• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

izr. prof. dr. Nives Kovač

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
predstojnica Oddelka za razredni pouk
Pedagoško delo:


Predmeti
• Naravoslovje 2 - Študijski program 1. stopnje - Razredni pouk (UN),
• Zgodnje učenje naravoslovja - Študijski program 1. stopnje - Predšolska vzgoja (VS).

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS


Morska biološka postaja Piran (NIB):
- sodelovanje v raziskavah temeljnega raziskovalnega programa ʺRaziskave obalnega morja (P1-0237)ʺ, - raziskovalno delo v okviru drugih  raziskovalnih  ter aplikativnih projektov MBP NIB.

Pedagoška fakulteta, Univerza na primorskem:
- sodelovanje na projektu  ʺInteraktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju SIITʺ (Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013,  Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalna sredstva).

COBISS objave

2022 | Sonja Rutar, Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Janja Francé, Branko Čermelj, Oliver Bajt, Nives Kovač, Borut Mavrič, Patricija Mozetič, Andreja Ramšak, Tjaša Kogovšek, Vlado Malačič, Tihomir Makovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Practices of planning as a reflection of teaching and learning concepts in ECEC : the cases of Finland and Slovenia

2021 | Nastja Rogan Šmuc, Nives Kovač, Andrej Šmuc, Matej Dolenec, Aleš Šoster

Izvirni znanstveni članek

A detailed insight into the detrital and diagenetic mineralogy of metal(oid)s : their origin, distribution and associations within hypersaline sediments

2021 | Jadran Faganeli, Nives Ogrinc, Samo Tamše, Valentina Turk, Alenka Malej, Nives Kovač

Kratki znanstveni prispevek

"Kisanje" severnega Jadrana

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers

2021 | Jadran Faganeli, Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Advances in our understanding of pelagic-benthic coupling

2020 | Jadran Faganeli, Ingrid Falnoga, Nives Kovač, Ines Mandić-Mulec, Nives Ogrinc

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Mikrobna biogeokemija vod

2020 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Druge monografije in druga zaključena dela

Raziskave mikrobne plasti petole in solinskega blata v Sečoveljskih solinah

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba raziskovalnih škatel v naravi kot primer učinkovitega medpredmetnega povezovanja

2020 | Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako dobro študentje poznajo medpredmetno povezovanje in kakšne izkušnje imajo z njim?

2020 | Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila, Nives Kovač, Silva Bratož

Znanstvena monografija

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Janja Francé, Nives Kovač, Patricija Mozetič, Matjaž Kuntner

Strokovna monografija

Pol stoletja dolga pot Morske biološke postaje Piran : 1969-2019

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Branko Čermelj, Nives Kovač, Jadran Faganeli, Tihomir Makovec, Valentina Turk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sediment Tržaškega zaliva - knjiga, katere skrivnostne zapise še vedno odkrivamo

2019 | Nives Kovač, Katja Klun, Jadran Faganeli, Tihomir Makovec, Patricija Mozetič, Valentina Turk

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kroženje organske snovi v morju

2018 | Nives Kovač

Druge monografije in druga zaključena dela

Piranske soline : slanoljubne rastline

2018 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

The structure and role of the ʺpetolaʺ microbial mat in sea salt production of the Sečovlje (Slovenia)

2018 | Nives Kovač, Neli Glavaš, Matej Dolenec, Nastja Rogan Šmuc

Izvirni znanstveni članek

Metal(oid) mobility in a hypersaline salt marsh sediment (Sečovlje Salina, northern Adriatic, Slovenia)

2017 | Katja Klun, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

On the development of energy-efficient communications for marine monitoring deployments

2017 | Nives Kovač, Nastja Rogan Šmuc, Matej Dolenec, Neli Glavaš

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Sečovlje salina mud: research and practical aspects

2017 | Neli Glavaš, Nastja Rogan Šmuc, Matej Dolenec, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

The mineralogical, geochemical, and thermophysical characterization of healing saline mud for use in pelotherapy

