• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Amalija Žakelj

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 74
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Druge funkcije:
članica Disciplinske komisije UP
članica Komisije za študijske zadeve UP

COBISS objave

2023 | Andreja Klančar, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Graphical representations in solving geometric problems

2023 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Alenka Lipovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Learning and teaching mathematics

2023 | Mara Cotič, Daniel Doz, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Teachers’ appraisal of various aspects of the efficiency of homogeneous and heterogeneous learning groups

2023 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Alenka Lipovec, Darja Antolin Drešar, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

Selected topics in the didactics of mathematics

2022 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matematična pismenost

2022 | Amalija Žakelj, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Samoocena kompetence podjetnosti in zaznavanje razvijanja kompetence podjetnosti slovenskih osnovnošolcev v projektu POGUM = Self-assessment of entrepreneurship competence and perception of the development of entrepreneurship competence of Slovenian primary school pupils in the “POGUM” project

2022 | Majda Cencič, Jasmina Ferme, Slavko Gaber, Nika Golob, Dragica Haramija, Dejan Hozjan, Janez Jamšek, Živa Kos, Mira Krajnc Ivič, Alenka Lipovec, Janja Majer Kovačič, Vlasta Novak Zabukovec, Jerneja Pavlin, Katica Pevec Semec, Simona Pulko, Karmen Svetlik, Damijan Štefanc, Veronika Tašner, Polona Vilar, Melita Zemljak Jontes, Katja Zemljič, Amalija Žakelj, Jerneja Bone, Andreja Barle Lakota, Justina Erčulj, Anton Polšak

Znanstvena monografija

Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti : [znanstvena monografija]

2022 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Digitalna tehnologija pri pouku matematike z uporabo interaktivnih i-učbenikov

2022 | Andreja Klančar, Amalija Žakelj, Simon Brezovnik, Vida Manfreda Kolar, Nik Stopar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje zmožnosti avtentičnih problemov s smiselno rabo digitalnih tehnologij

2022 | Majda Cencič, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni predmeti, učne metode in učne strategije ter mnenja učiteljev o vključevanju vsebin kompetence podjetnosti

2022 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Izvirni znanstveni članek

The role of visual representations in geometry learning

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2022 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Vanja Čok

Izvirni znanstveni članek

Exploring color attractiveness and its relevance to fashion

2021 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Development of conceptual, procedural and problem-solving knowledge in mathematics with examples of ICT supported learning/activities

2021 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Znanje geometrije slovenskih četrtošolcev = Slovenian basic school fourth graders' knowledge of geometry

2021 | Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Assistance to pupils with learning difficulties in mathematics

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični model izgradnje kombinatoričnih pojmov : prehod z razredne na predmetno stopnjo

2021 | Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezovanje matematike z okoljem skozi ustvarjalno reševanje avtentičnih problemov

2021 | Tina Štemberger, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učiteljeve podjetnostne kompetence : samoocena učiteljev v projektu Pogum = A techer's entrepreneurship competences : teachers' self-assessment under the Project Pogum

2021 | Tina Štemberger, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Educators' entrepreneurial competences : scale construction and validation

2021 | Andreja Klančar, Andreja Istenič, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Problem-based geometry in seventh grade : examining the effect of path-based vs. conventional instruction on learning outcomes

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 9. Samostojni delovni zvezek

2020 | Marina Rugelj, Vida Manfreda Kolar, Amalija Žakelj, Ljubica Marjanovič Umek

Drugo učno gradivo

Matematika 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Taxonomy of learning objectives at elementary level

2020 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Samo Fošnarič

Znanstvena monografija

Effectiveness of the learning environment : findings of monitoring mathematics lessons

2020 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvojna diskalkulija = Developmental dyscalculia

2019 | Amalija Žakelj, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Theoretical design of process-didactic model of teaching and learning mathematics

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of reading literacy in learning mathematics

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 7. Samostojni delovni zvezek

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Learning disorders in mathematics

2018 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

E-učbeniki

2018 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Process approach to learning and teaching mathematics

