• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 65
Kabinet: Pisarna - II. nadstropje
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2020 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2020 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2020 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2019 | Martina Mejak, Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Vloga vzgojitelja pri razvijanju otrokove sporazumevalne zmožnosti

2019 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo : oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih

2019 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2019 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2018 | Petra Dolenc, Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Encouraging after-reading activities in literary education in preschool

2018 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2018 | Tatjana Devjak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Aleksandra Hribar-Košir, Jurij Selan

Znanstvena monografija

Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia

2017 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2017 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2017 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2016 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

On the way to literacy

2016 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Pomen humorja v književnosti za otroke in mladostnike

2016 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2016 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2015 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Evaluation of children's text production in preschool and in school period

2015 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2015 | Dejan Hozjan, Anna Kožuh, Ada Holcar Brunauer, Vida Medved-Udovič, Andreja Istenič

Znanstvena monografija

Aktivnosti učencev v učnem procesu

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2015 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole

2015 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2015 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2015 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Med komunikacijskim in problemsko-ustvarjalnim poukom književnosti

2014 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Attitudes of primary school teaching students towards canon authors in basic and in secondary school - on the example of Ciril Kosmač

2014 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Recepcija Cirila Kosmača pri študentih Pedagoške fakultete

2014 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2014 | Maja Smotlak, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Esej na maturi 2015 : Lojze Kovačič: Otroške stvari, Nathalie Sarraute: Otroštvo

2014 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2014 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2014 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2013 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Slovenian basic school student's reading literacy in the light of international studies and national testing of knowledge

2013 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2013 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2013 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2013 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2013 | Boris Kožuh, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Trends and tendencies in modern philology

2013 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2013 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Radijska igra v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju

2012 | Milena Valenčič Zuljan, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Profesionalne poti pedagoških delavcev

2012 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2012 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2012 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2012 | Vida Medved-Udovič, Anja Zorman, Darija Skubic

Druge monografije in druga zaključena dela

Cici zvezek 2 : [od 4. leta naprej]

2012 | Vida Medved-Udovič, Darija Skubic, Anja Zorman

Druge monografije in druga zaključena dela

Cici zvezek 1 : [od 3. leta naprej]

2012 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2012 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2012 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2012 | Alenka Rot Vrhovec, Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Brihtna glavca za cicibane. Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]

2012 | Dragica Haramija, Simona Pulko, Igor Saksida, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Nagrajene pisave : opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov

2012 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole - analiza

2012 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Contemporary literature instruction in the light of european integration process and curricular renovation = Sodobni pouk književnosti v luči evropskih integracijskih procesov

2012 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvijanje bralne zmožnosti z dramskimi besedili v osnovni šoli

2012 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The reception of drama in school

2011 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Sonja Starc, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Razvijanje različnih pismenosti

2011 | Petra Zgonec, Tatjana Vonta, Mateja Režek, Jerneja Jager, Samanta Baranja, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Dejavnosti za otroke v starosti od 3-6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za otroke

2011 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2011 | Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Strokovna monografija

Projekt Kulturna zavest in izražanje : izzivi prihodnosti

2011 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2011 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2011 | Vida Medved-Udovič, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost

2011 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prehod med vrtcem in šolo, pot k bralcu in bralki

2011 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti

2011 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvijanje medkulturnega sožitja z didaktičnimi gradivi

2011 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Recepcija radijske igre za otroke in književna vzgoja

2011 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prehod med vrtcem in šolo, pot k bralcu in bralki

2011 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kulturna vzgoja in bralna pismenost od vrtca do univerze

2011 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenščina v kurikularni prenovi slovenske osnovne šole

2010 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole

2010 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole

2010 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico na rami. [Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole]

2010 | Vida Medved-Udovič, Anja Zorman, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Cici zvezek 2 : [od 4. leta naprej]

2010 | Vida Medved-Udovič, Anja Zorman, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Cici zvezek 1 : [od 3. leta naprej]