2016 | Petra Furlan, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Piranske soline : Delovno orodje in pripomočki : Sol piranskih solin

2016 | Petra Furlan, Neli Glavaš, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Piranske soline : Tradicionalna pridelava soli : Posebnost tradicionalne ročne pridelave

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Naravoslovje II : terenske vaje - kemijske vsebine : (gradivo samo za interno uporabo)

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Naravoslovje 2 : (kemijske vsebine) : laboratorijske vaje

2015 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Thalasso Spa Lepa Vida inside the saltpans: the experience of Sečovlje

2015 | Neli Glavaš, Nastja Rogan Šmuc, Matej Dolenec, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

The seasonal heavy metal signature and variations in the microbial mat (petola) of the Sečovlje Salina (northern Adriatic)

2014 | Monika Peterlin, Andreja Palatinus, Gorazd Urbanič, Darja Stanič, Martina Orlando-Bonaca, Lovrenc Lipej, Alenka Malej, Janja Francé, Branko Čermelj, Oliver Bajt, Nives Kovač, Borut Mavrič, Valentina Turk, Patricija Mozetič, Andreja Ramšak, Tjaša Kogovšek, Milijan Šiško, Vesna Flander-Putrle, Mateja Grego, Tinkara Tinta, Boris Petelin, Martin Vodopivec, Vlado Malačič, Bojan Marčeta, Marta Vahtar, Tihomir Makovec

Strokovna monografija

Trajnostno živeti z morjem : načrt upravljanja morskega okolja : začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije: določitev dobrega stanja morskega okolja, ciljnih vrednosti in kazalnikov

2014 | Nives Kovač, Nataša Dolenc-Orbanić

Drugo učno gradivo

Zgodnje učenje naravoslovja : kemijske vsebine : Delovni zvezek za laboratorijske vaje - Predšolska vzgoja - 2. letnik

2014 | Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Zgodnje učenje naravoslovja : Laboratorijske vaje (dopolnilno gradivo)

2014 | Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Naravoslovje II : Izbrane vsebine iz okoljske kemije

2014 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Sestava in pretvorba petole in solinskega blata v Sečoveljskih solinah : [interno učno gradivo] Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje solinarjev Piranskih solin, marec 2014

2014 | Nives Kovač, Neli Glavaš, Nastja Rogan Šmuc, Tadej Dolenec, Matej Dolenec

Drugo učno gradivo

Kemijska sestava soli iz Sečoveljskih solin : [interno učno gradivo] Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje solinarjev Piranskih solin, 13. 03. 2014

2014 | Janja Francé, Martina Orlando-Bonaca, Borut Mavrič, Tinkara Tinta, Oliver Bajt, Neli Glavaš, Nives Kovač, Valentina Turk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Testing the biodegrability of plastics in the marine environment = Ispitivanje biorazgradljivosti plastike u morskom okolišu

2014 | Andrej Šmuc, Nives Kovač, Franc Čuš, Nastja Rogan Šmuc, Leni Ozis, Neli Glavaš, Tomislav Popit

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sol, vino in geologija

2013 | Maja Lebeničnik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Beno Arnejčič, Andreja Istenič, Mateja Gačnik, Marina Volk

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Degradation of bioplastic in marine environment

2013 | Valentina Turk, Tinkara Tinta, Patricija Mozetič, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Microbial mechanisms coupling carbon and phosphorus cycles in phosphorous-limited northern Adriatic Sea

2013 | Neža Koron, Jadran Faganeli, Ingrid Falnoga, Darja Mazej, Katja Klun, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Association of macroaggregates and metals in coastal waters

2013 | Nives Kovač, Neli Glavaš, Nastja Rogan Šmuc, Zdenka Šlejkovec

Izvirni znanstveni članek

Chemical composition of natural sea salt from the Sečovlje salina (Gulf of Trieste, northern Adriatic)

