Norveški finančni mehanizem

Program Slovenski štipendijski sklad EGP - NFM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

  • Pripravljalni obiski;
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu;
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju;
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu;
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS http://www.cmepius.si/.


Arhiv razpisov
Dodatni razpis za študente Univerze na Primorskem EGP in NFM