RAZPIS ERASMUS+ zaposleni

30.10.2014

RAZPIS Univerze na Primorskem ERASMUS+ (ZAPOSLENI)

ROK PREJEMA PRIJAVE: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PREJELA do vključno 12.11.2014 do 14. ure.

Prijave za poučevanje oddajo kandidati na fakulteti.

Prijave za usposabljanje oddajo kandidati na rektoratu.

Za podrobnosti glejte Razpis.

Dodatne informacije: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=229

Priloge:

Besedilo razpisa poučevanje

Besedilo razpisa usposabljanje

Seznam Erasmus+ bilateralnih sporazumov za izmenjave zaposlednih z namenom poučevanja

Seznam Erasmus+ bilateralnih sporazumov za izmenjave zaposlednih z namenom usposabljanja

Prijavnica

Sporazum za mobilnost POUČEVANJE

Sporazum za mobilnost USPOSABLJANJE

 

Podrobnejše informacije o pogojih in možnostih za izmenjave lahko kandidati dobijo pri Erasmus+ koordinatorju Kristjanu Hrvatinu ().

icon open book

Novice

16. sep. | Novice

Potrjena doktorska disertacija Jovite Pogorevc Merčnik

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Jovite Pogorevc Merčnik.

13. sep. | Novice

Pedagoška fakulteta prejela zeleno zastavo

V torek, 30. avgusta 2022, je v sklopu programa Ekošola v Termah Čatež potekala Konferenca koordinatorjev za osnovne šole, srednje šole in fakultete 2022/2023.

icon arrow more

Dogodki