• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Coti___Mara.jpg

prof. dr. Mara Cotič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 81
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
Druge funkcije:
članica Senata UP

COBISS objave

2023 | Lea Kozel, Mara Cotič, Daniel Doz

Izvirni znanstveni članek

Cognitive-constructivist model and the acquisition of mathematics knowledge according to Gagné’s taxonomy

2023 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mathematical reprezentations and inconsistencies in comunication

2023 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Alenka Lipovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Learning and teaching mathematics

2023 | Mara Cotič, Daniel Doz, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Teachers’ appraisal of various aspects of the efficiency of homogeneous and heterogeneous learning groups

2023 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Alenka Lipovec, Darja Antolin Drešar, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

Selected topics in the didactics of mathematics

2023 | Mara Cotič, Darjo Felda, Daniel Doz

Izvirni znanstveni članek

Differences in students mathematics knowledge in homogeneous and heterogeneous groups

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Using fuzzy logic to assess students' mathematical knowledge

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učenje in poučevanje statistike v času izobraževanja na daljavo

2022 | Majda Cencič, Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

The relationship between students' attitudes towards problem-solving and their achievements in mathematics

2022 | Boris Kožuh, Jasna Mažgon, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Knjiga o statistiki

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Combining students’ grades and achievements on the National Assessment of Knowledge : a fuzzy logic approach

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

High school students’ attitudes towards geometry : an exploratory factor analysis

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Students’ perceptions of remote teaching and learning : the Slovene minority in Italy during the pandemic period of Covid-19

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Assessing students’ mathematical knowledge with fuzzy logic

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2022 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Vanja Čok

Izvirni znanstveni članek

Exploring color attractiveness and its relevance to fashion

2021 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

The effect of cross-curricular integration on pupils’ knowledge gained through experiential learning

2021 | Daniel Doz, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching and learning statistics in primary and secondary schools

2021 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Znanje geometrije slovenskih četrtošolcev = Slovenian basic school fourth graders' knowledge of geometry

2021 | Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Assistance to pupils with learning difficulties in mathematics

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poučevanje in učenje verjetnosti v osnovni in srednji šoli

2021 | Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični model izgradnje kombinatoričnih pojmov : prehod z razredne na predmetno stopnjo

2021 | Daniel Doz, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Vloga nacionalnih preverjanj znanja matematike

2021 | Andreja Klančar, Andreja Istenič, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Problem-based geometry in seventh grade : examining the effect of path-based vs. conventional instruction on learning outcomes

2021 | Jerneja Bone, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Utemeljevanje pri pouku matematike

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 9. Samostojni delovni zvezek

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Taxonomy of learning objectives at elementary level

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 9. Libro di testo di matematica per la classe IX della scuola elementare

2020 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Samo Fošnarič

Znanstvena monografija

Effectiveness of the learning environment : findings of monitoring mathematics lessons

2020 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvojna diskalkulija = Developmental dyscalculia

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Z razvrščanjem do logičnega in kritičnega mišljenja

2019 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The basic system of individualisation and differentiation in Slovenia

2019 | Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Mathematical knowledge as a passing information or as a useful tool

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of reading literacy in learning mathematics

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 4. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 3. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2019 | Janez Drobnič, Katarina Česnik, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Računam z Iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 7. Samostojni delovni zvezek

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Learning disorders in mathematics

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Students' motivation in the methodology of teaching mathematics course

2018 | Mara Cotič, Anna Kožuh

Znanstvena monografija

Lodging the theory in educational practice

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Constructivism in the teaching of mathematics

2018 | Mara Cotič, Anna Kožuh

Znanstvena monografija

Lodging the theory in social practice

2018 | Darjo Felda, Mara Cotič, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Konativni dejavniki pouka matematike v homogenih in heterogenih skupinah učencev

2018 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Developing logical thinking with the support of digital stories

2018 | Marina Volk, Mara Cotič, Andreja Istenič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prostočasna uporaba računalnika osemletnikov

