• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Darjo Zuljan

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : didaktika tehnike in tehnologije
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF
namestnik predsednika Akademskega Zbora UP PEF

COBISS objave

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2022 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Effect of ultrasonic coupling media and surface roughness on contact transfer loss

2021 | Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Student-centred instruction in science and technology : a model of factors at organizational and individual levels = Na učenca osredinjen pouk naravoslovja in tehnike: model dejavnikov na organizacijski in individualni ravni

2021 | Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stajališta studenata o tehnici, tehnologiji i tehnološkoj edukaciji

2021 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stjecanje kompetencija studenata kroz pripremu i izvedbu projektnih aktivnosti u praksi

2021 | Darjo Zuljan, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Poticajno okruženje za učenje i poučavanje : razvoj kompetencija studenata

2021 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Studentsʼ views on the use of information and communication technology and experiential learning in science lessons

2021 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Cognitive constructivist way of teaching scientific and technical contents

2021 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Teacher self-assessment of their science and technics competences and professional development

2020 | Darjo Zuljan, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Tehnološka pismenost študentov pedagoških smeri

2020 | Nastja Cotič, Janja Plazar, Andreja Istenič, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

The effect of outdoor lessons in natural sciences on students' knowledge, through tablets and experiential learning

2020 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskovalni pouk ob mikroskopiranju v kontekstu medpredmetnega sodelovanja učiteljev

2019 | Darjo Zuljan, Uroš Zupanc

Izvirni znanstveni članek

Penetrantska preiskava utrujenostnih razpok na aluminijevi zlitini 7075 = Penetrant testing of fatigue cracks in the aluminum alloy 7075

2019 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan, Janja Plazar

Izvirni znanstveni članek

Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali

2018 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Pre-service preschool teachers' opinions on technology education in kindergarten = Mišljenja studenata predškolskog odgoja o tehnološkom obrazovanju u predškolskim ustanovama

2018 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Examples of the use of experiential learning and information and communication technology (ICT) in the science classroom

2018 | Miloš Jovanović, Miro Uran, Darjo Zuljan, Uroš Zupanc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Some aspects of training, qualification and certification of welders in Slovenia

2018 | Miro Uran, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Impact parameters on weld quality at modern resistance welding

2018 | Darjo Zuljan, Miloš Jovanović, Uroš Zupanc

Izvirni znanstveni članek

Analiza ultrazvočnih kontaktnih sredstev = Analisys of the ultrasonic testing couplants

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2017 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Popravek transferne izgube ultrazvočnega defektoskopa pri umerjanju z AVG metodo = Transfer loss correction of the ultrasonic flaw detector at calibration by DGS method

2017 | Miloš Jovanović, Darjo Zuljan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Obuka i sertifikacija osoblja koje izvodi ispitivanje bez razaranja (IBR) u industriji

2017 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med poukom naravoslovja in tehnike

2017 | Uroš Zupanc, Darjo Zuljan, Miloš Jovanović, Miro Uran

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Izkušnje uporabe napredne ultrazvočne preiskave

2016 | Darjo Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen tehnološke pismenosti za nudenje pomoči in podpore učencem s posebnimi potrebami

2016 | Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Optimizacija kakovosti postopkov navarjanja v Sloveniji najpogosteje uporabljenih orodnih jekel z Nd-YAG laserjem

2016 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Lasersko navarjanje orodnega jekla 60WCrV7 = Laser cladding of tool steel 60WCrV7

2015 | Miloš Jovanović, Miro Uran, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Assessing the size of lack-of-fusion imperfections in MIG/MAG welds using Computed Tomography

2015 | Darjo Zuljan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izvajanje tehniških dejavnosti v vrtcu

2015 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Tehnološka pismenost študentov, bodočih učiteljev, z vidika znanja, izkušenj ter ocene pomembnosti tehnologije v življenju in v procesu šolanja = Technological literacy of student- future teachers - from the perspective of knowledge, experience and evaluation of the importance of the technology in life and education

