• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Bogdana_Borota.jpg

prof. dr. Bogdana Borota

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : didaktika glasbe
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Govorilne ure:

Informacije o govorilnih urah pri dr. Bogdani Borota so objavljene TUKAJ.

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Senata UP

COBISS objave

2022 | Bogdana Borota

Kratki znanstveni prispevek

Umetniški projekt "Življenje se spreminja" = Art project Life is changing

2022 | Sonja Rutar, Jana Kalin, Anna Kožuh, Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbudno, odprto in inovativno učno okolje kulturno-umetnostne vzgoje

2022 | Uršula Podobnik, Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Umetnik v pedagoškem procesu

2022 | Robi Kroflič, Sonja Rutar, Bogdana Borota

Znanstvena monografija

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Robi Kroflič, Sonja Rutar, Bogdana Borota, Tomaž Grušovnik, Matjaž Duh

Znanstvena monografija

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Bogdana Borota, Vesna Geršak

Strokovna monografija

Prakse izvajanja umetnosti v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Petra Štirn Janota, Katarina Česnik, Sonja Rutar, Jelena Sitar, Barbara Sicherl-Kafol

Druge monografije in druga zaključena dela

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022

2022 | Sonja Rutar, Jana Kalin, Anna Kožuh, Blaž Simčič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Učna okolja kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah = Learning environments of cultural-art education in kindergartens and schools

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2020 | Ada Holcar Brunauer, Bogdana Borota, Inge Breznik, Barbara Sicherl-Kafol

Drugo učno gradivo

Curricolo della materia. Programma per la scuola elementare. Educazione musicale

2020 | Darja Koter, Bogdana Borota, Barbara Sicherl-Kafol, Ivana Mori, Bojana Kralj, Milka Ajtnik, Marija Mihevc

Drugo učno gradivo

Curricolo della materia. Musica : ginnasio : generale, classico, tecnico : materia obbligatoria (70 ore)

2020 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Artistic expression of experiences after listenig to music

2020 | Ada Holcar Brunauer, Bogdana Borota, Inge Breznik, Barbara Sicherl-Kafol

Drugo učno gradivo

Tanterv. Kétnyelvű általános iskola. Zenei nevelés

2019 | Bogdana Borota, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča do pomena uspavanke v zgodnjem otroštvu nekoč in danes

2019 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskovanje glasbenega razvoja in pomen glasbenega okolja za dojenčka

2019 | Bogdana Borota

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Petje nove pesmi v slovenskem in madžarskem jeziku

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2019 | Bogdana Borota, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Glasbene zmožnosti in potrebe po izobraževanju študentov predšolske vzgoje

2018 | Bogdana Borota

Kratki znanstveni prispevek

Poslušanje glasbe in izražanje glasbenih doživetij v vrtcu

2018 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učno okolje za glasbo v vrtcu

2017 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Pogled na didaktične zbirke za glasbeno vzgojo Brede Oblak z diahrone perspektive

2017 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Nekateri dejavniki interaktivnega glasbenega učnega okolja v igralnicah v vrtcih

2016 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Suvremeni pristupi glazbeno darovitoj djeci rane i predškolske dobi

2016 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kompetencije odgojitelja važne za prepoznavanje glazbeno nadarene djece

2016 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Assessment of children's musical behaviour in kindergarten

2016 | Bogdana Borota

Znanstvena monografija

Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju = Language, arts and tradition in citizenship education

2015 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Participacija otrok pri organizaciji prostora in izbiri glasbe za poslušanje

2015 | Bogdana Borota, Blaž Simčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ocena kakovosti strukturnih in procesnih pogojev ter učinkov študija visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja

2015 | Tina Štemberger

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Bogatenje otrok preko poslušanja glasbe

2015 | Bogdana Borota, Olga Denac, Barbara Sicherl-Kafol

Znanstvena monografija

Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje

2015 | Bogdana Borota, Branka Rotar Pance

Znanstvena monografija

Glasbene dejavnosti in vsebine

2015 | Bogdana Borota, Alenka Kovačič Divjak, Brina Jež-Brezavšček, Barbara Sicherl-Kafol, Bojana Kralj

