Pedagogy and Practice - PEDPACK

Datum začetka: 01.11.2018
Rok za oddajo: 31.10.2020
Nosilna organizacija: edEUcation ltd
Sodelavke/ci:

 Barbara Baloh, Eda Birsa, Majda Cencič,  Nataša Dolenc Orbanič, Barbara Horvat, Tina Štemberger in Tadeja Volmut ; v pomoč pri izvedbi različnih dogodkov v zvezi s projektom in za promocijo: Tina Cotič in Andreja Perčič  

 

Drugi mejniki:

V okiru projekta PEDPACK bo organizirana nacionalna strokovna konferenca, ki bo potekala 26. avgusta 2020 v prostorih Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Konferenca z naslovom Spodbujanje učinkovitega učenja je namenjena predvsem učiteljicam in učiteljem 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Več o konferenci si lahko preberete na tej povezavi: Konferenca PEDPACK 2020

 

Povzetek:

Erasmus+ projekt z naslovom Pedagogy & Practice se usmerja v izboljšanje kakovosti izobraževanja bodočih učiteljev in s prakso oz. izkušnjami že podprtih učiteljev, praktikov. V tem projektu sodelujejo poleg Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) štiri tuje univerze (t. i. partnerji), iz Nemčije (Pädagogische Hochschule Karlsruhe), Portugalske (Lusofona University), Španije (CPFP Baja Aragon) in Velike Britanije (edEUcation). Projekt je bil razpisan za obdobje 2018–2020, zaradi epidemije COVID-19 se je podaljšal v leto 2021.

Partnerji smo lahko izbirali med različnimi temami, kot so vodenje razreda, različni modeli in strategije poučevanja, vrednotenje dosežkov za nadaljnje učenje in spodbujanje učinkovitega učenja. Na UP PEF smo izbrali slednjo temo, pri čemer smo v Angliji prejeli koncept (knjižico z naslovom Developing effective learners) kot predloženo vsebino. Zanj smo se odločili v želji, da izboljšamo predvsem kakovost učenja učencev (kot je preko različnih spodbud za spremljanje učenja učencev, razvijanja učenja v smeri večje učinkovitosti in samostojnosti pri učencih idr.). Knjižico o spodbujanju učinkovitega učenja Developing effective learners smo prevedli v slovenščino (gl. rubriko Gradivo, Spodbujanje učinkovitega učenja), jo posredovali izbranim različnim deležnikom v praksi in jo s študenti obravnavali na fakulteti.

Za namene projekta smo februarja 2020 izvedli delavnico na temo Spodbujanje učinkovitega učenja in avgusta 2020 nacionalno strokovno konferenco z istim naslovom.  

V okviru tega projekta sodelujemo s partnerji prek skupinskih srečanj v živo in na daljavo. Prvo skupno srečanje v živo je bilo novembra 2018 v Angliji, Richmondu (slika 1), junija 2019 je bilo v Sloveniji, Kopru (slika 2), tretje v Nemčiji, Karlsruheju, zadnje skupno srečanje je predvideno na Portugalskem 2020 (v Lizboni).

Za več vtisov glede srečanj in projekta vas vabimo, da si pregledate rubriko Gradivo (npr. Newsletter No 1 in Newsletter No 2).

Drugo:

E-zbornikPedPack_Naslovnica_3.jpg

Rubrike:

  1. splošno o projektu,
  2. delo s študenti,
  3. delavnica Spodbujanje učinkovitega učenja,
  4. konferenca Spodbujanje učinkovitega učenja in
  5. gradivo.
     
1. Splošno o projektu

 
Erasmus+ projekt z naslovom Pedagogy & Practice se usmerja v izboljšanje kakovosti izobraževanja bodočih učiteljev in s prakso oz. izkušnjami že podprtih učiteljev, praktikov. V tem projektu sodelujejo poleg Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) štiri tuje univerze (t. i. partnerji), iz Nemčije (Pädagogische Hochschule Karlsruhe), Portugalske (Lusofona University), Španije (CPFP Baja Aragon) in Velike Britanije (edEUcation). Projekt je bil razpisan za obdobje 2018–2020, zaradi epidemije COVID-19 se je podaljšal v leto 2021.

Partnerji smo lahko izbirali med različnimi temami, kot so vodenje razreda, različni modeli in strategije poučevanja, vrednotenje dosežkov za nadaljnje učenje in spodbujanje učinkovitega učenja. Na UP PEF smo izbrali slednjo temo, pri čemer smo v Angliji prejeli koncept (knjižico z naslovom Developing effective learners) kot predloženo vsebino. Zanj smo se odločili v želji, da izboljšamo predvsem kakovost učenja učencev (kot je preko različnih spodbud za spremljanje učenja učencev, razvijanja učenja v smeri večje učinkovitosti in samostojnosti pri učencih idr.). Knjižico o spodbujanju učinkovitega učenja Developing effective learners smo prevedli v slovenščino (gl. rubriko Gradivo, Spodbujanje učinkovitega učenja), jo posredovali izbranim različnim deležnikom v praksi in jo s študenti obravnavali na fakulteti.