2018 | Darjo Felda, Mara Cotič, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Konativni dejavniki pouka matematike v homogenih in heterogenih skupinah učencev

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja učiteljev o dejavnikih kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Razvoj matematičnega mišljenja pri reševanju problemov

2018 | Andreja Klančar, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6 : samostojni delovni zvezek

2017 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Od neformalnega do formalnega učenja matematike = From non-formal to formal learning of mathematics

2017 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Statistical literacy in Slovenia

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učenje in poučevanje osnovnih geometrijskih pojmov

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Silva Bratož, Milena Ivanuš-Grmek, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Razsežnosti sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments

2016 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Značilnosti posodabljanja učnih načrtov v Sloveniji v obdobju 2006-2014

2016 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Teachers on the efficacy of support to students with learning difficulties

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Support to pupils with learning difficulties in mathematics

2016 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezikovna dimenzija matematike in pouk matematike

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Building mathematical literacy by solving realistic problems

2015 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pomen alternativnih predstavitev problema za učenje z razumevanjem = The importance of alternative presentations of the problem for learning through understanding

2015 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Teachers' views on types of support provided for pupils with learning disabilities = Stajališta nastavnika o oblicima pomoći za učenike s poteškoćama u učenju

2015 | Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Darjo Felda, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj, Branka Čagran, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

The efficiency of homogeneous and heterogeneous grouping of students in mathematics

2015 | Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Barica Marentič-Požarnik, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči

2015 | Zlatan Magajna, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

The impact of differentiation model in mathematics on learner achievements obtained from the external and internal assessment of knowledge = Utjecaj diferencijacijskog modela u nastavi matematike na postignuća učenika s obzirom na vanjsko i unutarnje vrednovanje znanja

2015 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Explaining differences for Serbia and Slovenia in mathematics achievment in fourth grade

2015 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Modeliranje u nastavi matematike

2014 | Amalija Žakelj, Andrej Taranenko

Strokovna monografija

Posodobitve pouka v strokovnih gimnazijah. Tehniška gimnazija : elektrotehnika, računalništvo

2014 | Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Barica Marentič-Požarnik

Znanstvena monografija

Poteškoće učenika u učenju i oblici pomoći

2014 | Amalija Žakelj, Zlatan Magajna

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja

2014 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Support to pupils with learning difficulties in mathematics

2014 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Modernizacija kurikula u Sloveniji u razdoblju od 2006. do 2014. godine

2014 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Procesi učenja z vidika učnih težav učencev pri matematiki = Processes of learning with regard to students' learning difficulties in mathematics

2014 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učitelji o vzrokih učnih težav učencev pri matematiki

2013 | Darjo Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Tehnološka pismenost in seznanjenost pomočnice vzgojiteljic s podpornimi tehnologijami za otroke s posebnimi potrebami

2013 | Amalija Žakelj

Druge monografije in druga zaključena dela

Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana

2013 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2013 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Posodabljanje pouka v osnovni šoli in gimnaziji (2006-2013)

2013 | Amalija Žakelj, Andreja Barle Lakota, Franc Cankar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenia - between the school system's decentralization, curriculum autonomy, and teachers' professionalism

2013 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Problemske naloge

2013 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Novosti in posodobitve učnega načrta za matematiko

2013 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Problemske naloge

2013 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Novosti in posodobitve učnega načrta za matematiko

2013 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

The impact of level education (ability grouping) on pupils' learning results

2013 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek

Izvirni znanstveni članek

Ability grouping and pupils' results on the national assessment of knowledge

2013 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Pristopi učiteljev pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki = Teaching strategies for helping students with difficulties in learning mathematics

2012 | Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Razvijanje in vrednotenje znanja

2012 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Matjaž Duh, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Amalija Žakelj, Zvonko Perat

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2012 | Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

NPZ kot instrument za longitudinalno sledenje matematičnega znanja

2012 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Učna individualizacija in diferenciacija s perspektive pomoči učencem z učnimi težavami

