Matična področja

Seznami matičnih področij UP PEF
(po abecednem vrstnem redu)

Seznam je bil sprejet kot del Seznama izvolitvenih področij na Univerzi na Primorskem na 7. redni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala 17. junija 2020. Seznam je bil objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem 18. junija 2020.

 

Zap. št. Matično področje
1 Andragogika
2 Andragoška didaktika
3 Angleščina v izobraževanju
4 Didaktika
5 Didaktika angleščine
6 Didaktika biologije
7 Didaktika družboslovja
8 Didaktika fizike
9 Didaktika glasbe
10 Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela
11 Didaktika italijanščine
12 Didaktika kemije
13 Didaktika likovne vzgoje
14 Didaktika matematike
15 Didaktika naravoslovja
16 Didaktika računalništva in informatike
17 Didaktika slovenščine
18 Didaktika športne vzgoje
19 Didaktika tehnike in tehnologije
20 Didaktike specialne pedagogike
21 Družboslovno izobraževanje
22 Filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
23 Filozofija vzgoje in izobraževanja
24 Glasbeno izobraževanje
25 Gledališka pedagogika
26 Italijanski jezik
27 Inkluzivna pedagogika
28 Kriminologija in penologija
29 Likovno izobraževanje
30 Lutkovna umetnost
31 Matematično izobraževanje
32 Medkulturno izobraževanje in sociolingvistika
33 Naravoslovno izobraževanje
34 Nevroedukacija
35 Okoljsko izobraževanje
36 Organizacija izobraževanja
37 Pedagogika
38 Pedagoška metodologija
39 Pedagoška psihologija
40 Plesno izobraževanje
41 Psihologija osebnosti
42 Psihologija razvoja in učenja
43 Računalniško in informacijsko izobraževanje
44 Razvojna psihologija
45 Slovenska književnost
46 Slovenski jezik
47 Socialna pedagogika
48 Socialna psihologija
49 Sociologija vzgoje in izobraževanja
50 Specialna didaktika
51 Specialna pedagogika
52 Svetovalno delo
53 Tehniško izobraževanje
54 Vizualne umetnosti
55 Vzgoja za medije