Za namene projekta smo februarja 2020 izvedli delavnico na temo Spodbujanje učinkovitega učenja in avgusta 2020 nacionalno strokovno konferenco z istim naslovom.  

V okviru tega projekta sodelujemo s partnerji prek skupinskih srečanj v živo in na daljavo. Prvo skupno srečanje v živo je bilo novembra 2018 v Angliji, Richmondu (slika 1), junija 2019 je bilo v Sloveniji, Kopru (slika 2), tretje v Nemčiji, Karlsruheju, zadnje skupno srečanje je predvideno na Portugalskem 2020 (v Lizboni).

Za več vtisov glede srečanj in projekta vas vabimo, da si pregledate rubriko Gradivo (npr. Newsletter No 1 in Newsletter No 2).

Sodelavke v projektu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem:
Barbara Baloh, Eda Birsa, Majda Cencič,  Nataša Dolenc Orbanič, Barbara Horvat, Tina Štemberger in Tadeja Volmut ; v pomoč pri izvedbi različnih dogodkov v zvezi s projektom in za promocijo: Tina Cotič in Andreja Perčič  

2. Delo s študenti


Vsebine o spodbujanju učinkovitega učenja smo obravnavali v okviru vaj in predavanj pri različnih predmetih; Didaktiki, Didaktiki slovenščine, Pedagoški praksi 1 in Praktičnem usposabljanju 1. V okviru vaj smo študente povabili k pripravi izdelkov na to temo. Za namene projekta smo izbrali dva videoposnetka (pripravili so ju študenti 1. letnika Razrednega pouka) in primera didaktičnih pripomočkov ter didaktične igre (študenti 4. letnika Razrednega pouka) za namene spodbujanja učinkovitega učenja.

Naštete izdelke (oz. slike didaktičnih pripomočkov z opisom) posredujemo z dovoljenjem študentov spodaj, v priponkah, in vas vabimo k ogledu.  

3. Delavnica Spodbujanje učinkovitega učenja


13. februarja 2020 smo na UP PEF organizirali delavnice z naslovom Spodbujanje učinkovitega učenja. Udeležilo se jih je 44 učiteljev prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz različnih šol po Sloveniji, nekaj učiteljev je prišlo tudi iz zamejstva, ki poučujejo v Italiji na šolah s slovenskim učnim jezikom.

Za začetek smo organizirali plenarno predavanje o spodbujanju učinkovitega učenja (Spodbujanje učinkovitega učenja z vidika pedagogike), temu sta sledili delavnici po izbiri s področja naravoslovja in športa (Učinkovito učenje naravoslovja skozi gibanje) in likovne umetnosti in slovenščine (Vidna spodbuda kot izhodišče za pripovedovanje); obe sta bili medpredmetno zasnovani.   

Ob koncu delavnice smo izvedli evalvacijo, na kateri je sodelovalo 41 udeležencev delavnice, in izvedeli, da so bili s celotnim dogodkom učitelji zelo zadovoljni.

Dodatno smo po njihovem mnenju spraševali tudi konec aprila 2020, ko smo istim udeležencem poslali tudi spletni vprašalnik, da bi dobili še kakšne podatek več za poročilo. Dobili smo odgovore 15 udeležencev (domnevno tudi zaradi Covid 19 in dela na daljavo). Tudi po pregledu odgovorov spletnega vprašalnika smo ugotovili, da se je udeležencem delavnica zdela pomembna in so pohvalili medpredmetno povezanost, čemur so predavateljice delavnic dale prednost ter konkretno delo na delavnici, možnost aktivnega sodelovanja udeležencev in konstruktivne izmenjave mnenj.
Sicer pa so ti udeleženci tudi na evalvacijski vprašalnik takoj po izvedbi delavnice zapisali, da je bila delavnica zanimiva, da so dobili nove praktične ideje, kot je glede različnih didaktičnih sredstev in pripomočkov za doživljanje vsebine, ideje glede primerov, kako združi temo pri več predmetih in različne didaktične igre ter kako spodbujati ustvarjalnost učitelja in, posledično, ustvarjalnost učencev.
Pojavil se je tudi odgovor, da so udeleženci spoznali nov projekt in osvežili znanje.
 

4. Konferenca Spodbujanje učinkovitega učenja

Gradiva s konference

5. Ostala gradiva