• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Arnej__i___Beno.jpg

doc. dr. Beno Arnejčič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: docent
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Doktor znanosti s področja psihologije, univerzitetni diplomirani obramboslovec, visokošolski učitelj naslednjih predmetov: Psihologija organizacije, Socialne veščine otrok in staršev, Dinamika socialnih  skupin, Sociologija vzgoje, Vzgoja za medije, Sodobna učna okolja formalnega in neformalnega izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Strokovno in znanstveno deluje na področjih množične psihologije, socialnih veščin otrok in staršev, veščine javnega nastopanja in govorništva, psihologije organizacije, hipnoterapije  ter antropologije vzgoje in izobraževanja. Beno je raziskovalec nezavednega uma in analitične psihologije v povezavi s sodobnimi spoznanji nevroznanosti o socialnih možganih, meta razmišljanju in tipologiji osebnosti na osnovi sodobnih spoznanj o delovanju možganov.

Beno Arnejčič je avtor več znanstvenih in strokovnih  prispevkov s področja psihologije organizacije, pedagoške psihologije in socialne psihologije. Trenutno član znanstvene skupine na Pedagoški fakulteti v Kopru pri izvedbi mednarodnega projekta Erasmus, Odnosne in čustvene kompetence v šolah - REC (Relational and Emotional Competencies at Scool). Znanstveno in strokovno sodeluje z Inštitutom Milton Erickson v Rottweilu v Nemčiji.

 

Druge dejavnosti:

Terapevt medicinske hipnoze, mojster NLP in praktik hipnoze Creative Focus , Expressive Arts Jungian Couch z mednarodno licenco , č Združenja za svetovanje in psihoterapijo v Sloveniji. Svetuje v osebnih težavah, družinskih konfliktih, učnih težavah otrok in mladostnikov, uči, kako se učiti in kako najti svoj cilj na poti osebnih sprememb. Prav tako uri time za večjo učinkovitost in fleksibilnost. Kot terapevt medicinske hipnoze svetuje in pomaga pri različnih psihosomatkih težavah posameznikov.  

Septembra 2018 je pri založbi Umco izšla njegova znanstvena monografija Tek in beg-podzavestna moč človeka v gibanju.

COBISS objave

2020 | Beno Arnejčič

Izvirni znanstveni članek

Burnout in the workplace

2019 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Social-emotional competencies among Slovenian teachers

2018 | Beno Arnejčič

Izvirni znanstveni članek

Perception of the behaviour of refuges crowd as portrayed on TV

2018 | Beno Arnejčič, Janez Drobnič

Znanstvena monografija

Tek in beg : podzavestna moč človeka v gibanju

2016 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Influence of parents' divorce on separation anxiety in children

2016 | Beno Arnejčič

Izvirni znanstveni članek

Mobbing in company : levels and typology

2015 | Beno Arnejčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv različnih tipov ločitvenih stisk otroka in mladostnika na aktivnost v vrtcu in šoli

2015 | Beno Arnejčič

Izvirni znanstveni članek

Emotional contagion and mood in crowd serving as audience

2014 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ostracism and ignorance as a form of problem behavior

2014 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Psyhological violence and ecology of consciousness in the working environment

2014 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The relation of students to eating: the lifestyle of students on the Faculty of education - a case study

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Beno Arnejčič

Znanstvena monografija

Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju

2013 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Degradation of bioplastic in marine environment

2012 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vloga smeha v človekovem "kompasu psihe" : vpliv smeha na različne tipe osebnosti = The role of laughter in human "compass of psyche" : the effects of laughter on various personality types

2010 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Odločiti se za življenje v mestu ali izven njega

2010 | Beno Arnejčič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preseganje medgeneracijskih razlik

2010 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Tourism in environmental education

2008 | Beno Arnejčič, Milan Jazbec, Bojan Pograjc, Ljubica Jelušič, Vlado Miheljak

Znanstvena monografija

Izbrana poglavja iz psihologije množice, vojaške in vojne psihologije

2008 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Očetje s širokim srcem

2008 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Courage to undergo education and enter work : (presentation of open model)

2008 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vzajemno učenje in človekova strpnost

2008 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vztrajnost in odločnost v vzgoji šolarjev

2008 | Beno Arnejčič

Pregledni znanstveni članek

Med avtonomijo in kolektivom : posameznik in upravljanje lastnega znanja

2007 | Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Individual and crowd behaviour in logistics = Vedenje posameznika in množice v logističnem ustroju

2007 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Smej se z menoj : o pomenu smeha v odnosih med starši in otroki

2007 | Metoda Kolar, Jana Rapuš-Pavel, Beno Arnejčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Home and school relations - opportunity and challenge

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Psihološko vojskovanje ali kakšna je cena zmage?