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Dejavnosti glasbenega opismenjevanja

2015 | Barbara Sicherl-Kafol, Olga Denac, Bogdana Borota, Darija Skubic

Znanstvena monografija

Izbrana poglavja iz glasbene didaktike

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2014 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Child's competence in choosing music and listening to it

2014 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Božidar Opara

Znanstvena monografija

Education for development

2014 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič, Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effect of active after-school facility time on children's physical activity, body characteristics and motor abilities = Vpliv aktivnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade otrok

2014 | Verica Janeva, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Nekateri izzivi izobraževanja opernih pevcev v Italiji

2014 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ustvarjanje melodije na dano besedilo

2013 | Bogdana Borota, Barbara Sicherl-Kafol, Branka Rotar Pance

Znanstvena monografija

Glasbene dejavnosti in vsebine

2013 | Bogdana Borota, Olga Denac, Barbara Sicherl-Kafol

Znanstvena monografija

Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje

2013 | Olga Denac, Bogdana Borota

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Glazba i tradicija : tradicijsko pjevanje i sviranje: lokalno za globalno : pjevamo i sviramo na području Alpe-Adria s posebnim osvrtom na Istru

2012 | Bogdana Borota

Znanstvena monografija

Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje

2012 | Olga Denac, Bogdana Borota, Barbara Sicherl-Kafol, Drago Unuk

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva : visokošolski učbenik

2012 | Olga Denac, Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasba v vrtcu : primeri didaktičnih enot

2012 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Computer-supported music education based on the musical image format, rhythm

2012 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Computer-based technology, e-materials and music education in primary schools

2012 | Majda Cencič, Andreja Istenič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Teacher competencies for incorporating ICT into classroom practice : a survey from Slovenia

2012 | Bogdana Borota

Pregledni znanstveni članek

Opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja - priložnost, da prisluhnemo otroku kot kompetentnemu glasbeniku = Observation and assessment of childʹs musical development - a chance to listen to a child as a competent musician

2012 | Bogdana Borota, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

E-materials and computer usage within music education in Slovenian primary schools

2012 | Bogdana Borota

Pregledni znanstveni članek

Kultura zvočnega okolja v pristopu Reggio Emilia

2011 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Motivation and learning results in music education related to blended learning

2011 | Bogdana Borota, Dejan Hozjan

Strokovna monografija

Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : II. del izobraževanje

2011 | Bogdana Borota, Olga Denac, Barbara Sicherl-Kafol

Znanstvena monografija

Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje

2011 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Social cohesion in education

2011 | Barbara Sicherl-Kafol, Olga Denac, Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbena umetnost

2011 | Bogdana Borota, Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razumevanje socialne kohezivnosti v praksi

2011 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbene dejavnosti in vsebine v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja

2011 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Interactive learning in the computer environment : musical image format, rhythm

2011 | Dejan Hozjan, Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju - razkorak med teorijo in prakso?

2011 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Motivation for learning in a computer environment

2011 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezave med glasbo in govorom

2011 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Motivation and learning results in music education related to blended learning

2010 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Raziskava o pevskem repertoarju v vrtcu, v oddelkih otrok prvega starostnega obdobja

2010 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dokumentiranje glasbenega razvoja otrok v slovenskih vrtcih z vidika prostopa Reggio Emilia

2010 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The impact of learning in the innovative computer environment musical image format, rhythm on musical achievements

2009 | Bea Tomšič Amon, Bogdana Borota, Helena Korošec, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Zgodnje učenje. izražanje v umetnosti

2009 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Dokumentiranje v funkciji spremljanja otrokovega glasbenega razvoja

2009 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Motivacija za učenje v računalniškem okolju Glasbeni slikovni zapis, Ritem

2009 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools

2009 | Bogdana Borota, Andrej Brodnik

Izvirni znanstveni članek

ICT environment for interactive learning of music in the first grades of primary school

2009 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Podoba "velikega" glasbenika skozi očala Reggio Emilia

