Kako otroka pripraviti na obisk muzeja?

datum: 14.04.2022

kategorija: Za zaposlene

EDUCA izobraževanje v sodelovanju s Predagoško fakulteto Univerze na Primorskem in drugimi uglednimi ustanovami iz Slovenije, Hrvaške ter Srbije pripravlja 5. mednarodno konferenco namenjeno teoriji in praksi muzejske pedagogike. Ideja, da bi na vsakoletni konferenci zbrali učitelje in vzgojitelje na eni ter muzejske pedagoge oz. kustose na drugi strani je vedno aktualna. Tudi letos je cilj izmenjava pogledov in dobrih praks glede priprave in izvedbe obiska otrok v muzeju ali galeriji.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško-didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji oz. galerijami.

PROGRAM 5.mednarodne konference Šola in muzeji 

Dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija konference, ki v letu 2022 v svoji peti izvedbi ohranja ter nadgrajuje mednarodno razsežnost. 

EDUCA-140.jpg

Na konferenci so predvideni štirje tematski sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni:

  • Učni načrti in muzeji.
  • Medpredmetno povezovanje (korelacija) v šolah in muzejih.
  • Muzeji in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj …)
  • Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike (vključno s specifikami, ki so povezani s pandemijo COVID-19).

Aktivnih predavateljev po sekcijah bo okoli 60 skupno število letošnjih udeležencev pa bo preko 110, kar predstavlja rekordno udeležbo iz 5 držav. Pobudnik konference je Štefan Krapše, zgodovinar, ustanovitelj in vodja izobraževanja v zavodu EDUCA izobraževanja Nova Gorica, avtorica koncepta in vsebinske zasnove konference pa je dr. Metoda Kemperl. Večer prvega dne bo z glasbo obogatil orkester Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod vodstvom prof. Vladimirja Batiste.

__tefan_Krap__e.jpg

Sicer pa je Kapše povedal, da »Slovenska šola v zadnjem obdobju kaže veliko dinamike in inovativnosti pri iskanju kar se da dobrih pedagoških praks in modelov; tudi pri dopolnjevanju pouka izven klasičnih učilnic. Pri tem je muzej ali galerija tako rekoč idealen prostor ne samo glede popestritve pouka, temveč za bolj avtentično in doživeto pridobivanje novega znanja ter za bolj celostno otrokove dojemanje bogate kulturne dediščine in civilizacijskih dosežkov naših prednikov. Konferenca ŠOLA & MUZEJI ima pri vsem tem pomembno vlogo!«

Organizator konference je EDUCA izobraževanje iz Nove Gorice, soorganizatorji pa so Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Sveučilišče v Zadru, Oddelek za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev in Muzejsko društvo Srbije - Sekcija muzejskih pedagogov. Mestna občina Koper je letošnji pokrovitelj konference.

Omenimo še, da se se EDUCA izobraževanje že 30 let posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. V teh letih so izvedli preko 300 seminarjev, posvetov, konferenc in delavnic z okoli 800 uglednimi predavatelji ter s preko 13.000 udeleženci.