CEEPUS

Več o programu si lahko preberete v rubriki Drugi programi na spletni strani UP.  

CEEPUS (Central European Exchange Programme For University Studies)

CEEPUS je srednjeevropski program za univerzitetno izmenjavo, ki je pričel delovati leta 1995. V njem poleg Slovenije sodelujejo še Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška in Srbija.

Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev v Srednji Evropi ter izkoristiti intelektualne in prijateljske povezave in možnosti za sodelovanje. Program deluje na principu mrež, ki jih sestavljajo najmanj tri univerze, od tega morata biti vsaj dve iz držav CEEPUS. Sodelovanje se lahko odvija med fakultetami ali posameznimi oddelki, ki med seboj izmenjujejo učitelje in študente. Fakultete ali oddelki se lahko pridružijo že obstoječim mrežam ali pa ustanovijo novo.

Rok za prijavo za sodelovanje v programu je v januarju. Več informacij najdete na spletni strani CEEPUS-a.

Članice UP kot partnerice aktivno sodelujejo v programu od leta 2004.Študenti in zaposleni se za izmenjavo prijavijo dvakrat letno na podlagi razpisa, ki ga objavijo sodelujoče članice UP.

Program omogoča izmenjave študentov tudi izven obstoječih mrež, v katerih sodeluje posamezna fakulteta. Prijavijo se lahko na izmenjavo na katerokoli od sodelujočih univerz kot t.i. 'Free Mover' studenti.  

icon open book

Novice

20. jun. | Novice

Vabilo k sodelovanju ob 50. obletnici UP PEF – vaši spomini, izkušnje, vpogledi

Vsi, ki so bili kakorkoli povezani s Pedagoško fakulteto v Kopru, so vabljeni, da na elektronski naslov znanstveni.sestanek.pef@upr.si do 30. junija 2024 posredujejo svoj spomin.

17. jun. | Novice

Letno srečanje konzorcija projekta B-Rin

V četrtek, 13. junija 2024, je na Univerzi na Primorskem, potekalo 1. letno srečanje konzorcija projekta B-Rin, v katerem UP kot vodja projekta sodeluje z desetimi vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami.

14. jun. | Novice

Pedagoška fakulteta praznuje: Letošnji nagrajenci

»Le v spodbudnem okolju je možno kakovostno delati in raziskovati«, je bilo slišati na letošnji slavnostni seji Akademskega zbora Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF), na kateri so bila podeljena priznanja UP PEF, s katerimi se je fakulteta zahvalila učiteljem, sodelavcem in študentom, ki so v letu 2023 s svojim delom ali dosežki prispevali k ugledu ter kakovosti fakultete.

icon arrow more

Dogodki