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja učiteljev o dejavnikih kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Statistical literacy among secondary school students : achieving a higher level of statistical literacy

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Razvoj matematičnega mišljenja pri reševanju problemov

2018 | Andreja Klančar, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 4. Quaderno attivo di matematica per la classe 4 della scuola elementare

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6 : samostojni delovni zvezek

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 1. Quaderno attivo di matematica per la classe 1 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 3. Quaderno attivo di matematica per la classe 3 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 2. Quaderno attivo di matematica per la classe 2 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Culture of space and culture of listening in the Reggio Emilia educational concept

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učenje in poučevanje osnovnih geometrijskih pojmov

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Milena Ivanuš-Grmek, Klavdija Kutnar

Znanstvena monografija

Matematičko mišljenje u početnoj nastavi matematike

2017 | Anna Kožuh, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Active pupils at school

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Iksove zvezdice 3. Matematika : delovni listi za 3. razred

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Anna Kožuh, Tatjana Hodnik, Darjo Felda, Robert Brus

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Promoting teacher resiliency through strengthening protective factors - a new paradigm in teacher education

2017 | Marina Volk, Mara Cotič, Matej Zajc, Andreja Istenič

Izvirni znanstveni članek

Tablet-based cross-curricular maths vs. traditional maths classroom practice for higher-order learning outcomes

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

How teachers assess mathematical knowledge

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Some factors of children's performance in mathematics

2016 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Značilnosti posodabljanja učnih načrtov v Sloveniji v obdobju 2006-2014

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Primary, teachers' professional qualification for teaching maths

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

From concrete activities to using textbook in mathematics classes in basic school

2016 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Teachers on the efficacy of support to students with learning difficulties

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Support to pupils with learning difficulties in mathematics

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Building mathematical literacy by solving realistic problems

2016 | Boris Kožuh, Jasna Mažgon, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Knjiga o statistiki

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 4. Quaderno attivo di matematica per la classe 4 della scuola elementare

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2016 | Andreja Istenič, Mara Cotič, Marina Volk

Izvirni znanstveni članek

Engaging preservice primary and preprimary school teachers in digital storytelling for the teaching and learning of mathematics

2015 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school

2015 | Mara Cotič, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Geometry teaching in slovenian basic school

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Matjaž Kmecl, Simona Kranjc, Boža Krakar-Vogel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Development of geometric concepts

2015 | Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Darjo Felda, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj, Branka Čagran, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

The efficiency of homogeneous and heterogeneous grouping of students in mathematics

2015 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako izobraziti študente razrednega pouka za učinkovito poučevanje matematike

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mathematical literacy in the contemporary world

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2015 | Majda Cencič, Mara Cotič, Milena Ivanuš-Grmek, Andreja Istenič

Znanstvena monografija

Izbrani pristopi k spodbujanju refleksije učiteljev

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2015 | Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Barica Marentič-Požarnik, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči

2014 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Obdelava podatkov

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Didaktika zgodnjega učenja matematike

2014 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Božidar Opara

Znanstvena monografija

Education for development

2014 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Combinatorial activities stimulate children's cognitive development

2014 | Darjo Zuljan, Barica Marentič-Požarnik, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Beno Arnejčič

Znanstvena monografija

Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2013 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Learning and teaching probability in basic education in Slovenia

2013 | Boris Kožuh, Jasna Mažgon, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Knjiga o statistiki

2013 | Mara Cotič, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Darovitost i daroviti u nastavi (matematike) primarnog obrazovanja

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2013 | Boris Kožuh, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Pedagoške dileme sodobne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič

Znanstvena monografija

Mathematics teaching for the future : monography = Poučavanje matematike za budućnost : monografija

2013 | Tomaž Grušovnik, Lenart Škof, Matej Zajc

Izvirni znanstveni članek

Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kreativne radionice kao oblik poticanja darovitosti u matematici

2013 | Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primerjava slovenske splošne mature in mednarodne mature

2012 | Mara Cotič, Silva Kmetič, Jerneja Bone, Darja Antolin Drešar, Amela Sambolić Beganović, Melita Gorše Pihler