2010 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2010 | Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Literary education as a professional challenge for future teachers

2010 | Majda Cencič, Vida Medved-Udovič, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Paradigms of teaching and learning of contemporary society

2010 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Spremembe pouka in kompetence učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije

2009 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Majda Cencič, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Pouk v družbi znanja

2009 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole

2009 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico se igram in učim. Učbenik za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole

2009 | Vida Medved-Udovič, Darija Skubic, Anja Zorman

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole

2009 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole

2009 | Vida Medved-Udovič, Nataša Pirih Svetina

Drugo učno gradivo

Skrivno življenje besed : berilo 9 za deveti razred osnovne šole

2009 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Najstniška literatura in učni načrt Slovenščina

2009 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools

2009 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodobni pristopi k razvoju pismenosti učencev pri različnih predmetnih področjih

2008 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Majda Cencič, Marko Razpet, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodobne strategije učenja in poučevanja

2008 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole

2008 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole

2008 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec

Drugo učno gradivo

Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje

2008 | Metka Kordigel Aberšek, Vida Medved-Udovič, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Didaktika mladinske književnosti

2008 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Na šolskem odru : delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred osnovne šole

2008 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole

2008 | Vida Medved-Udovič, Darija Skubic, Anja Zorman

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole

2008 | Dušan Krnel, Tatjana Hodnik, Nataša Potočnik, Vida Medved-Udovič

Strokovni članek

Medpredmetno povezovanje v 1. razredu - večpredmetni delovni učbenik

2008 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Igra vlog kot otrokova poustvarjalna dejavnost bralnega odziva

2008 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen in vloga didaktičnih gradiv v medkulturno usmerjenih izobraževalnih konceptih

2008 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pouk v družbi znanja

2007 | Simona Kranjc, Barbara Baloh, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Kako se predšolski otrok seznanja z jezikom okolja v Vrtcu Koper? : po raziskovalnem projektu - Akcijsko raziskovanje - v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo v šolskem letu 2005/06

2007 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Joca Zurc, Darjo Felda

Druge monografije in druga zaključena dela

Izvlečki = Abstracts

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Izbrana pedagoška področja

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Anja Zorman

Strokovna monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Primeri raziskav strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

2007 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 2 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole

2007 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole

2007 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskovanje bralnega okolja v osnovni šoli

2007 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktična izpeljava poučevanja slovenščine kot J2

2007 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibanje in jezik

2006 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec, Mojca Čepič, Barica Marentič-Požarnik, Ana Tomić, Martin Kramar, Vesna Mikolič, Breda Oblak

Znanstvena monografija

Zgodnje učenje in poučevanje otrok

2006 | Majda Cencič, Eda Birsa, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Evalvacija programov izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v Sloveniji[,] izvedenih v letih 2004/05 : partnerstvo fakultet in šol, model IV

2006 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Spodbujanje bralnih interesov učencev z domačim branjem

2006 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenščina 3 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole

2006 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole

2006 | Vida Medved-Udovič

Druge monografije in druga zaključena dela

Bralec in besedilo ali zmožnost ohranjanja leposlovja : [seminarska naloga pri predmetu Specialna didaktika]

2006 | Vida Medved-Udovič

Strokovni članek

Berila in kulturna identiteta mladih

2006 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Branje dramskih besedil v šoli

2006 | Vida Medved-Udovič

Strokovni članek

Pripovedovanje/branje pravljic in mladi bralec

2006 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kaj je mogoče početi z literarnim besedilom v zgodnjem šolskem obdobju

2006 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi

2006 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Književna vzgoja kot profesionalni izziv bodočih vzgojiteljev/vzgojiteljic in učiteljev/učiteljic

2005 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Zgodnje branje za učinkovito bralno pismenost

2005 | Tatjana Vonta, Vida Medved-Udovič, Anja Zorman, Darko Darovec, Vida Rožac-Darovec, Milena Valenčič Zuljan, Jana Kalin, Barbara Baloh

