• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Le__nik_Ivan.jpg

doc. dr. Ivan Lešnik

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: docent
Matično področje : glasbeno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2021 | Matej Plevnik, Mitja Gerževič, Ivan Lešnik, Katarina Babnik

Izvirni znanstveni članek

The Mediterranean as a factor of enrolment in music programmes of individual musical instruments in music schools : a case study of Slovenia

2021 | Anna Kožuh

Znanstvena monografija

Kreatywność w pracy nauczyciela i jego uczniów

2020 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

Correlation of teachers and pupils in the context of singing in primary school

2020 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The quality of musical genres in the context of art = Kvalitet muzičkih žanrova u kontekstu umetnosti

2020 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The importance of motivation for music teaching in primary school = Važnost motivacije za nastavu muzike u osnovnoj školi

2020 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

Teacher's vocal technique as a condition for quality music education : Elektronski vir

2020 | Ivan Lešnik

Strokovni članek

Evaluation of music in elementary school

2019 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Use of modern technology in teaching music

2016 | Ivan Lešnik

Pregledni znanstveni članek

Multicultural music education in the process of European integration

2016 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasovna produkcija v glasbenopedagoški praksi

2016 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Musical creativity in the first education cycle of basic school

2015 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

How children sing nowadays = Hogyan énekelnek ma a gyerekek? = Kako pevaju danas učenici?

2015 | Ivan Lešnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Children's singing in Slovenia: vocal range analyses

2015 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbena aktivnost in uspešnost učencev v osnovni šoli in zunaj nje

2015 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učitelji razrednega pouka in pevska dejavnost v prvem triletju osnovne šole

2014 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Slovenian multipart singing

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Mateja Videmšek, Igor Saksida, Simona Kranjc, Tomaž Zupančič, Ivan Lešnik, Bojana Kralj, Dušan Krnel, Nada Turnšek, Barbara Japelj Pavešić, Jelena Sitar, Vesna Geršak, Vid Lenard, Alenka Zupančič Danko, Tjaša Filipčič, Maja Burian, Inge Breznik, Milan Čoh, Simona Rogič Ožek

Strokovna monografija

Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce

2012 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inkluzija v glasbenopedagoški praksi

2012 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

Tonska razmerja v slovenski ljudski pesmi - prostorska in časovna razsežnost

2011 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbeno opismenjevanje in pevska dejavnost v prvem triletju osnovne šole

2011 | Ivan Lešnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Usklajeno delovanje na projektu Kulturna zavest in izražanje

2010 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

Spol kot pomemben dejavnik razlik med učenci pri glasbeni vzgoji v prvem triletju osnovne šole

2009 | Ivan Lešnik

Izvirni znanstveni članek

Kakovost pevske dejavnosti v prvem triletju osnovne šole

2009 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Glasbeno udejstvovanje učencev v prvem triletju osnovne šole in njihov odnos do glasbe v razičnih domenah

2006 | Ivan Lešnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sodobna medijska glasba in glasbeni razvoj otrok

2006 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Between the Balkans and Europe : study case of the "Mambo kings" band

2006 | Ivan Lešnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Prospects of an individual minority musician : the case of Slavo Batista