Prijava na podiplomske študijske programe

Študijske obveznosti pred prijavo na magistrske študijske programe

Kandidati, ki prihajajo iz drugih študijskih smeri (bodisi pedagoških ali nepedagoških) morajo morebitne diferencialne izpite opraviti PRED ZADNJIM DNEM PRIJAVNEGA ROKA na magistrski študijski program.

Tisti kandidati, ki morate pred vpisom opraviti diferencialne izpite, pišite na e-naslov , kamor posredujete vaše do sedaj opravljene študijske obveznosti (potrdilo o opravljenih obveznostih, potrdilo o zaključku študija).

Pomembne informacije:

Vabljeni, da se vključite tudi v Facebook skupino "Diferencialni izpiti UP PEF", kjer boste spoznali vaše bodoče sošolce in si izmenjali informacije.

 


 

Prijava za vpis (2. stopnja)

Objavljen je razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem v študijskem letu 2023/2024. Prvi prijavni rok v okviru razpisa se bo začel 6. aprila 2023.

Kandidat/-ka odda prijavo za vpis na razpisana vpisna mesta za posamezni magistrski študijski program z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

PEF_RAZPIS-magistrski_2023-24

SKUPNI-DEL-POSTOPKI-razpis-UP_MAG_23-24.docx

 


 

Prijava za vpis (3. stopnja)

Objavljen je razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze na Primorskem v študijskem letu 2023/2024. Prvi prijavni rok v okviru razpisa se bo začel 6. aprila 2023.

Kandidat/-ka odda prijavo za vpis na razpisana vpisna mesta za posamezni doktorski študijski program z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

PEF_RAZPIS-DOKTORSKI_2023-24

SKUPNI-DEL-POSTOPKI-razpis-UP_DOKT_23-24.docx

 

Informacije o sofinanciranju doktorskega študija

V študijskem letu 2023/2024 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo določila iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale (št. 4270-1/22 z dne 20. 4. 2022).

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2023/2024. Izjava je dostopna v prilogi tega obvestila oz. jo bodo študentje prejeli skupaj z vabilom za vpis na doktorske študijske programe UP.

Osnovne informacije za vse zainteresirane študente so dostopne na spletni strani UP: SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 (upr.si).

 Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka, 2. 10. 2023.

Kontakt:

Laura Šušteršič Zorn -  in T: +386 5 611 75 23 (za specifična vprašanja o sofinanciranju)

Referati posameznih fakultet (za splošne informacije o vpisu)

PRILOGE:

IZJAVA (SLO)

IZJAVA (ANG)

 

 


 

Vabljeni, da:

Untitled_design.png

icon open book

Novice

31. maj. | Novice

Erazmus+ na temo Youth Courage

Naša fakulteta sodeluje v projektu Erazmus+ na temo Youth Courage.

31. maj. | Novice

Podeljena priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2022

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU v torek, 30. maja 2023, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022, med nagrajenci tudi Univerza na Primorskem - UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) skupaj z Radiom Koper in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej.

29. maj. | Novice

Teden ljubiteljske kulture: strokovni posvet Lutke v pedagogiki

Center mladih Koper, 1. 6. 2023, ob 13.30.

icon arrow more

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more