• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Igor Saksida

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : slovenska književnost
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
 
Elektronski naslov:
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2022 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Čutiti pesem in razmišljati o njej? Oboje. : razvijanje bralne zmožnosti ob izbranih pesniških zbirkah za Cankarjevo tekmovanje

2022 | Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Poezija drami in premika

2022 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The contemporary Slovenian picture book and Slovenian curriculum for kindergartens = Suvremena slovenska slikovnica i slovenski kurikul za dječje vrtiće

2022 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Maturitetni šolski esej in bralna zmožnost literarnega bralca

2022 | Igor Saksida, Milena Blažič, Kasilda Bedenk, Miran Hladnik, Barbara Pregelj

Strokovna monografija

Nezadržna moč pravljic : kulturna in družboslovna zgodovina žanra

2022 | Igor Saksida

Strokovni članek

Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2021/2022

2022 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

2022 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2022 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Igor Saksida

Strokovni članek

Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

2021 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Večernica kot smerokaz književne kakovosti in raznovrstnosti za kurikularne (in vse druge) bralce

2021 | Darja Pavlič, Varja Balžalorsky Antić, Aleksander Bjelčevič, Jožica Čeh Steger, Alenka Jensterle-Doležal, Marko Juvan, Irena Novak-Popov, Mateja Pezdirc-Bartol, Igor Saksida, Marko Stabej, Alojzija Zupan Sosič, Hotimir Tivadar

Znanstvena monografija

Slovenska poezija

2021 | Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Poezija in rap na misiji spodbujanja branja

2021 | Slavko Gaber, Igor Saksida

Strokovna monografija

Obrazi Pedagoške fakultete : [študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]

2021 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

2021 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2020 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

2020 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Igor Saksida

Strokovni članek

The diverse and communicative nature of Peter Svetinaʼs childrenʼs literature

2020 | Dragica Haramija, Igor Saksida

Strokovna monografija

Slovenia's best for young readers

2020 | Igor Saksida

Strokovni članek

The diverse and communicative nature of Peter Svetinaʼs childrenʼs literature

2020 | Igor Saksida, Barbara Pregelj

Druge monografije in druga zaključena dela

12 poemas de Federico García Lorca = 12 pesmi

2020 | Igor Saksida

Strokovni članek

Na otoku književnega upora

2020 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Različnost doživljanj sveta v povojni mladinski poeziji

2020 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Ne ili - ili nego i nastava književnosti u zamci lažnih suprotnosti

2020 | Franci Just, Dragica Haramija, Igor Saksida, Darka Tancer-Kajnih

Druge monografije in druga zaključena dela

25. Oko besede : 24.-26. september 2020, Murska Sobota : [festivalska knjižica]

2020 | Igor Saksida

Strokovni članek

Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2019/2020

2020 | Alenka Rot Vrhovec, Igor Saksida, Tomaž Petek

Znanstvena monografija

Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Tomaž Petek, Igor Saksida, Mateja Dagarin Fojkar

Znanstvena monografija

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

2019 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

2019 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Janez Vogrinc, Slavko Gaber, Igor Saksida

Strokovna monografija

Moč pedagoškega dela : [Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Igor Grdina, Nada Grošelj, Janko Kos, Dejan Kos, Irena Avsenik Nabergoj, Martina Ožbot, Blaž Podlesnik, Denis Poniž, Brane Senegačnik, Igor Žunkovič, Neža Zajc, Andrej Rozman, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Poezija in smrt pesnikovo sta življenje

2019 | Sonja Pečjak, Milena Bon, Marjeta Doupona, Ada Hočevar-Grom, Nataša Demšar Pečak, Estera Možina, Fani Nolimal, Simona Bergoč, Nataša Potočnik, Igor Saksida, Marko Stabej, Alenka Šverc, Darko Zupanc, Vlasta Vičič

Strokovna monografija

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030

2019 | Igor Saksida

Strokovni članek

Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2018/2019

2019 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Mnenja študentov in učiteljev o splošni maturi iz slovenščine - od stališč do ukrepov za dvig njene kakovosti

2019 | Igor Saksida

Pregledni znanstveni članek

Preberi, izberi, ovrednoti - saj nismo roboti : primeri obravnave književnosti pri visokošolskem komunikacijskem pouku = Read, choose, evaluate - we are not robots : examples of discussing literature in higher education communications class

2019 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Ali je za prenovo mature nujna prenova učnega načrta?

