• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

izr. prof. dr. Stanko Pelc

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 041 695 392
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predsednik Akademskega Zbora UP PEF
Pedagoško delo:

Oddelek za razredni pouk (članstvo):
Nosilec predmetov Družboslovje 1 in 2 ter Didaktika družboslovja 1 in 2, v okviru katerih izvaja predavanja s področja geografskih in socioloških ter specialno didaktičnih vsebin.

Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelavec):
Nosilec predmeta Zgodnje učenje družboslovja na 1. stopnji in predmeta Zunanje terensko poučevanje družboslovja na 2. stopnji ter predmeta Edukacijski vidiki trajnostnega razvoja na 3. stopnji.

Oddelek za geografijo UP FHŠ (sodelavec):
Nosilec predmetov na 2. stopnji (Geografija globalizacije in marginalnosti, Planiranje v prometu in turizmu, Zunanje terensko poučevanje geografije).

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
Druge dejavnosti:

Raziskovalno se ukvarja z geografsko marginalnostjo, geografijo prebivalstva, didaktičnimi vidiki poučevanja geografije in družboslovnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja s posebnim poudarkom na rabi IKT.

Je tudi sourednik knjižne serije "Perspectives on Geographical Marginality" pri založbi Springer.

Rekreativno se ukvarja z gorskim kolesarjenjem in veslanjem na deski, na kulturnem področju pa je dejaven kot ljubiteljski dramski igralec, režiser in avtor besedil.

Spletišče na Arnesu (povezava: http://pelcisce.splet.arnes.si)