Za študente

Mednarodna mobilnost študentov postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Omogoča prenos znanja, izkušenj in idej ter povezovanje. 

Fakulteta spodbuja mobilnosti v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in v skladu z možnostmi izven obstoječih shem, na podlagi individualnih pogovorov.

 

Kontakt za mobilnost študentov

Marijana Pregarac
erasmus@pef.upr.si
+386 (0) 5 663 12 62