Za študente

Mednarodna mobilnost študentov postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Omogoča prenos znanja, izkušenj in idej ter povezovanje. 

Fakulteta spodbuja mobilnosti v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in v skladu z možnostmi izven obstoječih shem, na podlagi individualnih pogovorov.

 

Kontakt za mobilnost študentov

Marijana Pregarac
erasmus@pef.upr.si
+386 (0) 5 663 12 62

icon open book

Novice

15. nov. | Novice

Matjaž Juhart je prejel Jabolko navdiha

Jabolko navdiha je priznanje, ki ga posameznikom, skupinam ali projektom od leta 2013 podeljuje Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Sinoči ga je prejel Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in predavatelj na naši fakulteti ter idejni oče vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

10. nov. | Novice

Zapustila nas je doc. dr. Martina Mejak

»Ljudje in jablane umiramo, a spomin živi naprej kot kaka korenina, iz katere bo čez čas na istem lesu odgnalo nekaj drugega,« je zapisal pesnik Jure Jakob. In prav sredi letošnje plodovite primorske jeseni, polne zrelih jabolk, oljk in kakijev ter žarečega ruja, je boj z zahrbtno boleznijo izgubila naša draga sodelavka, dr. Martina Mejak, docentka s področja didaktike slovenščine.

2. nov. | Novice

Na UP PEF smo pridobili dva nova projekta

Naslov prvega je: Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj, naslov drugega pa Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih.

icon arrow more

Dogodki