2015 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Procena studenata - budućih odgajatelja o značaju različitih čimbenika pri izvođenju tehnoloških aktivnosti i razvoju tehnološke pismenosti u vrtiću

2014 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Temperaturno polje med procesom laserskega rezanja : primer novega pristopa inženirske pedagogike

2014 | Darjo Zuljan, Barica Marentič-Požarnik, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja

2014 | Uroš Zupanc, Darjo Zuljan, Miro Uran

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Advanced ultrasonic inspection in Slovenia

2013 | Darjo Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Tehnološka pismenost in seznanjenost pomočnice vzgojiteljic s podpornimi tehnologijami za otroke s posebnimi potrebami

2012 | Uroš Zupanc, Darjo Zuljan, Miro Uran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Phased array ultrasonic testing, practical experiences in Slovenia = Phased array ultrazvučna kontrola, praktična iskustva u Sloveniji

2012 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Ultrazvočna kontrola sočelnega zvara iz različno debelih pločevin

2011 | Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan, Samo Pavlin

Izvirni znanstveni članek

Towards improvements in teachersʼ professional development through the reflective learning paradigm : the case of Slovenia

2011 | Darjo Zuljan

Strokovni članek

Vseživljenjsko učenje na Institutu za varilstvo

2010 | Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Lasersko, TIG in plazemsko reparaturno navarjanje orodnega jekla X40CrMoV5-1

2010 | Darjo Zuljan

Drugo učno gradivo

Ultrazvočni preskus zvarnega spoja : študijsko gradivo

2010 | Miro Uran, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

New modern technologies used in education and certification of welding personnel

2010 | Darjo Zuljan, Miro Uran

Izvirni znanstveni članek

Optimization of the laser wire cladding of tool steels using factor analysis

2010 | Darjo Zuljan

Kratki znanstveni prispevek

Novi trendi pri izobraževanju in certificiranju varilcev : prenos inovacij standarda prEN ISO 9606-1 v prakso

2009 | Darjo Zuljan

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje - MTV 2 : vizualizacija, mikroskopi, tehnično risanje, preprosti stroji : študijsko gradivo

2009 | Mara Cotič, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Matematičko-tehničke radionice u vrtiču i razvoj detetovog talenta

2009 | Darjo Zuljan, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezava med tehničnimi in matematičnimi dejavnostmi v vrtcu

2009 | Darjo Zuljan

Strokovni članek

Vpliv materiala preizkušanca na NDT preiskave

2008 | Darjo Zuljan

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje - MTV 1 : zgodovina tehnologije, tehnologija materialov, orodja : študijsko gradivo

2008 | Miro Uran, Darjo Zuljan, Miloš Jovanović

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Tecnologías modernas en la fabricación y aplicación termomecánica de la unión de los materiales avanzados = Modern technologies in the thermomechanical manufacture and application of joining of advances materials

2008 | Darjo Zuljan, Miro Uran

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Lasersko reparaturno navarjanje na orodno jeklo X40CrMoV5-1

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2007 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Drugo učno gradivo

Teaching welding workers

2006 | Darjo Zuljan, Janez Grum

Kratki znanstveni prispevek

Non-destructive metallographic analysis of surfaces and microstructures by means of replicas

2006 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Conceptions of learning held by technical science students

2005 | Jana Kalin, Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Measurement and assessment of knowledge as guides to quality teaching and learning

2005 | Darjo Zuljan, Janez Grum

Kratki znanstveni prispevek

Neporušitvena metalografija in neporušitvena analiza 3D površine

2005 | Darjo Zuljan, Janez Grum

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Non-destructive metallographic analysis of surfaces and microstructures by means of replicas

2005 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Frequency analyses of a signal of IR radiation from the cutting front and surface profile height in laser cutting of austenitic stainless steel

