Prijava na podiplomske študijske programe

Študijske obveznosti pred prijavo na magistrske študijske programe

Kandidati, ki prihajajo iz drugih študijskih smeri (bodisi pedagoških ali nepedagoških) morajo morebitne diferencialne izpite opraviti PRED ZADNJIM DNEM PRIJAVNEGA ROKA na magistrski študijski program. Več informacij izveste preko e-naslova tina.vicic@pef.upr.si, kamor posredujete vaše do sedaj opravljene študijske obveznosti.

Tisti kandidati za magistrski študij, ki morate pred vpisom opraviti diferencialne izpite, pišite na e-naslov , kamor posredujete vaše do sedaj opravljene študijske obveznosti (potrdilo o opravljenih obveznostih, potrdilo o zaključku študija).

Vabljeni, da se vključite v Facebook skupino "Diferencialni izpiti UP PEF", kjer boste spoznali vaše bodoče sošolce in si izmenjali informacije.


Prijava za vpis (2. stopnja)

Kandidat/-ka odda prijavo za vpis na razpisana vpisna mesta za posamezni magistrski študijski program z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

SKUPNEM UVODNEM DELU razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis.

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ. 

Celoten razpis s številom razpisanih mest je na voljo tukaj: 

Razpis magistrski študij 2022/2023  


Prijava za vpis (3. stopnja)

Kandidat/-ka odda prijavo za vpis na razpisana vpisna mesta za posamezni doktorski študijski program z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

SKUPNEM UVODNEM DELU razpisa za vpis so zapisani postopki in roki z vsemi datumi za prijavo in oddajo vloge ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. 

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ.

 

Celoten razpis s številom razpisanih mest je na voljo tukaj: 

Razpis doktorski študij 2022/2023


Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2022/2023

V študijskem letu 2022/2023 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo določila iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale.

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2022/2023. Izjava je dostopna v prilogi tega obvestila oz. jo bodo študentje prejeli skupaj z vabilom za vpis na doktorske študijske programe UP.

Osnovne informacije za vse zainteresirane študente so dostopne na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/studij/sofinanciranje-doktorskega-studija/sofinanciranje-doktorskega-studija-v-studijskem-letu-20222023, v angleškem jeziku: https://www.upr.si/en/4-study/co-funding-tuition-fees-of-public-doctoral-study-programmes/sofinanciranje-doktorskega-studija-v-studijskem-letu-20222023.


Rok za oddajo vlog je bil do vključno ponedeljka, 3. 10. 2022.

Kontakt:
Laura Šušteršič Zorn -  in T: +386 5 611 75 23 (za specifična vprašanja o sofinanciranju)
Referati posameznih fakultet (za splošne informacije o vpisu)

 

SLO: Izjava sofinanciranje 2022

ANG: Satement of eligibility_cofunding tuition fees 2022

SLO: Merila-sofinanciranje-dr-studija_slov

ANG: Merila-sofinanciranje-dr-studija_ang

 

Podiplomski študijski programi 3. stopnje


Vabljeni, da:

 

icon open book

Novice

15. nov. | Novice

Matjaž Juhart je prejel Jabolko navdiha

Jabolko navdiha je priznanje, ki ga posameznikom, skupinam ali projektom od leta 2013 podeljuje Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Sinoči ga je prejel Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in predavatelj na naši fakulteti ter idejni oče vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

10. nov. | Novice

Zapustila nas je doc. dr. Martina Mejak

»Ljudje in jablane umiramo, a spomin živi naprej kot kaka korenina, iz katere bo čez čas na istem lesu odgnalo nekaj drugega,« je zapisal pesnik Jure Jakob. In prav sredi letošnje plodovite primorske jeseni, polne zrelih jabolk, oljk in kakijev ter žarečega ruja, je boj z zahrbtno boleznijo izgubila naša draga sodelavka, dr. Martina Mejak, docentka s področja didaktike slovenščine.

2. nov. | Novice

Na UP PEF smo pridobili dva nova projekta

Naslov prvega je: Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj, naslov drugega pa Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih.

icon arrow more

Dogodki