2012 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Strokovni članek

1st International Scientific Meeting in the Sečovlje Salina

2012 | Lovrenc Lipej, Nives Kovač, Neli Glavaš, Tihomir Makovec

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik prispevkov [!] = Book of abstracts

2012 | Oliver Bajt, Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Biogeokemijske značilnosti in onesnaženost slovenskega morja

2012 | Tamara Lah Turnšek, Tanja Dreo, Vladimir Bernetič, Irena Bertoncelj, Danilo Bevk, Anton Brancelj, Anja Bubik, Meti Buh Gašparič, Branko Čermelj, Maja Derlink, David Dobnik, Tina Eleršek, Janez Forte, Neli Glavaš, Katja Kološa, Gorazd Kosi, Nives Kovač, Tihomir Makovec, Borut Mavrič, Nataša Mehle, Nataša Mori, Martina Orlando-Bonaca, Jana Nunić, Neža Podergajs, Jernej Polajnar, Maruša Pompe Novak, Špela Prijatelj-Novak, Manja Rogelja, Bojan Sedmak, Nataša Stritih Peljhan, Alja Štern, Davorin Tome, Valentina Turk, Meta Virant-Doberlet, Maja Zorović, Jana Žel, Alenka Žunič

Druge monografije in druga zaključena dela

Nacionalni inštitut za biologijo

2012 | Nives Ogrinc, Primož Simončič, Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Soil organic matter characterization at different forest stands in Slovenia

2012 | Neli Glavaš, Nastja Rogan Šmuc, Matej Dolenec, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

A short review of geochemical studies of saline mud from Secovlje salina (Northern Adriatic)

2012 | Nives Ogrinc, Nives Kovač, Primož Simončič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kemijske značilnosti organske frakcije prsti: izbrana gozdna območja v Sloveniji : [obj. predavanje]

2012 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sezonska spremenljivost koncentracij hranil slanice kristalizacijskega bazena v Sečoveljskih solinah : [obj. predavanje]

2012 | Branko Čermelj, Nives Kovač, Valentina Turk

Izvirni znanstveni članek

Recent evolution of river discharges in the Gulf of Trieste and their potential response to climate changes and anthropogenic pressure

2011 | Suzana Žižek, Radmila Milačič, Nives Kovač, Radojko Jaćimović, Mihael Jožef Toman, Milena Horvat

Izvirni znanstveni članek

Periphyton as a bioindicator of mercury pollution in a temperate torrential river ecosystem

2011 | Neli Glavaš, Nives Kovač, Branko Čermelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Mikroelektrodni profili kisika, sulfida in PH v petoli (mikrobna podlaga, Sečoveljske soline) = Petola oxygen, sulfide and PH microelectrode profiles (microbial mat, Sečovlje salina)

2011 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kemična karakterizacija solinskega blata iz Sečoveljskih solin = Chemical characterization of saline mud from Sečovlje salina

2011 | Neža Koron, Jadran Faganeli, Ingrid Falnoga, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Interaction of macroaggregates and Hg in coastal waters (Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea)

2010 | Jadran Faganeli, Neža Koron, Ingrid Falnoga, Milena Horvat, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Interaction of Hg and organic matter in contaminated coastal waters (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea) : presented at International Workshop on Mercury in contaminated sites: Characterization, impacts and remediation, 10.-14. October 2010, Piran, Slovenia

2010 | Valentina Turk, Nives Kovač, Jadran Faganeli

Izvirni znanstveni članek

Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic

2010 | Nives Kovač, Oliver Bajt

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kemična karakterizacija morskih vzorcev z uporabo FT-IR spektroskopije = Chemical characterization of marine samples by using FT-IR spectroscopy : [objav. referat]

2010 | Jadran Faganeli, Nives Kovač, Angelja Kjara Surca

Izvirni znanstveni članek

Nature and lability of northern Adriatic macroaggregates

2010 | Nives Kovač, Neli Glavaš, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Petola-stromatolitic basement for manual gathering of salt in Secovlje salina

