvirane. 

 

Več informacij o projektu lahko dobite na spletni strani EU komisije. Povezava do spletne strani je objavljena TUKAJ.