2019 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole

2018 | Milena Kerndl, Igor Saksida, Špela Bregač

Znanstvena monografija

Med resničnostjo in fikcijo : avtobiografsko v delih sodobnih slovenskih romanopisk

2018 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Cankarjevo tekmovanje in sodobne oblike preverjanja bralne zmožnosti

2017 | Tatjana Devjak, Igor Saksida, Pavel Zgaga, Tomaž Petek, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Kakovost in ocenjevanje znanja

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Bralni dogodek v vrtcu

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida

Strokovni članek

Procesnost vrednotenja pisnih izdelkov na tekmovanju učencev za Cankarjevo priznanje v 1. triletju

2017 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mednarodna primerljivost in prenova izhodišč maturitetnega šolskega eseja = International comparability and innovative approach to matura school essay backgrounds

2017 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodelovanje bralne skupnosti pri dialoškem bralnem dogodku = Collaboration of the interpretative community in a dialogic reading event

2017 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Estonska učna ura o bralni pismenosti za Slovenijo

2017 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mladinska književnost Daneta Zajca med igro, grotesko in mitskim občutenjem sveta

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Milena Kerndl, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci

2016 | Tatjana Devjak, Igor Saksida, Mateja Dagarin Fojkar, Tomaž Petek, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Bralna pismenost kot izziv in odgovornost

2016 | Milena Kerndl, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci

2016 | Igor Saksida

Strokovni članek

Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno?

2016 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Cankarjevo tekmovanje v prvem razredu osnovne šole : izhodišča, mnenja, dosežki

2016 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Literarno branje med spontanostjo in šablono ter paradoks Zoprne lirike

2016 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Dvogovorni bralni dogodek na visokošolski ravni = Dialogic reading event at the higher education level

2016 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Skupaj razvijamo bralno pismenost : očrt poti k dvigu ravni pismenosti na osnovni šoli - akcijska raziskava

2016 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Motivacija, zahtevnost, kakovost - trije stebri pismenosti

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Matjaž Kmecl, Simona Kranjc, Boža Krakar-Vogel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

2015 | Dragica Haramija, Igor Saksida, Marjana Kobe, Peter Svetina, Darka Tancer-Kajnih, Robert Kereži

Strokovni članek

Ob 70-letnici Slavka Pregla

2015 | Neža Zajc, Andrej Rozman, Igor Saksida, Mateja Ratej

Znanstvena monografija

Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove

2015 | Dragica Haramija, Igor Saksida, Rok Tkavc, Katja Bergles Bricman

Znanstvena monografija

Vloga živali v mladinski književnosti

2015 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Kurikularni bralci, tabuji in cenzorske strategije : (primer Cankarjevo tekmovanje)

2015 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Kaj je nonsens in kako učinkuje? : poskus odgovora ob primeru mladinskih dramskih besedil Daneta Zajca

2015 | Igor Saksida

Strokovni članek

Zajčeva mladinska poezija in bralne vloge, ki jih omogoča

2015 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kaj je nonsens in kako učinkuje? : poskus odgovora ob primeru mladinskih dramskih besedil Daneta Zajca

2015 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kako motivirati nadarjene za spoznavanje jezika in književnosti?

2015 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Cankarjevo tekmovanje v osnovni šoli : kaj menijo mentorice in mentorji?

2014 | Breda Pavlič, Igor Saksida

Strokovna monografija

Forum 21 : zbornik : 2004-2014

2014 | Dejan Hozjan, Sonja Rutar, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju

2014 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kako do boljše bralne pismenosti?

