BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry

Tip projekta: Erasmus +
Datum začetka: 01.09.2014
Rok za oddajo: 31.08.2016
Financer: Evropska komisija
Nosilna organizacija: Fachhochschule des Mittelstands
Sodelujoče organizacije:

Kdo vse  sodeluje v tem projektu?

Osem partnerjev iz sedmih evropskih držav skupaj tvori interdisciplinarni tim. Čeprav imajo vsi partnerji različne pristope in poglede na cilje projekta BestBoss, so močno navezani na skupno razumevanje: zavedajo se potrebe kar najhitreje preseči precej škodljivo situacijo nedokončanih postopkov, s katerimi se trenutno sooča turistični sektor. Vsi partnerji prihajajo iz območij, kjer se turistično gospodarstvo vse bolj osredotoča na naslednike. V prihodnjih letih je zato treba modificirati koncepte, infrastrukturo in storitve. V družbah v vseh državah partnericah je izjemno povpraševanje po tem, da bi več izvedeli o tem, kako se bodo razvijali postopki ocenjevanja za naslednike družb v turističnem gospodarstvu.

Da bi bili kos temu izzivu, so svoje znanje združile štiri univerze, ki so v projektu odgovorne za raziskovalne pristope, in štirje deležniki, ki zastopajo potrebe družb.

Avstrija:                              European Network for Transfer and Exploitation of EU-Project
Results(E.N.T.E.R.)

Belgija:                               ViaVia Tourism Academy

Bolgarija:                           Chamber of Commerce and Industry – Dobrich

Nemčija:                            FHM Schwerin - University of Applied Sciences

Nemčija:                            mbi Mecklenburger Bildungsinstitut GmbH

Velika Britanija:                Grwp Llandrillo Menai, Wales

Romunija:                          Bucharest University of Economic Studies                                    

Slovenija:                          Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

 

Povzetek:

Za kaj vse gre v projektu BestBoss?

BestBoss je akronim. To pomeni, da je kratica za “Postopek ocenjevanja za naslednike v mikro in malih podjetjih v turizmu”. Kot tak je to uradni projekt EU v smislu Erasmus+.

Projekt osvetljuje evropski razvojni status in izkušnje v nasledstvu družb. Generirajo se modeli ocenjevanja, ki odražajo udejanjanje novih uredb v zvezi z nasledniki MSP v turizmu.

To vodi v novo obliko povezovanja med družbami in visokošolskimi institucijami, kakršne so univerze v tem projektu. Imajo potenciale in know-how, ki je potreben za razvoj in udejanjenje strokovnih postopkov ocenjevanja za naslednike podjetij in koncepte razvoja človeških virov (RČV). 

Sedaj je ustreznega sodelovanja med univerzami in gospodarstvom premalo, premalo je tudi splošnega zavedanja in kakršnihkoli realnih možnosti, da bi odprtemu trgu lahko zagotovili skupen know-how v zvezi s postopki nasledstva podjetij. To so torej ključni vidiki v tem projektu, ki si prizadeva preseči te situacije s povezovanjem obojih deležnikov.

 

Zakaj to počnemo?

V Evropi in na drugih celinah je turizem ena od največjih gospodarskih panog in pomemben del glavnega gospodarstva.

Turistični sektor je poleg tega sposoben letno ustvariti kakih 100.000 novih delovnih mest.

S takim ozadjem se turizem pogosto dojema kot ena od maloštevilnih možnosti za manj razvite regije. Leta 2013 se je turistična panoga v manj razvitih regijah v Nemčiji, kakršni sta Brandenburg ali Mecklenburg Predpomorjansko, povečala za okrog 9 %.

Turizem je poleg tega sestavni del kompleksnih struktur, razvoja v različnih smereh in gospodarske uokvirjenosti, ki ju določajo globalne preobrazbe.

Toda evropski turizem trenutno raste počasneje kot svetovni. Pričakovati je, da bo v prihodnje izgubil položaj vodilne destinacije in ga prepustil Aziji in ZDA.

 

Sicer smo ugotovili, da se zaposleni, ki delajo v tem sektorju, soočajo z nizkimi plačami in nekateri z neverjetnimi delovnimi pogoji, visoko fluktuacijo, visokimi deleži neformalnih zaposlitvenih ureditev in pomanjkanjem turistične infrastrukture.

