Praksa

Letni program pedagoške prakse in praktičnega usposabljanja

Na 27. dopisni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala 30. septembra 2021, je bil pri 1. točki dnevnega reda Študijske zadeve sprejet

 

Koordinatorji prakse

Za posamezne študijske programe 1. in 2. stopnje je dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič, izdala

Glavni koordinator pedagoške prakse na UP PEF je za čas trajanja mandata prof. dr. Amalija Žakelj, prodekanja za študijske zadeve UP PEF. Administrativno podporo glavnemu koordinatorju v zvezi z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse nudi Služba za izobraževanje (Kristjan Hrvatin).