2010 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Healing mud from Secovlje saltpans

2010 | Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Izbrane vsebine iz kemije morja : pomožno študijsko gradivo

2010 | Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Pojav "sluzenja morja" : pomožno študijsko gradivo

2009 | Majda Cencič, Nives Ogrinc, Nives Kovač, Ingrid Falnoga, Patricija Mozetič, Oliver Bajt

Izvirni znanstveni članek

Carbon and nitrogen isotope composition of particulate organic matter in relation to mucilage formation in the Northern Adriatic sea

2009 | Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Chemical characterisation of stromatolitic "petola" layer (Sečovlje salt-pans,Slovenia) using FT-IR spectroscopy

2009 | Nives Kovač, Jadran Faganeli

Izvirni znanstveni članek

The role of dissolved carbohydrates in the northern Adriatic macroaggregate formation

2008 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mucous macroaggregates in the Northern Adriatic

2007 | Tjaša Kanduč, Nives Ogrinc, Tanja Mrak, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Characteristics of suspended matter in the river Sava watershed, Slovenia

2006 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket, Angelja Kjara Surca, Boris Orel, Patricija Mozetič

Izvirni znanstveni članek

Degradation and preservation of organic matter in marine macroaggregates

2006 | Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Studio sulla composizione oligosaccaridica e fitoplanctonica di alcuni campioni di mucillagine raccolti lungo la costa pesarese (North-ovest mare Adriatico) e lungo la costa slovena (Nord-est mare Adriatico) = Study on the oligosaccharidic and phytoplanktonic composition of some mucilaginous samples collected along the coast of Pesaro (Northern-western Adriatic Sea) and along the Slovenian coast (North-eastern Adriatic Sea)

2006 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Orel, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Composition and formation of macroaggregates in the northern Adriatic sea

2005 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Orel, Angelja Kjara Surca

Izvirni znanstveni članek

Investigation of sediment samples from the Gulf of Trieste (northern Adriatic) by FTIR spectroscopy

2005 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Likovna umetnost s časom v čas

2005 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli, Patricija Mozetič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sestava suspendirane snovi ob sluzenju morja = Composition of particulate matter and mucilage event

2005 | Nives Kovač

Strokovni članek

Pojav sluzastih makroagregatov v severnem Jadranu

2005 | Nives Kovač, Patricija Mozetič

Izvirni znanstveni članek

Phytoplankton composition and organic matter organization of mucous aggregates by means of light and cryo-scanning electron microscopy

2005 | Alenka Malej, Valentina Turk, Vesna Flander-Putrle, Janez Forte, Borut Vrišer, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Aquaculture and eutrophication: a Piran bay case study

2004 | Sonja Lojen, Nives Kovač, Alenka Malej

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Recycling of particulate nitrogen waste from the fish farms : efficiency of hard substrate deployments : presented at 37th CIESM Congress, Barcelona, 2004

2004 | Nives Kovač, Branko Čermelj, Borut Vrišer, Sonja Lojen

Izvirni znanstveni članek

The influence of fish farming on coastal marine sediment in Slovenia (Piran Bay, northern Adriatic)

2004 | Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vplivi gojenja rib na sestavo in sedimentacijo suspendirane snovi v slovenskem morju = Fishfarming impacts on composition and sedimentation of particulate matter in Slovenian sea

2004 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket, Boris Orel

Izvirni znanstveni članek

Chemical composition of macroaggregates in the northern Adriatic sea

2004 | Neli Glavaš, Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Branje slikanice : med besednim in vizualnim

2003 | Nives Kovač, Branko Čermelj, Sonja Lojen

Kratki znanstveni prispevek

Sedimentation and composition of particulate matter in a marine fish farm (Gulf of Trieste, Northern Adriatic); preliminary results = Sedimentacija in sestava suspendirane snovi v območju ribogojnice; preliminarni rezultati