Druge monografije in druga zaključena dela

KUPM 2012 : zbornik povzetkov = abstracts of conference proceedings

2012 | Boris Kožuh, Sonja Starc, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Knjiga o računalniški obdelavi podatkov

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Amalija Žakelj, Zvonko Perat

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Relationship between natural science and mathematical activities in kindergarten

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

The point of early mathematics education

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Matematična pismenost in realistični problemi

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Reševanje realističnih problemov na začetku šolanja = Solving realistic problems at the beginning of schooling

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Pregledni znanstveni članek

Zakaj poučevati matematiko = Why teach mathematics

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagogical paradigms as the basis for problem-instruction of mathematics

2011 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Sonja Starc, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Razvijanje različnih pismenosti

2011 | Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj

Znanstvena monografija

Sistemski vidiki izobraževanja pedagoških delavcev

2011 | Petra Zgonec, Tatjana Vonta, Mateja Režek, Jerneja Jager, Samanta Baranja, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Dejavnosti za otroke v starosti od 3-6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za otroke

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2011 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Darjo Felda, Robert Brus, Janez Gregori, Mitja Kaligarič, Milan Pajk, Kazimir Tarman

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole

2011 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Social cohesion in education

2011 | Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj

2011 | Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Cirila Peklaj, Janez Vogrinc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher education in Slovenia

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči = Visualisation of geometric problems on geoboard

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje matematične kompetence : postavljanje in reševanje problemov pot do matematične pismenosti

2011 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The point of teaching mathematics

2011 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Reševanje realističnih problemov in matematično modeliranje

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zavedanje potreb po matematični pismenosti v vrtcih in šolah

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje različnih oblik matematičnega mišljenja pri pouku matematike v osnovni šoli

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Early instruction of mathematics through history

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Solving realistic problems in the initial instruction of mathematics

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Between axioms and reality

2011 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv socialno-kulturnega okolja na znanje učencev pri matematiki in slovenščini

2010 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek, Branka Čagran, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za pouk matematike : 6. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Učni listi

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2010 | Nina Krmac, Sanela Hudovernik, Milena Valenčič Zuljan, Blaž Simčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Geometrical problems and the use of geoboard

2010 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Renovation of mathematical didactics curriculum in the light of the european guidelines in education

2010 | Mara Cotič, Marina Volk, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Model celostnega pristopa učenja in poučevanja pri matematični vsebini merjenje v povezavi s športno vzgojo = The model of holistic approach to learning and teaching of the mathamtical [i. e. mathematical] contents of measuring in relation to physical education

2010 | Mara Cotič, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A case of cross-subject connection between mathematics and physical education

2010 | Majda Cencič, Vida Medved-Udovič, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Paradigms of teaching and learning of contemporary society

2010 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Spremembe pouka in kompetence učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije

2010 | Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji

2010 | Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Vrednotenje matematičnega znanja in objektivnost učiteljeve ocene

2009 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Majda Cencič, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Pouk v družbi znanja

2009 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Učni listi

2009 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2009 | Branka Likon, Tatjana Vonta, Rado Pišot, Martina Paradiž, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Analyzing effective teaching performance : an American-Slovenian collaborative video research project for developing effective classroom teaching-learning performances

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za pouk matematike : 6. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Učni listi

2009 | Mara Cotič, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Matematičko-tehničke radionice u vrtiču i razvoj detetovog talenta

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od starta do cilja : vpeljava permutacij s ponavljanjem v srednji šoli

2009 | Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Priprava načrta za rešitev matematičnega problema

2009 | Darjo Zuljan, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezava med tehničnimi in matematičnimi dejavnostmi v vrtcu

2009 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools

2009 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodobni pristopi k razvoju pismenosti učencev pri različnih predmetnih področjih

2009 | Mara Cotič, Lea Kozel, Darjo Felda

Pregledni znanstveni članek

Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole = Understanding the mathematical concept of probability with children in kindergarten and in first grade of primary school