2014 | Igor Saksida

Strokovni članek

Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje

2014 | Igor Saksida

Strokovni članek

PISA - sferično zrcalo slovenske bralne pismenosti

2014 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nadarjeni (kritični) bralci in njihovi (ambiciozni) mentorji pri bralnem dogodku

2014 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Eleganca resnosti branja mladinske književnosti

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Mateja Videmšek, Igor Saksida, Simona Kranjc, Tomaž Zupančič, Ivan Lešnik, Bojana Kralj, Dušan Krnel, Nada Turnšek, Barbara Japelj Pavešić, Jelena Sitar, Vesna Geršak, Vid Lenard, Alenka Zupančič Danko, Tjaša Filipčič, Maja Burian, Inge Breznik, Milan Čoh, Simona Rogič Ožek

Strokovna monografija

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce

2013 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Besede izbrane za modrijane

2013 | Marija Grginič, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2013 | Dragica Haramija, Janja Batič, Melita Zemljak Jontes, Janez Balažic, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Poetika slikanice

2013 | Dragica Haramija, Igor Saksida

Pregledni znanstveni članek

Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem = Methodology for interpretation of Slovene children literature

2013 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezik. 3. A., Umetnostna besedila

2013 | Milena Blažič, Marjanca Pergar-Kuščer, Igor Saksida, Bea Tomšič Amon, Janez Skela

Znanstvena monografija

Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue

2013 | Igor Saksida

Strokovni članek

Čarobne pesmi O-ZA : esej o temi za pogovor

2013 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Čarobne pesmi O-ZA

2012 | Sonja Starc, Majda Kaučič-Baša, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Akademski jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation

2012 | Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Juri Muri gre po srečo : [četrti del stare zgodbe]

2012 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2012 | Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole

2012 | Dragica Haramija, Simona Pulko, Igor Saksida, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Nagrajene pisave : opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov

2012 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Z odprtimi očmi zagotovo pridemo na zeleno vejo kritičnega branja : navodila za pisanje in merila za vrednotenje razlagalnega spisa ter rezultati na državnem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2011/2012

2012 | Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pre-school education and its position in the educational system, Slovenia

2012 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje - pisno preverjanje kritičnega branja po jasnih kriterijih

2012 | Igor Saksida

Strokovni članek

Dialoška kulturna intervencija otroške in mladinske govorice

2011 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance, Matjaž Duh

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2011 | Marja Bešter, Igor Saksida, Sonja Pečjak

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina

2011 | Rudi Ocepek, Nataša Potočnik, Igor Saksida, Iztok Tomažič, Ljubica Marjanovič Umek, Dušan Vrščaj, Nina Orehar, Jože Uhan

Druge monografije in druga zaključena dela

Mali radovednež na obisku pri treh živalih

2011 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktualnost tradicije pri pouku književnosti : Naj mladi bralci v šoli res "berejo karkoli in kadarkoli?"

2011 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktualnost tradicije u nastavi književnosti - trebaju li mladi čitatelji uisitinu "čitati bilo što i bilo kako"

2011 | Edi Majaron, Marjanca Pergar-Kuščer, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Redefiniranje tradicije : dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete = Redefining tradition : children's literature, contemporary communication, languages, and children

2011 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje : zasnova, cilji, vprašanja = The Cankar award contest : framework, goals, questions

2011 | Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenščina - književnost

2011 | Janez Krek, Roman Globokar, Jana Kalin, Zdenko Kodelja, Igor Pribac, Marjan Šimenc, Marko Stabej, Ina Ferbežar, Gašper Ilc, Vesna Kondrič Horvat, Simona Kranjc, Meta Lah, Vesna Mikolič, Karmen Pižorn, Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvod

2011 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ustvarjalna obravnava književnih in drugih besedil v vrtcu in šoli

2011 | Janez Krek, Roman Globokar, Jana Kalin, Zdenko Kodelja, Igor Pribac, Marjan Šimenc, Marko Stabej, Ina Ferbežar, Gašper Ilc, Vesna Kondrič Horvat, Simona Kranjc, Meta Lah, Vesna Mikolič, Karmen Pižorn, Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvod

2011 | Mojca Štraus, Marko Stabej, Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Analiza decembrskih rezultatov PISA in položaj Slovenije : [prispevek na petem Seminarju Šolskega polja, CEPS, Ljubljana, 16.2.2011]

2010 | Vesna Mikolič, Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Spodbude literarnega ustvarjanja Pavline Pajk

2010 | Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole

2010 | Robi Kroflič, Ljubica Marjanovič Umek, Mateja Videmšek, Marjeta Kovač, Simona Kranjc, Igor Saksida, Olga Denac, Tomaž Zupančič, Dušan Krnel, Barbara Japelj Pavešić, Mitja Kaligarič, Jože Štihec

Strokovna monografija

Otrok v vrtcu : priročnik h Kurikulu za vrtce

2010 | Vesna Požgaj-Hadži, Igor Saksida, Milena Blažič, Dragica Haramija, Janez Skela, Marjanca Pergar-Kuščer

Znanstvena monografija

Društvo i jezik : višejezičnost i višekulturalnost = Society and language : multilingualism and multiculturalism

2010 | Igor Saksida

Strokovni članek

Esej, ki ni besedilo

2010 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Aktualnost tradicije pri pouku književnosti : naj mladi bralci v šoli res "berejo kar koli in kakor koli"?

