5. konferenca Lastovke UP

datum: 11.02.2022

kategorija: Za zaposlene

Drage kolegice in spoštovani kolegi,

vabimo vas, da se nam 11. marca 2022 pridružite na 5. konferenci Lastovke UP.

Lastovke UP so namenjene izmenjavi izkušenj pri uporabi sodobnih digitalnih izobraževalnih tehnologij v visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov njihove učinkovite rabe. Prav tako so namenjene tudi izmenjavi izkušenj strokovnih služb in knjižnic pri učinkoviti uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Tudi letos se bodo Lastovke UP odvijale v mednarodnem tednu odprtega izobraževanja (https://www.openeducationweek.org/), ki ga na Univerzi na Primorskem redno obeležujemo. Konferenca bo potekala spletno.

Na Lastovkah UP bomo ugotavljali, katere digitalne izobraževalne tehnologije so se v zadnjih nekaj letih izkazale kot bolj ali manj primerne in uporabne za izvajanje pedagoškega procesa v visokošolskem prostoru. Zanimalo nas bo, kaj od navedenega najbolj podpira učinkovite metode učenja in poučevanja, česa smo se o poučevanju z digitalnimi izobraževalnimi tehnologijami naučili in kako jih je smiselno uporabljati v prihodnje.

Dobrodošli so prispevki, ki obravnavajo izzive in dobre prakse z vidika posameznih znanstvenih ved in njihovih didaktik poučevanja, kakor tudi prispevki o vključevanju informacijsko komunikacijskih tehnologij za podporo izobraževalnega procesa, varno rabo naprav in omrežij, uporabo različnih sistemov za upravljanje učenja (Moodle, Canvas idr.) in podobno.

Lastovk UP 2022 se lahko udeležite s 15 minutno predstavitvijo prispevka (poskušali bomo zagotoviti dovolj časa za razpravo) ali pa kot udeleženci brez prispevka.

    Udeležence s prispevkom prosimo, da do 1. marca 2022 prijavijo svoj prispevek (naslov in povzetek do največ 200 besed v slovenščini ter do 5 ključnih besed) na spletnem naslovu https://1ka.arnes.si/LastovkeUP. Udeležence brez prispevka pa prosimo, da zaradi lažje organizacije konference obvezno najavijo svojo udeležbo do 8. marca 2022 na spletnem naslovu https://1ka.arnes.si/LastovkeUP.

Povezavo do videokonference (uporabljen bo Zoom) boste prejeli en dan pred konferenco. Program konference bo predvidoma objavljen 4. marca 2022.

Za več informacij, obiščite spletno stran konference Lastovke UP na spletišču Odprta UP.

 

Prisrčno vabljeni!
Programski in organizacijski odbor