Sindikati UP

SVIZ UP

Cankarjeva ulica 5
6000 Koper
http: www.sviz.si
e- naslov: sviz@upr.si

Zaposleni, ki se želijo včlaniti v SVIZ UP, pošljejo izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo na elektronski naslov sviz@upr.si.

Sindikalni zaupnik SVIZ UP:

Izvršilni odbor:
mag. Šarolta Godnič Vičič (UP FTŠ),
dr. Ivan Lešnik (UP PEF),
dr. Matej Plevnik (UP FVZ).

Nadzorni odbor:
Barbara Panger (UP FHŠ), 
Marko Gavriloski, asist. (UP PEF),
Maja Šumanski Petrovič (UP FVZ). 

Obvestila, sporočila in druge informacije vezane na sindikalne aktivnosti SVIZ UP bodo člani in članice SVIZ prejemali po e-pošti. Aktualne novice, informacije in dokumenti vezani na sindikat pa so dostopni na uradni spletni strani SVIZ-a www.sviz.si.

 

VSS sindikat UP

Titov trg 4
6000 Koper
e-naslov: sup@sindikat-vss.si

Sindikat je bil ustanovljen na ustanovnem zboru 29. 5. 2012.

Predsednica SUP:
dr. Elizabeta Zirnstein