• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

izr. prof. dr. Nives Kovač

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
predstojnica Oddelka za razredni pouk
Pedagoško delo:


Predmeti
• Naravoslovje 2 - Študijski program 1. stopnje - Razredni pouk (UN),
• Zgodnje učenje naravoslovja - Študijski program 1. stopnje - Predšolska vzgoja (VS).

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS


Morska biološka postaja Piran (NIB):
- sodelovanje v raziskavah temeljnega raziskovalnega programa ʺRaziskave obalnega morja (P1-0237)ʺ, - raziskovalno delo v okviru drugih  raziskovalnih  ter aplikativnih projektov MBP NIB.

Pedagoška fakulteta, Univerza na primorskem:
- sodelovanje na projektu  ʺInteraktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju SIITʺ (Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013,  Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalna sredstva).