2010 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vprašanja o posodobitvah pouka slovenščine

2010 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Pismenost (naj)mlajših - dileme, vprašanja, izzivi

2009 | Simona Kranjc, Tomaž Sajovic, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Moja slovenščina 5. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole

2009 | Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole]

2009 | Marija Grginič, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Bralni listi od A do Ž

2009 | Dragica Haramija, Igor Saksida, Melita Zemljak Jontes

Znanstvena monografija

Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi

2009 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje estetskega doživetja s poezijo

2009 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Kaj je primerna knjiga? - le kakšno vprašanje je to! : triletnik posluša Deklevove Pesmi za lačne sanjavce - osmošolec bere izštevanke in zafrkljivke

2009 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Celovitost pesniškega doživetja otroštva : o mladinskih pesmih Saše Vegri

2009 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Kaj je mladinska književnost? : "naivno" vprašanje z zapletenim odgovorom

2009 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kamenčki v naročju besed in podob

2009 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Bralni dogodek s Knjigo pred nosom : povabilo, ne ukaz

2008 | Marija Grginič, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]

2008 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Majda Cencič, Marko Razpet, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodobne strategije učenja in poučevanja

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole

2008 | Marija Grginič, Igor Saksida, Edi Majaron, Marjanca Pergar-Kuščer

Drugo učno gradivo

Od igre do branja : [delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole - dodatno učno gradivo h kompletu ABC 1]

2008 | Metka Kordigel Aberšek, Vida Medved-Udovič, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Didaktika mladinske književnosti

2008 | Igor Saksida, Ljubica Marjanovič Umek, Aleksandra Hribar-Košir

Znanstvena monografija

Poti in razpotja didaktike književnosti

2008 | Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Jaz pa berem 1. Delovni zvezek k berilu za prvi razred osnovne šole

2008 | Simona Kranjc, Tomaž Sajovic, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Moja slovenščina 5. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole

2008 | Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole]

2008 | Robi Kroflič, Mateja Videmšek, Marjeta Kovač, Simona Kranjc, Igor Saksida, Olga Denac, Tomaž Zupančič, Dušan Krnel, Barbara Japelj Pavešić, Ljubica Marjanovič Umek, Jože Štihec

Strokovna monografija

Otrok v vrtcu : priročnik h Kurikulu za vrtce

2008 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Jezikovna inovativnost sodobne slovenske mladinske poezije

2008 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Do jezika po poti svobode in subjektivnosti : poezija in jezikovna norma

2008 | Igor Saksida

Strokovni članek

Nekaj besed o razlagalnem spisu

2007 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Mladinska poezija Miroslava Košute

2007 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Prenova pouka slovenščine - in prenova prenove - pod drobnogledom specialne didaktike

2006 | Majda Pahor, Asja Nina Kovačev, Cveta Razdevšek-Pučko, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Medicinske sestre in univerza

2006 | Igor Ž. Žagar, Barbara Domajnko, Rastko Močnik, Darko Štrajn, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije

2006 | Ljubica Marjanovič Umek, Simona Kranjc, Urška Fekonja, Katja Grgić, Božo Kos, Ludvik Horvat, Igor Grdina, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Otroški govor : razvoj in učenje

2006 | Simona Kranjc, Igor Grdina, Ljubica Marjanovič Umek, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Poglavja iz skladnje otroškega govora

2006 | Marija Grginič, Simona Kranjc, Sonja Pečjak, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Družinska pismenost

2006 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole

2006 | Igor Saksida

Strokovni članek

Komunikacijski pouk književnosti

2006 | Igor Saksida

Strokovni članek

Poimenovanja slovenske mladinske dramatike

2006 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodobna slovenska mladinska poezija

