Konferenca: Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v postkoronski dobi

datum: 04.10.2022

kategorija: Za zaposlene

V Ljubljani je v sredo, 21. septembra 2022, potekala zaključna konferenca projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo) z naslovom Razvoj visokošolskega učenja in poučevanja v postkoronski dobi. Zaključno konferenco so skupno organizirale vse partnerice v projektu – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Na zaključni konferenci so bili predstavljeni rezultati 4 letnega projekta, ki je, kot prvi v Sloveniji, povezal vse javne visokošolske zavode (Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu). Univerzo na Primorskem je predstavljala izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve.

Konferenca se je osredotočila na aktualno tematiko zadnjih dveh let – na izkušnje z učenjem in poučevanjem v visokošolskem prostoru v obdobju covida-19 ter na razpravo kako izkušnje tega obdobja najbolje prenesti v postkoronsko dobo in tako še izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

Udeležence posveta so uvodoma pozdravili dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport in prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Izpostavila sta skupno sodelovanje vseh javnih visokošolskih zavodov pri projektu ter pomen aktivnosti za nadaljnji razvoj visokošolske didaktike. Vodja projekta, prof. dr. Tomaž Deželan je predstavil rezultate projekta; organiziranih je bilo več kot 400 usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki so se ga udeležili visokošolski učitelji in sodelavci ter ostali zaposleni visokošolskih in drugih zavodov iz Slovenije.

INOVUP.png

V nadaljevanju je Therese Zang Pulkowski, namestnica direktorja, Politika visokega šolstva, EUA, spregovorila o Nacionalnem razvoju učenja in poučevanja v Evropi, prof. dr. Jo Angouri, akademska direktorica izobraževanja in internacionalizacije, University of Warwick, Velika Britanija, pa je predstavila inovacije učenja in poučevanja na evropskih univerzah.

Kot moderatorji in razpravljavci so svoje mnenje in poglede na nadaljnji razvoj visokošolskega učenja in poučevanja predstavili še: prof. dr. Zdravko Kavčič, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica za študijsko dejavnost, Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Sonja Čotar z Univerze na Primorskem, doc. dr. Katarina Rojko, prodekanja za izobraževanje, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu , Terry McGuire, nekdanja direktorica T&L, National forum for the enhancement of teaching and learning in higher education, Irska, dr. Paul Kim, prodekan, Stanford University Graduate School of Education, ZDA, zasl. prof. dr. Rosette S'Jegers, nekdanja predsednica Rektorske konference flamskih univerz, Vrije Universiteit Brussel, Belgija, izr. prof. dr. Manuel João Costa, prorektor za izobraževalne inovacije in študentske zadeve, University of Minho, Portugalska, dr. Paul Kim, prodekan, Stanford University Graduate School of Education, ZDA. prof. dr. Tatjana Welzer, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in izr. prof. Paolo Sorzio, Pedagoška fakulteta, Universitá Degli Studi Di Trieste, Italija.

Ob zaključku konference so sklepne ugotovitve povzeli Terry McGuire, prof. dr. Jo Angouri, ter prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.Strinjali so se, da je projekt INOVUP pomenil inovativnost v slovenskem visokošolskem prostoru, saj je združil 4 javne visokošolske zavode ter s številnimi usposabljanji, rednimi posveti in prenosi znanja multiplikatorjev prispeval k širitvi znanja in izkušenj na področju visokošolske didaktike ter ustvaril učečo se skupnost v slovenskem akademskem prostoru.

Untitled.png

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more