Vizualne umetnosti in oblikovanje

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je s študijskim letom 2021/2022 pričela z izvajanjem univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje (VUO).

  • prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij;
  • usmerjen v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja;
  • nudi interdisciplinaren poklic, ki sledi trendom v družbi.

V študijskem letu 2024/2025 pa je UP PEF pridobila akreditacijo magistrskega študijskega programa 2. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje. Tako bo z novim študijskim letom 2024/2025 vzpostavljena celotna vertikala v izobraževalnem procesu.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje 

Ime programa: VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE
Smeri programa: /
Vrsta programa: Univerzitetni (UN), 1. stopnja
Trajanje študija: 3 leta (180 ECTS)
Način študija: redni/izredni (skladno z razpisom za vpis)
Kraj izvajanja štuija: Koper
Strokovni naslov diplomanta:

- diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec (UN)

- diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN)

- okrajšava: dipl. vizual. um. in obl. (UN)

Magistrski študijski program 2. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje 

Ime programa:

VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE

Vrsta programa:

Magistrski študijski program, 2. stopnja

Trajanje študija:

2 leti

Število kreditnih točk (ECTS):

120

Način študija:

redni

Kraj izvajanja študija:

Koper

Strokovni naslov diplomanta:

  •  magister / magistrica vizualnih umetnosti in oblikovanja
  • okrajšava: mag. vizual. um. in obl.

Osnovne informacije


Cilji visokošolskih učiteljev

Pod vodstvom habilitiranih visokošolskih učiteljev in učiteljic, priznanih strokovnjakov s področja umetnosti in oblikovanja, ki delujejo tako v univerzitetnem, lokalnem kot nacionalnem in mednarodnem okolju, bodo študenti in študentke razvijali edinstven vizualni pogled znotraj širše vizualne kulture. Študenti in študentke bodo predani k ustvarjalnemu reševanju problemov in neodvisni produkciji umetnosti ter oblikovanja, da lahko tako postanejo angažirani ustvarjalci. 


Opis programa

Študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanja predstavlja prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij. Razvija slikarske, kiparske, video, oblikovalske in druge ateljejske in produkcijske prakse v prepletu z novimi tehnologijami in teorijo umetnosti.

Študij je zasnovan v smeri prepletanja treh stebrov sodobne umetniške produkcije: vizualnih umetnosti, kiparstva in umetniškega videa.  Z obvladovanjem teh treh stebrov, bodo študenti in študentke razvijali ustvarjalne pristope na področju sodobnega dizajna in digitalnih tehnologij.  Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali  sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju.

Študijski program ponuja temelje, ki študente in študentke opremi z učinkovitim komuniciranjem in teoretičnim razumevanjem vizualne kulture v različnih kulturnih kontekstih z razvojem zavesti o naravi umetnosti in oblikovanja. Med raziskovanjem različnih načinov razmišljanja med ustvarjanjem umetniškega in oblikovalskega dela, študenti in študentke pridobijo praktične spretnosti in tehnološka znanja, s čimer razvijejo svojo trajno naravnano, ustvarjalno prakso.


Zaposljivost

Znanje na področju vizualnih umetnosti in oblikovanja je namenjeno samostojnemu delovanju v kulturi, saj študentje in študentke v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobijo vse potrebno za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti.

Diplomanti in diplomantke se lahko zaposlijo v EU in sicer kot animatorji, umetniški direktorji, filmarji, ilustratorji, oblikovalci izdelkov, fotografi, studijski umetniki, video uredniki, oblikovalci spletnih strani in aplikacij ter lastniki različnih umetniških ali oblikovalskih podjetij in kolektivov.

Znanja na tem področju je moč uporabiti tudi v oglaševanju, vizualnih komunikacijah, dizajnu in drugih kreativnih industrijah.


Prednosti

  • Študijski program VUO v Kopru ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.
  • Na UP PEF so zagotovljeni ustrezni prostori za različne ustvarjalne, znanstvene, športne, študijske in druge strokovne dejavnosti.
  • Na fakulteti že delujejo kulturno-umetniške, obštudijske skupine, kot so Dekliški in Fantovski pevski zbor ter Orkester UP PEF, študentska gledališka skupina PEF teater, Foto-video klub UP PEF, uredniški odbor študentskega časopisa Novi PEFeron …
  • Mentorji bodo redno pregledovali študentske portfolije in ocenili napredek pri izpolnjevanju študijskih zahtev, nudili pomoč pri razvoju življenjepisa in predstavitve, kar bo diplomantom pomagalo na zaposlitvenih razgovorih.
  • Urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki podpira poslanstvo programa z omogočanjem globalnih, državnih in regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih dogodkov ter neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. Študijski program tako ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente.

Lokacija

Pedagoška fakulteta se nahaja v historičnem mestnem jedru Kopra, na slovenski obali, ki se je v zadnjih desetih letih oblikovalo v univerzitetno mesto in v poletnih mesecih v turistično središče. Skozi celo leto pa različne obalne institucije ponujajo pester kulturno-umetniški program. Mestni utrip tako omogoča sodelovanje na področju študijske in obštudijske dejavnosti z lokalno skupnostjo, mediteransko podnebje in pokrajina pa omogočata odprtost duha ter številne dejavnosti na prostem.

Spremljajte nas na Facebooku in Istagramu.


_DSC9572.JPG

atelje_kola___6.jpg

atelje_kola___3.jpg

Gledate_fotografije_fotonate__aja__1_.png

4_Banner_VUO_2024.jpg

 

 

icon open book

Novice

20. jun. | Novice

Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

17. jun. | Novice

Letno srečanje konzorcija projekta B-Rin

V četrtek, 13. junija 2024, je na Univerzi na Primorskem, potekalo 1. letno srečanje konzorcija projekta B-Rin, v katerem UP kot vodja projekta sodeluje z desetimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami.

14. jun. | Novice

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

»Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati«, je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

icon arrow more

Dogodki