Prijava na dodiplomske študijske programe

Informativni dnevi

V kolikor ste zamudili uradne februarske informativne dneve, se lahko naročite na individualni pogovor oz. predstavitev ().


Termini


Druge predstavitve


Razpis za vpis

Objavljen je razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023. V njem so objavljene informacije

  • glede števila razpisanih vpisnih mest, vpisnih pogojev ...
  • datumi preizkosov, primeri izračuna točk, minimumi za pretekla leta ...

Razpis za vpis za UP PEF
 

Pomembni datumi

- prvi prijavni rok za Slovence s slovenskim državljanstvom in državljane v EU: od 15. februarja do 18. marca 2022;
- drugi prijavni rok: od 19. do 23. avgusta 2022;
- rok za zapolnitev prostih mest.

- prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: od 15. februarja do 23. maja 2022;
- drugi prijavni rok: od maja do avgusta 2022;
- tretji prijavni rok:

- Preizkus nadarjenosti za univ. štud. prog. Vizualne umetnosti in oblikovanje bo v prvem prijavnem roku potekal 28. in 29. junija 2022, v drugem prijavnem roku pa 7. in 8. septembra 2022.

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani Vpis UP.

 

Prijava za vpis

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL.

  • S kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. 

 

Predstavitev dodiplomskih študijskih programov

 

študijski program Pedagogika Predšolska vzgoja Razredni pouk Socialna pedagogika Vizualne umetnosti in oblikovanje
video predstavitev PED PV RP SP VUO
druge aktivnosti Predstavitev tipank Sodelovanje na PUF festivalu Tehnike uspešnega učenja FB stran Združena  umetniška področja
vrsta programa univ. vis. strok. univ. univ. univ.
vrsta študija redni redni izredni redni redni redni
lokacija študija Koper Koper Koper, Slovenske Konjice * Koper Koper Koper
trajanje študija 3 leta 3 leta 3 leta 4 leta 3 leta 3 leta
dodatna smer študija / PV za zavode z italijanskim učnim jezikom / RP za zavode z italijanskim učnim jezikom / /
št. vpisnih mest za slovenske državljane in tujce EU 45 55, 5 60, 60 55, 5 30 20


* Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja se bo v študijskem letu 2022/2023 predvidoma izvajal na sedežu fakultete v Kopru (kot redni in izredni študij) ter na dislocirani enoti v Slovenskih Konjicah (kot izredni študij).
 

Informativa__1_.jpg

icon open book

Novice

15. nov. | Novice

Matjaž Juhart je prejel Jabolko navdiha

Jabolko navdiha je priznanje, ki ga posameznikom, skupinam ali projektom od leta 2013 podeljuje Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Sinoči ga je prejel Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in predavatelj na naši fakulteti ter idejni oče vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

10. nov. | Novice

Zapustila nas je doc. dr. Martina Mejak

»Ljudje in jablane umiramo, a spomin živi naprej kot kaka korenina, iz katere bo čez čas na istem lesu odgnalo nekaj drugega,« je zapisal pesnik Jure Jakob. In prav sredi letošnje plodovite primorske jeseni, polne zrelih jabolk, oljk in kakijev ter žarečega ruja, je boj z zahrbtno boleznijo izgubila naša draga sodelavka, dr. Martina Mejak, docentka s področja didaktike slovenščine.

2. nov. | Novice

Na UP PEF smo pridobili dva nova projekta

Naslov prvega je: Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj, naslov drugega pa Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih.

icon arrow more

Dogodki