2005 | Igor Saksida, Igor Grdina, Marjana Kobe, Bojana Maltarić, Marjeta Gostinčar Cerar

Znanstvena monografija

Bralni izzivi mladinske književnosti

2005 | Marija Grginič, Simona Kranjc, Sonja Pečjak, Igor Saksida, Bojana Maltarić

Znanstvena monografija

Porajajoča se pismenost

2005 | Nataša Pirih Svetina, Igor Saksida, Simona Kranjc, Marko Stabej, Vesna Požgaj-Hadži

Znanstvena monografija

Slovenščina kot tuji jezik

2005 | Martina Križaj, Marja Bešter, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina

2005 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Hans Christian Andersen v učnem načrtu in učbenikih - otroškost ali otročjost?

2005 | Igor Saksida

Strokovni članek

Diferenciacija pri slovenščini ali kako do učencem zares prijazne šole

2004 | Igor Ž. Žagar, Rastko Močnik, Renata Zadravec Pešec, Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt. Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja. Retorika

2004 | Igor Saksida, Marjeta Gostinčar Cerar

Izvirni znanstveni članek

Over the verge of modernism : an essay of Slovene childern's poetry

2004 | Igor Saksida

Pregledni znanstveni članek

Preobrazba nastave književnosti u slovenskoj devetgodišnjoj osnovnoj školi

2004 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Čez rob modernizma : esej o slovenski mladinski poeziji

2004 | Igor Saksida

Strokovni članek

Kompetentni za kompetence?

2004 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Berilo - pot do uspeha pri zunanjem preverjanju znanja

2004 | Igor Saksida, Darja Mazi-Leskovar

Izvirni znanstveni članek

Kritiški modeli v reviji Otrok in knjiga

2003 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli

2003 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vloga zunanjega preverjanja znanja pri pouku slovenščine v osnovni šoli : izhodišča, dileme, predlogi

2003 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

The pleasure of conversation : ethics in the communication classes of literature

2003 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli

2003 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pouk književnosti v času vizualno podprtih pripovedi ali Martin Krpan v računalniški igrici

2003 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina : gledališki klub, literarni klub, šolsko novinarstvo

2003 | Igor Saksida

Strokovni članek

Zunanje preverjanje znanja iz slovenščine po prvem in tretjem triletju

2003 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Različnost "občutljivosti" v sodobni slovenski poeziji v učnih načrtih

2003 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Literacy and language policies : [workshop reports]

2003 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slikanice so dragoceno čtivo za odrasle

2002 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina : gledališki klub, literarni klub, šolsko novinarstvo

2002 | Milena Blažič, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel

Znanstvena monografija

Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem : (1850-2000)

2002 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Mitsko in slovenska mladinska poezija - potujitveni nekaj v pesniški govorici

2002 | Igor Saksida

Strokovni članek

Izhodišča in pogoji za uspešno izvedbo preverjanja znanja z nacionalnimi preizkusi znanja iz slovenščine

2002 | Igor Saksida

Strokovni članek

Humor v mladinski poeziji

2002 | Mara Cotič, Marina Volk, Marja Bešter, Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina

2001 | Robi Kroflič, Ljubica Marjanovič Umek, Mateja Videmšek, Marjeta Kovač, Simona Kranjc, Igor Saksida, Olga Denac, Tomaž Zupančič, Dušan Krnel, Barbara Japelj Pavešić, Jože Štihec

Strokovna monografija

Otrok v vrtcu : priročnik h kurikulu za vrtce

2001 | Matjaž Kmecl, Martina Križaj, Marja Bešter, Igor Saksida, Tereza Žerdin

Strokovna monografija

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina

2001 | Martina Križaj, Boža Krakar-Vogel, Marja Bešter, Jana Kvas, Igor Saksida, Sonja Starc, Milena Ivšek

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina

2001 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pesnik in otroškost: zapovedovanje, dopuščanje, vzpostavljanje : tri izhodišča Kovičeve poetike mladinske poezije

2001 | Simona Kranjc, Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezik

2001 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mladinska književnost

2001 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Otroci naj ne bi nikoli brali za kazen! : dnevniki branja kot projekt prihodnosti