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Psihološka podpora vojakom mirovnikom

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Mirovniki in bojevniki na mednarodnih mirovnih misijah

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vojščakova psiha nekoč in danes

2006 | Aksinja Kermauner, Silva Bratož

Strokovni članek

Vojna v človeku

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vojaški najemnik - poklic prihodnosti

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vpliv vojnega filma na vojaka in vojaško skupino

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Accession of Slovenia to NATO and the European Union : effects on civil-military relations

2006 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vrednote posameznika v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

2006 | Beno Arnejčič

Izvirni znanstveni članek

O pomenu strateškega vedenja v sistemu vzgoje in izobraževanja

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Nasilje nad novinci v vojski

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Psihološki vidiki cenzure v vojni

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Izvor človekove agresivnosti

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vedenje specialca, pripadnika posebnih vojaških enot

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Uporaba in zloraba vojaškega drila

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Panika - tveganje za razpad vojaške enote

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Učenje poguma

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Izvori človekove agresivnosti

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vedenje poveljnika

2005 | Beno Arnejčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Strateško vedenje posameznika in skupine kot izziv za zagotavljanje varnosti

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Vietnamski sindrom : Zakaj se veteran Dave na praznik 4. julija vrže v kritje

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Perspektive psihologije v institucijah nacionalne varnosti

2005 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Nastanek in razvoj vojaške psihologije

2003 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Stresu na delovnem mestu se ni možno izogniti

2003 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Do uspeha z jasnimi in svežimi pristopi : kaj je skupnega 25 uspešnim vodjem v elektronskem podjetništvu?

2003 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Političnopsihološke značilnosti vojne v Iraku

2002 | Beno Arnejčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Človekove pravice in obrambna vloga države : med pravico in prepovedjo

2002 | Beno Arnejčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Factors for transparency of slovenian defence policy

2002 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Perspektive in priložnosti : NATO in Slovenija

2001 | Beno Arnejčič

Znanstvena monografija

Sociological aspects concerning the relations within contingents of multinational units : the case of the Italian-Slovenian Hungarian brigade

2001 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Tajnost, lojalnost in nacionalna varnost : (socialno-psihološki vidiki odnosa posameznika do tajnih podatkov na nacionalnovarnostnem področju)

2001 | Beno Arnejčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Civil-military relations in Slovenia : aspects, factors, problems

2001 | Beno Arnejčič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Tajnost, lojalnost in nacionalna varnost (socialno-psihološki vidiki odnosa posameznika do tajnih podatkov na nacionalnovarnostnem področju)

2000 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Analiza delitve pristojnosti in odgovornosti med ministrom za obrambo Republike Slovenije in načelnikom generalštaba Slovenske vojske

2000 | Beno Arnejčič

Druge monografije in druga zaključena dela

Primerjava obrambnih sistemov : Velike Britanije, Francije, Nemčije in Slovenije : zaključna izpitna naloga

2000 | Beno Arnejčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Perspektive obrambne politike v republiki Sloveniji po zadnji širitvi NATA

1999 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Nevojaške oblike varnostnih tveganj in groženj : strokovni posvet o geopolitičnem in geostrateškem položaju Slovenije

1998 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Kakšno vojsko potrebujemo? : seminarju Struktura oboroženih sil ob rob

1998 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Na tehtnici s tremi skodelicami : nekatere značilnosti civilno-vojaških odnosov v Sloveniji

1997 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Nekatera izhodišča : oblikovanje strategije nacionalne varnosti Republike Slovenije

1997 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Analiza delitve pristojnosti in odgovornosti med ministrom za obrambo Republike Slovenije in načelnikom generalštaba Slovenske vojske

1997 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Strategija odnosov vojstva z javnostjo

1996 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Italijanska mafija in njene marionete. (5), Piramida hobotnice

1996 | Beno Arnejčič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Bojana Globačnik, Aleksandra Tabaj

Strokovni članek

Italija med krizo in preživetjem : mafija in njene marionete. (4), Prava oblast so botri

1996 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Italija med krizo in preživetjem : družba, vojaštvo in mafija. Del 3, Najmanj zmore, kdor noče

1995 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Represivni značaj vojske v sistemu nacionalne varnosti. Policizacija vojske

1995 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Represivni značaj vojske v sistemu nacionalne varnosti. Militarizem

1995 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Represivni značaj vojske v sistemu nacionalne varnosti

1995 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Družba, vojaštvo in mafija : Italija med krizo in preživetjem. (2.), Korumpirane elite

1995 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Družba, vojaštvo in mafija : Italija med krizo in preživetjem. Del 1, Mafija in njene marionete

1994 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

Italija med krizo in preživetjem : (varnostne dileme političnega sistema)

1994 | Beno Arnejčič

Strokovni članek

O moči vojaštva in o moči družbenih institucij : nekateri pogledi na odnos med civilno družbo in vojaštvom

1994 | Beno Arnejčič

Pregledni znanstveni članek

Vojaško vodenje in nadzor nad nemško armado