Vse to kaže, da v turizmu in še zlasti v sektorju naslednikov MSP zazanavamo pomanjkanje strokovne delovne sile.

 

Družbe, ki delujejo v tem sektorju, morajo vedeti nekaj o takih razmerah.

•       Razumeti morajo, da je turizem postal globalna panoga z neštetimi deležniki in z zunanjimi dejavniki, ki zastopajo različne interese, perspektive, zahteve in potrebe.

•       Turizem je istočasno podvržen zunanjim dejavnikom kot so dogajanja v gospodarstvu, demografske spremembe, ekološke in izobraževalne politike ter politika na trgu dela itd., ki jih je težko predvidevati in nanje vplivati.

•       V teh okoliščinah je turizem povezan s številnimi tveganji in za dolgoročno uspešnost je potrebnega mnogo know-howa – to vprašanje je vse prepogosto podcenjeno ali preprosto nepoznano.

 

Evropska MSP v turističnem sektorju nujno potrebujejo strokovno podporo v njihovih “Postopkih ocenjevanja za naslednike MSP v turistični panogi” – in to je naša tematika in delovni okvir projekta – prav tako pa tudi relevantni koncepti RČV.   

Kakšen pa je proces v BestBoss?

 V projektu BestBoss bomo kot študijo primera preverjali in nadalje razvijali model ocenjevanja za svetovanje turističnim družbam glede njihove usmeritve v ocenjevanju nasledstva.

·        V tem kontekstu bomo razvili tudi Smernice BestBoss in Politični dokument ter nekatere Standarde kakovosti za nasledstvo družb v turistični panogi.

·        Zamisel v ozadju usposabljanja za ocenjevanje po modelu BestBoss in turistične smernice za nasledstvo družb bo ponujena po zaključku projekta.

·        Nenazadnje bomo objavili Politični dokument BestBoss, strateški dokument, ki bo pomagal dvigati zavest o nizki ravni evropske tradicije ocenjevanja nasledstva ter standardov v turističnem sektorju.

·        S tem dokumentom želimo tudi deliti svoje izkušnje in ugotovitve z drugimi in, kar je najvažnejše, spodbuditi želimo ključni razvoj ter spremembe za boljše psihološke, gospodarske in politične standarde povsod v Evropi.  

 

Kakšno vlogo igrajo v tem projektu družbe (MSPji)?

BestBoss se zanaša na sodelovanje med univerzami in družbami, saj modeli ocenjevanja prav zaživijo v samem gospodarstvu – to ne sme biti izključno teoretičen pojem! Evropske mreže deležnikov zato prevzemajo pomembno vlogo. Zagotavljajo potrebne praktične vidike in izmenjavo izkušenj pri razvoju ustreznih modelov ocenjevanja.  

Evropskim turističnim gospodarstvom bo zagotovljena trajnostna podpora pri soočanju z demografskimi spremembami. Tako so v tem projektu združeni inovativni in prilagodljivi modeli ocenjevanja, ki znotraj znanstvenega okvira odražajo raznolikost družb, človeških virov in diferenciacijo trgov.  

Kakšne koristi imajo družbe, če so vključene v ta projekt?

Z mednarodnim EU projektom BestBoss so MSPjem ponujene možnosti strukturirati proces odločanja pri načrtovanju človeških virov in nasledstva družbe.

Rezultati BestBoss temeljijo na znanstvenem raziskovanju, ki zaživi, ko je uporabljeno v samem gospodarstvu. BestBoss ponuja edinstven, zanesljiv merski sistem, ki strukturira vse potrebne odločitve, ko gre za naslednike družbe. Predvsem značilna je individualnost: vsaka družba v turizmu lahko ta instrument prilagodi v skladu s svojimi individualnimi zahtevami.

 

Model ocenjevanja poleg tega neposredno pokaže prednosti in slabosti potencialnih naslednikov in jih primerja (z uporabo kompetenčnega profila razvitega v BestBoss) z aktualnimi mnenji resničnih vodij družb v turističnih MSPjih. Na ta način postanejo zahteve za spremembe očitne in jih je lahko odstraniti (n.pr. z intenzivnim usposabljanjem ali nadaljnjim izobraževanjem).

Nazadnje torej: MSPji v turizmu bodo laže našli ustrezne naslednike za svoje družbe.

Povezava do spletne strani projekta: Best Boss

 

1_Newsletter
2_Newsletter
3_Newsletter