Za zaposlene

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena od najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva.

Izmenjave se izvajajo tako na področju izobraževanja, kot na področju raziskovalnega dela, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov.

 

Kontakt za mobilnost zaposlenih

Tina Kadunec
tina.kadunec@pef.upr.si
+386 (0) 5 66 31 267