Erasmus+ mobilnost

Mobilnost učiteljev in strokovnih sodelavcev

Erasmus omogoča tudi izmenjave zaposlenih, in sicer mobilnost z namenom poučevanja (STA) ali izpopolnjevanja (STT). Izmenjave zaposlenih lahko trajajo najmanj 2 delovna dneva in največ 2 meseca. Pri izmenjavah z namenom poučevanja znaša minimalna delovna obveznost 8 ur predavanj za izmenjavo do enega tedna. Izmenjave se lahko udeležijo zaposleni, ki so v rednem delovnem razmerju na UP PEF.
 


Obrazci

 

Pravilniki

 

Povezava do ESP (Erasmus Policy Statement)