2005 | Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Pristopi k učenju pri študentih tehnike : družbene in tehnološke spremembe zahtevajo spremenjeno učenje

2005 | Jana Kalin, Darjo Zuljan, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Measurement and assessment of knowledge as guides to quality teaching and learning

2005 | Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Motivacijski, sodelovalni in matemagenski vidiki v pojmovanjih študentov bodočih učiteljev

2004 | Darjo Zuljan, Janez Grum

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Neporušitvena metalografija in neporušitvena analiza 3D površine

2004 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

A comparative analysis of laser-cut surfaces obtained with two different lasers

2003 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Frequency analyses of a signal of IR radiation from the cutting front and surface profile height in laser cutting of austenitic stainless steel

2002 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Frequency analyses of a signal of IR radiation from the cutting front and surface profile height in laser cutting of austenitic stainless steel

2002 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Frequency analyses of voltage signal IR radiation from the cutting front and cut surface at laser cutting of austenitic stainless steel

2001 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Estimation of the quality of cut obtained by laser cutting = Procjena kakvoće reza dobivenog reznim laserom

2000 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Estimation of cut quality after laser cutting of austenitic stainless and mild steels

1999 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Pregledni znanstveni članek

Analiza laserskega rezanja hladno valjane pločevine za zahteven globoki vlek = Analysis of laser cutting of cold-rolled plate for demanding deep draw

1999 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Analiza laserskoga rezanja hladno valjane trake za duboko izvlačenje = Analysis of laser cutting of cold-rolled plate for a demanding deep draw

1999 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Optimization of the process of laser cutting of steel

1999 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Analiza laserskega rezanja hladno valjane pločevine za zahteven globoki vlek = [Analysis of the laser assisted roll sheet metal cutting process aplied for highly demanding deep drawing]

1998 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Analiza procesa laserskega rezanja s pomožnim plinom kisikom = Analysis of laser cutting process with supply of oxygen as auxiliary gas

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The thermal response of the material during a laser cutting process

1997 | Nikola Vukašinović, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Lasersko rezanje kovinskih materialov, ocenjevanje kakovosti reza in optimizacija procesa = Laser cutting metal materials, estimation of cut quality and process optimisation

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Optimisation of the process of laser cutting steel

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Lasersko rezanje kovinskih materialov, ocenjevanje kakovosti reza in optimizacija procesa

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Temperature measurement by means of infrared radiation intensity at laser cutting

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Optimization of laser cutting austenitic stainless steel

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Optimization of laser cutting with oxygen as auxiliary gas

1997 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Optimization of the process of laser cutting austenitic stainless steel

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Analiza laserskega procesa rezanja na avstenitnem jeklu in ocenjevanje kvalitete reza = Analysis of laser cutting on austenitic stainless steel and quality of the cut estimation

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Analysis of heat effects in laser cutting of steels

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Estimation of the quality of cut after laser cutting austenitic stainless steel

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Thermal response analysis of laser cutting austenitic stainless steel

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Thermal response analysis of laser cutting austenitic stainless steel

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Izvirni znanstveni članek

Analiza laserskega rezanja na avstenitnem nerjavnem jeklu in ocenjevanje kvalitete reza = Analysis of laser cutting on austenitic stainless steel and quality of the cut estimation

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Estimation of cut quality after laser cutting of austenic stainless steel

1996 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Optimization of laser cutting austenitic stainless steel

1995 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Analysis of Heat Circumstances in Laser Cutting of Steels

1994 | Darjo Zuljan, Janez Grum

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Detection of Heat Responses in Laser Cutting

1993 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Thermal Responses in a Stainless Steel After Laser Cutting

1993 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Thermal Response Analysis of Cutting Metal Materials with Laser

1992 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Lasers in industry

1991 | Janez Grum, Darjo Zuljan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Identifikacija procesa laserskega rezanja s popisom sprememb pri materialu