2009 | Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje elementarne statistične pismenosti na začetku šolanja

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Gib pri pouku geometrije v prvem triletju

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Vzorci v predšolskem obdobju

2009 | Mara Cotič, Milena Valenčič Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Problem-based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on affective-motivational aspects

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Dejavniki razumevanja matematičnega problema pri učencu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Through games into the world of probability

2009 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Matematične dejavnosit spodbujajo otrokov kognitivni razvoj

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Druge monografije in druga zaključena dela

Izvlečki = Abstracts

2008 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Majda Cencič, Marko Razpet, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodobne strategije učenja in poučevanja

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2008 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Učni listi

2008 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Učni listi

2008 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2008 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Učni listi

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 6. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Matematički nadareni učesnici i nastava matematike na početku školovanja

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Permutations at the very beginning of education

2008 | Mara Cotič

Strokovni članek

Vzgojiti dobrega vzgojitelja : na Pedagoški fakulteti niz raziskovalnih projektov, od katerih imajo mnogi neposredno aplikativno vrednost

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od konkretnih ponazoril do uporabe delovnega zvezka pri usvajanju pojma razvrščanje

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba didaktičnih sredstev pri merjenju prostornine na začetku šolanja

2008 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pouk v družbi znanja

2008 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ustvarjalni gib pri matematiki v prvem razredu = Creative movement in first grade math classes

2008 | Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Gibanje in prvi koraki v svet matematike = Movement and first steps into world of mathematics

2007 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Joca Zurc, Darjo Felda

Druge monografije in druga zaključena dela

Izvlečki = Abstracts

2007 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Izbrana pedagoška področja

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Anja Zorman

Strokovna monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Primeri raziskav strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

2007 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Učni listi

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2007 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Učni listi

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred osemletne in 6. razred devetletne osnovne šole

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2007 | Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primeri raziskav in prakse pri pouku matematike

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Children and simple combinatorial situations

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibanje in matematika

2007 | Mara Cotič, Joca Zurc, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Movement as a method of integrated teaching on the example of early teaching of mathematics

2006 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec, Mojca Čepič, Barica Marentič-Požarnik, Ana Tomić, Martin Kramar, Vesna Mikolič, Breda Oblak

Znanstvena monografija

Zgodnje učenje in poučevanje otrok

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred osemletne in 6. razred devetletne osnovne šole

2006 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učni listi

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2006 | Vesna Geršak, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ustvarjalni gib kot metoda poučevanja matematike

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Introducing probability in primary school

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Faze reševanja matematičnega problema

2006 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Izvirni znanstveni članek

Matematični del raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Rezultati raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Uporaba jezika in simbolov v matematičnih nalogah raziskave TIMSS 2003

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Interpretacija rezultatov matematičnega dela raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Zlatan Magajna, Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Znanje iz matematike v luči raziskave TIMSS

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Statistika na začetku šolanja : strategija reševanja statističnega problema

2004 | Bogdana Borota, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Glasbeni praktikum

2004 | Jožica Bezjak, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Project work - influence of the technical creativity for approaching mathematical knowledge

2004 | Joca Zurc, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Vloga gibalnih aktivnosti pri zgodnjem poučevanju matematike

2004 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Izvirni znanstveni članek

Koncept nastave matematike u prvom trogodištu devetogodišnje osnovne škole u Sloveniji

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Vpliv mednarodnih raziskav znanja na matematični kurikulum

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Probability at the lower stage of primary school

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Verjetnost v prvem triletju osnovne šole = Probability in the first three years of primary school

2004 | Tanja Poles, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Project based learning : methodology of pedagogical research : readers and solving of calculating and text tasks

2004 | Mara Cotič, Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja

2004 | Mara Cotič, Joca Zurc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Gibalna/športna aktivnost kot del celostnega pristopa pri zgodnjem poučevanju matematike

2004 | Mara Cotič, Joca Zurc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vloga gibalnih aktivnosti pri razvijanju matematičnih pojmov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole

2004 | Mara Cotič, Joca Zurc

Izvirni znanstveni članek

Celosten pristop pri zgodnjem poučevanju - vloga gibalnih aktivnosti pri pouku matematike

2003 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Kako poučevati matematiko : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

2003 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Strokovna monografija

Nivojski pouk matematike v gimnaziji - 4. letnik

2003 | Mara Cotič

Strokovni članek

Matematični problemi in uporaba geoplošče

2003 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The rainbow train : the model of development of basic concepts in combinatorics at the first key stages of education

2002 | Gabrijel Tomšič, Mara Cotič, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika

2002 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Kombinatorika na začetku šolanja

2002 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Pregledni znanstveni članek

Teoretična zasnova modela sprememb začetnega pouka matematike v devetletni osnovni šoli

2002 | Mara Cotič

Strokovni članek

Nacionalni preizkusi znanja iz matematike

2002 | Giuliana Jelovčan, Nastja Cotič, Petra Furlan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Športne šole nacionalnega pomena - mavrica v Atletskem klubu Koper = Sports school of national value - rainbow in the Athletic club Koper

2002 | Mara Cotič, Marina Volk, Marja Bešter, Igor Saksida

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina

2001 | Sara Brezigar, Darjo Felda, Nada Razpet

Strokovni članek

Nemogoče je mogoče - zgled iz Walesa

2001 | Mara Cotič

Strokovni članek

Kaj vpliva na razumevanje matematičnega problema pri učencu

2000 | Mara Cotič, Zlatan Magajna

Strokovna monografija

Uporaba žepnega računala v osnovni šoli : vodnik za učitelje

2000 | Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

L'insegnamento riflessivo : che cos'é e com'é possibile attuarlo

2000 | Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prenova pouka matematike v prvem triletju devetletne osnovne šole

1999 | Mara Cotič, Ana Tomić, Marko Razpet, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Obdelava podatkov pri pouku matematike 1-5 : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

1999 | Mara Cotič, Ana Tomić, Marko Razpet, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Matematični problemi v osnovni šoli 1-5 : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

1999 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Vida Manfreda Kolar, Snežana Mutić

Drugo učno gradivo

Prvo srečanje z geometrijo. Delovni zvezek

1998 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Učni načrt : predlog, oktober 1998. Matematika

1998 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Igrajmo se matematiko. Drugo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek

1998 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Vida Manfreda Kolar, Snežana Mutić

Drugo učno gradivo

Prvo srečanje z geometrijo. Delovni zvezek

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature

1998 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : predlog : maj 1998. Matematika

1997 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Učni načrt : predlog. Matematika

1997 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Vida Manfreda Kolar, Snežana Mutić

Drugo učno gradivo

Prvo srečanje z geometrijo. Delovni zvezek

1997 | Mara Cotič

Strokovni članek

Merjenje na začetku osnovne šole

1996 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Igrajmo se matematiko. Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek

1996 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Vida Manfreda Kolar, Snežana Mutić

Drugo učno gradivo

Prvo srečanje z geometrijo. Delovni zvezek

1996 | Mara Cotič, Alenka Ivačič, Jerneja Fridl, Metod Vojvoda

Strokovna monografija

Vojsko

1996 | Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba različnih diagramov pri pouku matematike

1995 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Strokovni članek

O pouku matematike na začetku šolanja v novi osnovni šoli

1995 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Strokovni članek

Delovni zvezek in metodični priročnik Igrajmo se matematiko (Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko) na prvi preizkušnji

1995 | Mara Cotič

Strokovni članek

Reševanje matematičnih problemov na razredni stopnji

1994 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Igrajmo se matematiko. Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek

1994 | Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Utrinek iz matematične delavnice

1994 | Mara Cotič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoška praksa

1993 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Igrajmo se matematiko. Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek

1993 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik

Strokovni članek

Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko v osnovni šoli

200 | Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Ponazoritve števil od 11 do 20 : učne kartice za 1. razred osnovne šole