2003 | Sonja Lojen, Nives Kovač, Alenka Malej

Kratki znanstveni prispevek

[sup](15)N enrichment in fouling communities influenced by organic wate deriving from fish farms = Izotopska sestava dušika v morskih organizmih v vplivnem območju ribjih farm

2003 | Nives Kovač, Oliver Bajt

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Afriški pesek v severnem Jadranu = African dust in the Northern Adriatic

2003 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket, Boris Orel

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Macroaggregates in the northern Adriatic Sea

2003 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket, Boris Orel, Patricija Mozetič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Preservation of organic matter in macroaggregates

2003 | Nives Kovač

Izvirni znanstveni članek

Characterization of carbohydrates in mucilage samples from the northern Adriatic Sea

2002 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli, Boris Šket, Boris Orel

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Spectroscopic studies (FT-IR, sup C13 and sup H1 NMR) of macroaggregates in the northern Adriatic

2002 | Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fotokemične pretvorbe izbranih polisaharidov v vodnem mediju

2002 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli, Boris Šket, Boris Orel, Vladimir Bernetič

Izvirni znanstveni članek

Study of macroaggregate composition using FT-IR and 1supp.H-NMR spectroscopy

2002 | Nives Kovač

Pregledni znanstveni članek

The impact of African dust on the northern Adriatic

2001 | Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kemijska sestava sluzastih makroagregatov v severnem Jadranu

2001 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Comparison of water-soluble and water-insoluble fraction of mucous macroaggregates

2001 | Nives Kovač, Borut Vrišer, Branko Čermelj

Izvirni znanstveni članek

Impacts of net cage fish farm on sedimentary biogeochemical and meiofaunal properties of the Gulf of Trieste

2000 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Chemical composition of mucous macroaggregates in the Northern Adriatic

2000 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Boris Šket

Izvirni znanstveni članek

Photocatalyzed degradation of water soluble polysaccharides

1999 | Oliver Bajt, Nives Kovač, Jadran Faganeli, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Photosensitized degradation of organic compounds in natural waters

1999 | Oliver Bajt, Nives Kovač, Jadran Faganeli, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fotokemične pretvorbe izbranih organskih polutantov in naravnih spojin v morju

1998 | Jadran Faganeli, Jože Pezdič, Nives Ogrinc, Branko Čermelj, Nives Kovač

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

[delta][sup]13C as a tracer of the origin and fluxes of organic matter in the Adriatic : presented at IV. Isotope Workshop, Portorož, 1998

1998 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Boris Šket, Oliver Bajt

Izvirni znanstveni članek

Characterization of macroaggregates and photodegradation of their water soluble fraction

1998 | Nives Kovač, Oliver Bajt, Jadran Faganeli

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Photocatalyzed degradation of different saccharides and mucous macroaggregates

1997 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Boris Šket

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Composition and photochemical degradation of macroaggregates in sea water

1995 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Oliver Bajt, Hermina Leskovšek

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Chemical characterization of macroaggregates from the Northern Adriatic

1995 | Jadran Faganeli, Nives Kovač, Hermina Leskovšek, Jože Pezdič

Izvirni znanstveni članek

Sources and fluxes of particulate organic matter in shallow coastal waters characterized by summer macroaggregate formation

1993 | Jadran Faganeli, Nives Kovač, Jože Pezdič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fluxes of particulate organic matter in shallow coastalwaters characterized by summer macroaggregate formation

1992 | Radovan Planinc, Nives Kovač, Jadran Faganeli

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sources and fluxes of suspended particulate matter in shallow coastal waters (Gulf of Trieste, Northern Adriatic) B. Particulate heavy metals

1992 | Nives Kovač, Jadran Faganeli, Jože Pezdič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sources and fluxes of suspended particulate matter in shallow coastal waters (Gulf of Trieste, Northern Adriatic) A. particulate organic matter

1991 | Nives Kovač, Jadran Faganeli

Izvirni znanstveni članek

Nature and sedimentation of suspended particulate matter during density stratification in shallow coastal waters (Gulf of Trieste, northern Adriatic)