2008 | Bogdana Borota

Pregledni znanstveni članek

Umetnost in glasba v spreminjajoči se družbi

2008 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga informacijsko-komunikacijskega okolja glasbeni slikovni zapis, ritem pri pouku glasbene vzgoje

2007 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Glasba, ples in lutke v otrokovi igri

2007 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu : posodobitveni program

2007 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar, Andreja Istenič, Bogdana Borota, Jože Rugelj, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja

2007 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron, Breda Kroflič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Music, dancing and puppets in child's play

2007 | Bogdana Borota

Strokovni članek

Mediji in sodobna tehnologija v glasbenem izobraževanju

2007 | Bogdana Borota

Kratki znanstveni prispevek

Nekateri vidiki vključevanja sodobne tehnologije v pouk glasbe

2007 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zgodnje glasbeno opismenjevanje ob uporabi IKT okolja = Early music literacy assisted by the ICT environment

2007 | Bogdana Borota

Pregledni znanstveni članek

S pesmijo nadaljevanko do ustvarjalnih dosežkov

2007 | Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibanje in glasba

2006 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Helena Korošec, Edi Majaron

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk

2006 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbeni praktikum

2006 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbene dejavnosti in otrokove zmožnosti v zgodnjem obdobju

2006 | Bogdana Borota, Milka Ajtnik

Drugo učno gradivo

Učne priprave k didaktični zbirki Brede Oblak Moja glasba 5

2006 | Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Računalniško okolje ter glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu

2006 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga simbola pri razvijanju glasbene predstavljivosti v zgodnjem obdobju

2006 | Bogdana Borota, Andrej Brodnik

Izvirni znanstveni članek

Učenje glasbe, podprto z IKT tehnologijo

2006 | Bogdana Borota, Andrej Brodnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Učenje glasbe, podprto z IKT tehnologijo = Learning music with ICT technology

2006 | Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Načrtovanje glsabene vzgoje

2005 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbeni praktikum

2005 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbene dejavnosti in otrokove zmožnosti v zgodnjem obdobju

2005 | Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Partnerstvo med fakulteto in šolami/vrtci na področju pripravništva

2005 | Bogdana Borota

Strokovni članek

Interakcija med pedagoškim in umetniškim delovanjem vzgojitelja : povzetek magistrske naloge

2005 | Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učna priprava za glasbeno vzgojo : primer pisne priprave

2005 | Bogdana Borota

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Glasbeni instrumenti v prostoru in času

2004 | Bogdana Borota, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Glasbeni praktikum

2004 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbene dejavnosti in otrokove zmožnosti v predšolskem obdobju. 9 : študijsko gradivo

2004 | Bogdana Borota

Pregledni znanstveni članek

Poskus prepoznavanja znanja v pevskem ustvarjanju učencev v drugem razredu devetletke

2003 | Bogdana Borota

Kratki znanstveni prispevek

Interakcija med pedagoškim in umetniškim delovanjem vzgojitelja : (magistrska naloga) : povzetek

2003 | Bogdana Borota, Milka Ajtnik

Drugo učno gradivo

Učne priprave k delovnemu zvezku Brede Oblak Moja Glasba 4 : za 3. razred osemletke in 4. razred devetletke

2003 | Bogdana Borota, Milka Ajtnik

Strokovna monografija

Učne priprave k delovnemu zvezku dr. Brede Oblak Moja glasba 4 : za 3. razred osemletne in 4. razred devetletne osnovne šole

2003 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Opazovalna lista in evalvacija nastopov : študijsko gradivo

2003 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasbene vsebine kot vzpodbuda za otrokov glasbeni razvoj : študijsko gradivo

2003 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Metodika glasbene vzgoje s praktikumom. 2 : študijsko gradivo

2002 | Bogdana Borota

Drugo učno gradivo

Glasba z metodiko : študijsko gradivo

2002 | Bogdana Borota

Kratki znanstveni prispevek

Izhodišča didaktične zasnove glasbene vzgoje v Sloveniji

2000 | Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vsestranskost glasbenih vsebin