Visokošolska prijavno-informacijska služba UP


Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem
- ima svojo spletno stran www.upr.si/si/vpis/,
- vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem,
- izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji,
- izvaja druge naloge s tega področja.


eVŠ prijava
Prijavo za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov. Izpolnjevanje prijave za vpis poteka v več korakih. Ko kandidat na spletnem portalu eVŠ elektronsko odda prijavo za vpis, mu je na elektronski naslov, naveden v prijavi, poslan PDF dokument izpolnjene prijave za vpis - navodila.


Kontakt

- vpis UP: e-naslov: , tel.: 05/ 611 76 30, 05/611 76 31, FB: Info Point University of Primorska.

- za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590.

- za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge
:
Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si