• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Janja_Plazar.jpg

izr. prof. dr. Janja Plazar

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:

Izvajanje predmetov na 1. stopnji:

 • Razredni pouk: Naravoslovje 1 in Naravoslovje 2 (predavanja, laboratorijske in terenske vaje),
 • Predšolska vzgoja: Zgodnje učenje naravoslovja (predavanja, laboratorijske in terenske vaje).

Izvajanje predmetov na 2. stopnji:

 • Inkluzivna pedagogika: Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih in Genetski vzroki motenj pri otrocih s posebnimi potrebami (predavanja, laboratorijske in seminarske vaje),
 • Zgodnje učenje: Naravoslovje in Naravoslovni projekti (predavanja, laboratorijske in seminarske vaje).

Izvajanje predmetov na 3. stopnji:

 • Zgodnje učenje in poučevanje: Zgodnje učenje naravoslovja in Naravoslovni eksperimenti v vrtcu.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

COBISS objave

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2021 | Janja Plazar, Cécil J. W. Meulenberg, Aksinja Kermauner

Pregledni znanstveni članek

Science education for blind and visually impaired children

2021 | Janja Plazar

Izvirni znanstveni članek

Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole

2021 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naše zgodbe 5. Naravoslovje in tehnika : samostojni delovni zvezek za 5. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naše zgodbe 4. Naravoslovje in tehnika : samostojni delovni zvezek za 4. razred osnovne šole

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Nastja Cotič, Janja Plazar, Andreja Istenič, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

The effect of outdoor lessons in natural sciences on students' knowledge, through tablets and experiential learning

2019 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar

Strokovni članek

Različni pristopi poučevanja otrok s posebnimi potrebami

2019 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Čutne zaznave pri slepemu v povezavi s čuječnostjo v različnih življenjskih situacijah = Sensory perception of a blind person in combination with mindfulness in different life situations

2019 | Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The significance of the constructivist approach in preschool science education

2019 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Genetski vzroki motenj pri otrocih s posebnimi potrebami : zbirka genetskih sindromov : študijsko leto 2018/2019

2019 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovje : zbirka seminarskih nalog : 2. letnik, študijsko leto 2018/2019

2019 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan, Janja Plazar

Izvirni znanstveni članek

Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali

2019 | Dragica Haramija, Aksinja Kermauner, Janja Plazar, Marta Licardo

Strokovna monografija

Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Janja Plazar, Dragica Haramija, Milena Ivanuš-Grmek, Aksinja Kermauner, Marta Licardo, Melita Zemljak Jontes

Strokovna monografija

Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar, Vanja Riccarda Kiswarday, Dragica Haramija, Lucija Čok, Milena Košak Babuder

Znanstvena monografija

Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami

2019 | Janja Plazar, Dragica Haramija, Milena Ivanuš-Grmek, Aksinja Kermauner, Marta Licardo, Melita Zemljak Jontes

Strokovna monografija

Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake

2018 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Čuječnost in povečana pozornost slepih pri učenju orientacije v okolju = Mindfulness and increased attention of the blind in learning to orientate in their environment

2018 | Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Proučevanje odvisnosti razumevanja in trajnosti znanja od različnih pristopov poučevanja bioloških vsebin

2018 | Janja Plazar, Tina Štemberger

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Prepoznavnost inkluzivnih pedagogov v Sloveniji

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovni projekti : zbirka naravoslovnih projektnih del : podiplomski študij 2. stopnje Zgodnje učenje

2017 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih : delovni zvezek za laboratorijske vaje : študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovje 1 : biološke vsebine : delovni zvezek za laboratorijske vaje

2017 | Janja Plazar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Človeška ribica

2017 | Janja Plazar, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Potovanje na Madagaskar

2017 | Sonja Starc

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako nastanejo snežinke?

2017 | Janja Plazar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prevozna sredstva nekoč in danes

2017 | Janja Plazar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Les je lep in uporaben

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovje : delovni zvezek za laboratorijske vaje

2016 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih : delovni zvezek za laboratorijske vaje

2015 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovni projekti : zbirka naravoslovnih projektov : študijsko leto 2014/2015

2015 | Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovje : zbirka nalog za izvajanje naravoslovnih vsebin v vrrcu

2015 | Janja Plazar

Pregledni znanstveni članek

Učenje naravoslovja za slepe in slabovidne učence = Teaching science to blind or partially sighted students

2015 | Janja Plazar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Aktivno učenje naravoslovja za slepe in slabovidne otroke s pomočjo prilagojenih učnih pripomočkov = Active science learning with adjusted educational tools to visually impaired children

2015 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teaching science to visually impaired children: an interdisciplinary approach

2014 | Nastja Cotič, Janja Plazar

Strokovni članek

Aktivno učenje v naravi za predšolske otroke : medpredmetno povezovanje naravoslovja in matematike

2014 | Nastja Cotič, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktivno učenje za predšolske otroke: povezovanje naravoslovja, matematike in učenja v naravi

2013 | Tina Eleršek, Janja Plazar, Metka Filipič

Izvirni znanstveni članek

A method for the assessment of DNA damage in individual, one day old, zebrafish embryo (Danio rerio), without prior cell isolation

2011 | Damijan Zorko, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pouk naravoslovja v inkluzivnih oddelkih

2010 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Smiljana Škvarč, Agnes Šömen Joksić, Cécil J. W. Meulenberg

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preschool and primary school education on sun-protection = Vzdělávání mateřských a základních škol v oblasti ochrany před slunečním zářením

2009 | Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zdravju koristne in zdravju škodljive snovi v vsakodnevni prehrani : preprosto podajanje zapletenih pojmov

2009 | Metka Filipič, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Beer

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Javor Kac, Janja Plazar, Aleš Mlinarič, Bojana Žegura, Tamara Lah Turnšek, Metka Filipič

Izvirni znanstveni članek

Antimutagenicity of hops (Humulus lupulus L.): bioassay-directed fractionationand isolation of xanthohumol

2008 | Janja Plazar, Metka Filipič

Izvirni znanstveni članek

Antigenotoxic effect of xanthohumol in rat liver slices

2007 | Janja Plazar, Bojana Žegura, Tamara Lah Turnšek, Metka Filipič

Izvirni znanstveni članek

Protective effects of xanthohumol against the genotoxicity of benzo(a)pyrene (BaP), 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ) and tert-butyl hydroperoxide (t-BOOH) in HepG2 human hepatoma cells

2007 | Janja Plazar, Irena Hreljac, Primož Pirih, Metka Filipič

Izvirni znanstveni članek

Detection of xenobiotic-induced DNA damage by the comet assay applied to human and rat precision-cut liver slices

2004 | Lea Kozel, Irena Hreljac, Primož Pirih, Metka Filipič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Project learning work - making learning aids with the help of technical creativeness - "From an Idea to the Product"

2002 | Janja Plazar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Rastlinsko bogastvo v okolici Sv. Petra nad Dragonjo

2002 | Janja Plazar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Floristične raziskave na Mladinskem raziskovalnem taboru Makole 2001

2001 | Janja Plazar, Jernej Jogan

Izvirni znanstveni članek

Skupina smrdljičke (Geranium robertianum agg.) v Sloveniji = Geranium robertianum agg. in Slovenia

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature

1998 | Jernej Jogan, Janja Plazar

Izvirni znanstveni članek

Lonicera japonica Thunb. - nova naturalizirana vrsta slovenske flore