Študij VUO

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je s študijskim letom 2021/2022 pričela z izvajanjem novega univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje (VUO).

  • prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij;
  • usmerjen v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja;
  • nudi interdisciplinaren poklic, ki sledi trendom v družbi.
     

Cilji visokošolskih učiteljev

Pod vodstvom habilitiranih visokošolskih učiteljev in učiteljic, priznanih strokovnjakov s področja umetnosti in oblikovanja, ki delujejo tako v univerzitetnem, lokalnem kot nacionalnem in mednarodnem okolju, bodo študenti in študentke razvijali edinstven vizualni pogled znotraj širše vizualne kulture. Študenti in študentke bodo predani k ustvarjalnemu reševanju problemov in neodvisni produkciji umetnosti ter oblikovanja, da lahko tako postanejo angažirani ustvarjalci. 
 


Opis programa

Študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanja predstavlja je prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij. Razvija slikarske, kiparske, video, oblikovalske in druge ateljejske in produkcijske prakse v prepletu z novimi tehnologijami in teorijo umetnosti.

Študij je zasnovan v smeri prepletanja treh stebrov sodobne umetniške produkcije: vizualnih umetnosti, kiparstva in umetniškega videa.  Z obvladovanjem teh treh stebrov, bodo študenti in študentke razvijali ustvarjalne pristope na področju sodobnega dizajna in digitalnih tehnologij.  Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali  sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju.

Študijski program ponuja temelje, ki študente in študentke opremi z učinkovitim komuniciranjem in teoretičnim razumevanjem vizualne kulture v različnih kulturnih kontekstih z razvojem zavesti o naravi umetnosti in oblikovanja. Med raziskovanjem različnih načinov razmišljanja med ustvarjanjem umetniškega in oblikovalskega dela, študenti in študentke pridobijo praktične spretnosti in tehnološka znanja, s čimer razvijejo svojo trajno naravnano, ustvarjalno prakso.
 


Zaposljivost

Znanje na področju vizualnih umetnosti in oblikovanja je namenjeno samostojnemu delovanju v kulturi, saj študentje in študentke v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobijo vse potrebno za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti.

Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlijo v EU in sicer kot animatorji, umetniški direktorji, filmarji, ilustratorji, oblikovalci izdelkov, fotografi, studijski umetniki, video uredniki, oblikovalci spletnih strani in aplikacij ter lastniki različnih umetniških ali oblikovalskih podjetij in kolektivov.

Znanja na tem področju je moč uporabiti tudi v oglaševanju, vizualnih komunikacijah, dizajnu in drugih kreativnih industrijah.
 


UP PEF na umetniškem področju

UP PEF je edina članica UP, ki že vrsto let razvija tudi umetniško področje, in sicer s pomočjo Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF. V okviru centra visokošolski učitelji sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih projektih, organizirajo konference, posvete, simpozije, izobraževanja in druge dogodke.

Raziščete spletno mesto UP PEF, vključno s primeri mentorskega dela, ki se predstavlja v okviru umetniškega projekta Spekula in na Facebook strani.
 


Prednosti

  1. Študijski program VUO v Kopru ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.
  2. Na UP PEF so zagotovljeni ustrezni prostori za različne ustvarjalne, znanstvene, športne, študijske in druge strokovne dejavnosti.
  3. Na fakulteti že delujejo kulturno-umetniške, obštudijske skupine, kot so Dekliški in Fantovski pevski zbor ter Orkester UP PEF, študentska gledališka skupina PEF teater, Foto-video klub UP PEF, uredniški odbor študentskega časopisa Novi PEFeron …
  4. Mentorji bodo redno pregledovali študentske portfolije in ocenili napredek pri izpolnjevanju študijskih zahtev, nudili pomoč pri razvoju življenjepisa in predstavitve, kar bo diplomantom pomagalo na zaposlitvenih razgovorih.
  5. Urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki podpira poslanstvo programa z omogočanjem globalnih, državnih in regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih dogodkov ter neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. Študijski program tako ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.

 


Lokacija

Pedagoška fakulteta se nahaja v historičnem mestnem jedru Kopra, na slovenski obali, ki se je v zadnjih desetih letih oblikovalo v univerzitetno mesto in v poletnih mesecih v turistično središče. Skozi celo leto pa različne obalne institucije ponujajo pester kulturno-umetniški program. Mestni utrip tako omogoča sodelovanje na področju študijske in obštudijske dejavnosti z lokalno skupnostjo, mediteransko podnebje in pokrajina pa omogočata odprtost duha ter številne dejavnosti na prostem.
 


Ostale informacije