2001 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

"Nekaj nezaslišanega" : tabu teme v slovenski mladinski poeziji od ljudske pesmi do sodobnosti

2000 | Igor Saksida

Strokovna monografija

Bralna značka v tretjem tisočletju : zbornik ob 40-letnici bralne značke

2000 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

S slikanico se igram in učim : slovenščina 1 za prvi razred 9-letne osnovne šole. Delovni zvezek

2000 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Tone Peršak

Znanstvena monografija

Igra videza : teoretična izhodišča branja dramskih besedil v osnovni šoli

2000 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Bogastvo poetik in podob

2000 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A wealth of poetics and images

2000 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Otroci naj ne bi nikoli brali za kazen!

2000 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dnevniki branja - sestavni del književne vzgoje

1999 | Vida Medved-Udovič, Tone Peršak, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Na šolskem odru : delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole

1999 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poezija in dramatika : razlaga tematskih sklopov berila in didaktičnega inštrumentarija

1999 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izpitni center

1999 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Zunanje preverjanje znanja v osnovnih šolah : poročilo

1999 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Odgôvornost in odgovórnost literarne vede

1999 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti : tipološki oris

1999 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dnevniki branja - sestavni del književne vzgoje

1999 | Igor Saksida

Strokovni članek

Dnevniki branja - sestavni del književne vzgoje

1999 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Svet svetega, svet otrok : esej o prikazovanju svetega v mladinski književnosti

1999 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Bogastvo poetik in podob

1998 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : predlog. Slovenščina kot drugi jezik v italijanskih gimnazijah na narodno mešanem območju slovenske Istre

1998 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : predlog. Slovenščina v dvojezični slovensko-madžarski gimnaziji

1998 | Igor Saksida

Strokovna monografija

Petdeset zlatnikov

1998 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

(Skrivni) dnevnik ustvarjalnega branja 7 : delovni zvezek za domače branje v sedmem razredu osnovne šole

1998 | Igor Saksida

Znanstvena monografija

Slovenska mladinska dramatika

1998 | Martina Križaj, Marja Bešter, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Matjaž Kmecl, Simona Kranjc, Boža Krakar-Vogel

Strokovna monografija

Učni načrt. Osnovna šola, Slovenščina

1998 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Izbirni predmeti s področja materinščine : poročilo o okrogli mizi

1998 | Igor Saksida

Strokovni članek

Tone Pavček

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature

1998 | Igor Saksida

Strokovni članek

Zunanje preverjanje znanja danes in jutri : "relativna objektivnost" kot izhodišče zaključnega preverjanja znanja

1998 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Zvočnost, domišljija, komunikativnost : mladinska besedila Jožeta Snoja

1998 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : predlog. Slovenščina kot drugi jezik v italijanskih gimnazijah na narodno mešanem območju slovenske Istre

1998 | Igor Saksida

Strokovni članek

Predlog učnih načrtov za izbirne predmete : področje: slovenščina

1998 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Novi pristopi k umetnostnemu besedilu v osnovni šoli

1998 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Branje sodobne mladinske proze : perspektiva in literarni lik

1998 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Okvir problematike uvodnega predavanja : dialoškost branja in pouka književnosti

1998 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Leopold Suhodolčan (1928-1980)

1998 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jakob Špicar (1884-1970)

1998 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ksaver Meško (1874-1964)

1998 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izhodišča in predlogi za zunanje preverjanje bralne sposobnosti

1998 | Igor Saksida

Strokovni članek

"Relativna objektivnost" kot izhodišče zaključnega preverjanja znanja

1998 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Strokovna monografija

Učni načrt : predlog : maj 1998. Slovenščina

1997 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

"Čas rojstva. Praznik otrok. Z duš slepota odhaja." : otroštvo v poeziji Toneta Pavčka

1997 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Strokovna monografija

Učni načrt : osnutek. [Osnovna šola]. Slovenski jezik

1997 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Milena Ivšek, Boža Krakar-Vogel, Martina Križaj, Polona Legvart, Igor Saksida

Strokovna monografija

Učni načrt za predmet slovenski jezik in književnost v gimnazijah : osnutek

1997 | Matjaž Kmecl, Marja Bešter, Igor Saksida, Boža Krakar-Vogel, Simona Kranjc, Martina Križaj, Polona Legvart, Milena Ivšek

