Strokovni sodelavci

.

 • A
 • B
 • C
 • Č
 • Đ
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • U
 • V
 • VSI

B

Bojana Berginc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
mag. Maja Bratuš Vidmar Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

C

Tina Cotič Tržne dejavnosti in promocija

Delavka opravlja naloge v okviru Centra za umetnost UP PEF.

Č

Eva Červar Bizjak Študentske zadeve

Đ

Suzana Đurić Splošne zadeve

F

Nataša Filistun Knjižnica

G

Orijana Gregorič Splošne zadeve
Tanja Gregorič Knjižnica
Lučka Gregorič Bolje Študijske zadeve

H

Lovrenc Habe Tržne dejavnosti in promocija
Kristjan Hrvatin Študijske zadeve in praksa

J

Astrid Jakomin Tržne dejavnosti in promocija
Matija Jenko Študijske zadeve
Violeta Jovičić Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij

K

Tina Kadunec

Delavka je trenutno odsotna.

Ramiz Kamenčić Splošne zadeve
Mateja Knafelc Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija
Lara Krmac Kadrovske zadeve

L

M

Remza Mašinović Splošne zadeve
Tina Mozetič Finančno-računovodske zadeve

O

Bese Osmanaj Splošne zadeve

P

Andreja Perčič Tržne dejavnosti in promocija

Delavka je začasno odsotna.

mag. Marijana Pregarac Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Bernarda Premru Splošne zadeve

R

Maja Rojc Študentske zadeve - dodiplomski redni študij

S

Janja Sever Študijske zadeve

Š

Božica Španić Splošne zadeve

U

Ines Ugrin Filipič Finančno-računovodske zadeve

V

Nuša Vatovec Pravne zadeve
Tina Vičič Študentske zadeve - podiplomski študij
Martin Vižintin Splošne zadeve - računalniška podpora