Znanstvena monografija

Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci = Development of partnership among faculties, schools and nursery schools

2005 | Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

S slikanico se igram in učim : slovenščina za tretji razred 9-letne osnovne šole. Delovni zvezek za književnost

2005 | Vida Medved-Udovič, Tone Peršak

Drugo učno gradivo

Na šolskem odru : delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole

2005 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Berila in primorski avtorji

2005 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga vzgojiteljic mentoric pri oblikovanju književnodidaktičnih modelov v vrtcu

2005 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Z recepcijo slikanice do učinkovite pismenosti

2005 | Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sodobni pouk slovenščine v osnovni šoli : premislek ob novih razsežnostih slovenščine v šoli

2004 | Majda Cencič, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Šola za znanje učiteljev : od učiteljskih tečajev do Univerze na Primorskem

2004 | Darija Skubic, Simona Kranjc, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne osnovne šole

2004 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Slikanici Maruška Potepuška in Brundo se igra med besednim in vizualnim

2004 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Branje slikanice : med besednim in vizualnim

2003 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Slovenščina - ključna bivanjska izkušnja mladih ob vstopu v evropske tokove

2003 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vpliv nacionalnih preizkusov po prvem obdobju na poučevalne modele slovenščine = Impact of national exams at the end of the first triennium on Slovene language teaching models

2001 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vstop v pisano besedo

2000 | Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Igor Saksida, Darija Skubic

Drugo učno gradivo

S slikanico se igram in učim : slovenščina 1 za prvi razred 9-letne osnovne šole. Delovni zvezek

2000 | Vida Medved-Udovič, Jožica Bezjak

Strokovna monografija

25 let Enote v Kopru = 25 anni dell'Unità pedagogica di Capodistria

2000 | Vida Medved-Udovič, Igor Saksida, Tone Peršak

Znanstvena monografija

Igra videza : teoretična izhodišča branja dramskih besedil v osnovni šoli

2000 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga lutk pri razvijanju književnih interesov in jezikovne zmožnosti otrok

2000 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dramatika in gledališka vzgoja v osnovni šoli

2000 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ustvarjalne igre z izštevankami

2000 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Usposabljanje študentov za poučevanje slovenščine v osnovni šoli

1999 | Vida Medved-Udovič, Tone Peršak, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Na šolskem odru : delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole

1999 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Model igre - oblikovalni princip v mladinski književnosti

1998 | Vida Medved-Udovič

Strokovni članek

Učenci spontano, drseče in skozi igro vstopajo v svet branja in pisanja : Učni načrt, Slovenski jezik, osnutek, oktober 1997

1997 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Razsežnosti humorja v dramskih besedilih v novih berilih za 5. in 6. razred

1997 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Pravljica v šolski praksi

1996 | Vida Medved-Udovič, Jelka Morato Vatovec

Strokovni članek

Slovenski jezik kot jezik okolja (J2) v Slovenski Istri

1996 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Celostni pristop k poučevanju slovenščine

1996 | Vida Medved-Udovič, Jelka Morato Vatovec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Osnovna šola D. Alighierija Izola

1994 | Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Žanri slovstvene folklore v šoli

1994 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ta slovenščina!

1994 | Vida Medved-Udovič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Basen in otrokova jezikovna ustvarjalnost

1994 | Vida Medved-Udovič

Druge monografije in druga zaključena dela

20 let Enote v Kopru = 20 anni dell' Unita pedagogica di Capodistria

1992 | Milena Ivšek, Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenski jezik in književnost : katalog znanja za zaključni izpit v poklicnih in strokovnih srednjih šolah

1992 | Vida Medved-Udovič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Možnosti razvijanja bralnih in pisnih sposobnosti v osnovni šoli

1991 | Milena Ivšek, Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Slovenski jezik in književnost : katalog znanja za zaključni izpit v poklicnih in strokovnih srednjih šolah

1990 | Milena Ivšek, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Slovenski jezik v osnovni šoli