Strokovna monografija

Učni načrt za pouk slovenščine v prvem triletju osnovne šole : (osnutek)

1997 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Punčka v slovenski mladinski poeziji

1997 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Center za slovenščino kot drugi ali tuji jezik. Izpitni center

1997 | Martina Križaj, Marja Bešter, Igor Saksida, Matjaž Kmecl

Strokovni članek

Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v tretjem triletju osnovne šole

1997 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Diferenciacija in standardi znanja v učniku za slovenščino

1997 | Igor Saksida

Strokovni članek

Dobra čarovnija : bo šlo v novem letu brez nesporazumov?

1997 | Igor Saksida, Mladen Tancer

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predmetni pouk v osnovni šoli : poročilo o delu

1997 | Igor Saksida

Strokovni članek

Raznolikost perspektiv in tem: realnost med čudenjem in oporekanjem : mladinsko delo Dima Zupana

1997 | Igor Saksida

Strokovni članek

Recenzenti raus : kako do ustrezno preverjenih učbenikov

1997 | Igor Saksida

Strokovni članek

Koliko slovenščin med izbirne predmete?

1997 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Vera/verstva - kaj in čemu

1997 | Martina Križaj, Marja Bešter, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Matjaž Kmecl

Strokovni članek

Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v drugem triletju osnovne šole

1997 | Igor Saksida

Strokovni članek

Mladinska poezija ter vzgoja, igračkanje in igra

1997 | Martina Križaj, Marja Bešter, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Matjaž Kmecl

Strokovni članek

Predlog učnega načrta za slovenščino v prvem triletju osnovne šole

1997 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Nekaj misli o strukturi učniških besedil - slovenščina

1996 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Vrste mladinske dramatike in mladinska gledališka igra

1996 | Igor Saksida

Strokovni članek

Ko posije sonce, namreč, na slovenščino

1996 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Začetki slovenske mladinske dramatike : (od prvih besedil (1872) do J. Stritarja)

1996 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Književni interesi otrok in didaktična gradiva pri pouku v drugem razredu osnovne šole

1995 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Mladinska književnost Mirka Kunčiča

1995 | Igor Saksida

Strokovni članek

Mladinska književnost v prvih dveh triletjih osnovne šole

1994 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Začetki slovenske mladinske poezije

1994 | Igor Saksida

Strokovna monografija

Mladinska književnost pri pouku na razredni stopnji osnovne šole : priročnik za učitelje

1994 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Na krilih besed : slovensko berilo za četrti razred osnovne šole

1994 | Igor Saksida

Znanstvena monografija

Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko

1994 | Igor Saksida

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zvesti prijatelji - preseganje okvira trivialne mladinske književnosti

1993 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Povezanost mladinske in nemladinske poezije in poetike Nika Grafenauerja

1993 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Korelacija in integracija v luči književne didaktike

1993 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Na krilih besed : slovensko berilo za četrti razred osnovne šole

1993 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Babica, ti loviš! : slovensko berilo za tretji razred osnovne šole

1993 | Marija Kolar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Hiša, hiška, hiškica : slovensko berilo za drugi razred osnovne šole

1993 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Zaporedje faz šolske interpretacije besedil iz četrtega berila

1993 | Igor Saksida

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interpretacija pesmi št. X, Konsa 5 in Sferičnega zrcala : (odlomek)

1993 | Igor Saksida

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nemladinska povednost mladinske proze Gregorja Strniše

1993 | Igor Saksida

Strokovni članek

Pokrajina v motiviki treh primorskih (mladinskih) pesnikov

1992 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Oblikovanost trivialne mladinske književnosti in njena vloga v bralnem razvoju

1992 | Igor Saksida

Strokovni članek

Pouk kot izlet v domišljijo

1992 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Tipologija slovenske mladinske poezije

1992 | Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Branje ali branje

1992 | Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Babica, ti loviš! : kaseta k berilu za 3. razred osnovne šole : [zvočni primeri]

1991 | Igor Saksida

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Raznoliki dramski karakterji v slovenski mladinski dramatiki

1991 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti

1991 | Igor Saksida

Strokovni članek

Novi rubriki na pot

1991 | Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Verzno neujemanje - opredelitev pojava in njegovega učinka