2012 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od preverjanja do ocenjevanja znanja

2012 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav in ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki = Detection and identification of learning difficulties as well as the assistance measures for pupils with learning difficulties in mathematics

2012 | Franc Cankar, Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The stereotypes in pupils' self esteem

2012 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek, Franc Cankar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Approaches to internal testing and assessment of knowledge in relation to the pupils' achievments in national assessment of knowledge

2012 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Zaključni izpit

2011 | Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Pečjak, Simona Kranjc, Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Amalija Žakelj, Zlatan Magajna, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Vladimir Grubelnik, Robert Repnik, Mateja Videmšek, Branka Rotar Pance, Matjaž Duh

Strokovna monografija

Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]

2011 | Amalija Žakelj, Zvonko Perat, Alenka Lipovec

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika

2011 | Amalija Žakelj, Zlatan Magajna

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matematika

2011 | Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010

2011 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako učenik formira svoje znanje

2011 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv socialno-kulturnega okolja na znanje učencev pri matematiki in slovenščini

2011 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek

Izvirni znanstveni članek

Rezultati učencev pri nacionalnem preverjanju znanja in socialno-kulturno okolje

2011 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje matematične pismenosti skozi reševanje problemov

2011 | Milena Ivanuš-Grmek, Amalija Žakelj, Branka Čagran

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Povezanost postignuća učenika te učiteljevih pristupa tijekom provjeravanja i ocjenjivanja znanja = Correlation between pupils' national assessment of knowledge results and teachers' approach to knowledge assessment and grading

2011 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Posodabljanje učnih načrtov kot stalna praksa sodobnih šolskih sistemov = Modernizing curricula in terms of permanent practice of contemporary education systems

2011 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Rezultati in analiza zaključnih izpitov v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2010/2011

2011 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Procesnodidaktični pristop pri poučevanju matematične vsebine merjenje v osnovni šoli : The process-didactic approach to teaching the mathematical topic of "measuring" in primary schools

2011 | Amalija Žakelj, Franc Cankar, Stanka Setnikar-Cankar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Innovativity of Slovenian regions and pupils' knowledge

2011 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek, Franc Cankar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The impact of pupils' preparations on their achievments at the national verification of knowledge

2011 | Franc Cankar, Amalija Žakelj, Stanka Setnikar-Cankar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Regional development and primary school pupils' academic achievment in Slovenia

2011 | Amalija Žakelj, Zlatan Magajna

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Deleži gimnazijcev v gimnazijskem programu in dosežki dijakov na maturi iz matematike v letih od 1996 do 2009 = Proportion of generation of gymnasium and results on the matura exam in years 1996-2009

2010 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek, Branka Čagran, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami

2010 | Amalija Žakelj, Silva Kmetič, Dušan Pagon

Strokovna monografija

Matematika. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi

2010 | Amalija Žakelj

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov

2010 | Mara Cotič, Marina Volk, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Model celostnega pristopa učenja in poučevanja pri matematični vsebini merjenje v povezavi s športno vzgojo = The model of holistic approach to learning and teaching of the mathamtical [i. e. mathematical] contents of measuring in relation to physical education

2010 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od obdelave podatkov v osnovni šoli do statistike v gimnaziji

2010 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raznovrstnost pristopov k učenju in poučevanju matematike

2010 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Data processing and statistics in the Slovenian curriculum

2010 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Rezultati in analiza zaključnih izpitov v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2008/2009

2010 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Development of literacy - a pathway to complex knowledge

2009 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Matematika : osnovna šola

2009 | Amalija Žakelj, Gašper Cankar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uspešnost učencev pri nacionalnem preverjanju znanja iz perspektive socialno-ekonomskega statusa

2009 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz matematike ob koncu tretjega obdobja

2009 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz matematike ob koncu drugega obdobja

2009 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Analiza rezultatov izpitov na zaključnem izpitu 2008

2008 | Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Marjan Jerman, Silva Kmetič, Samo Repolusk, Peter Legiša, Darka Hvastija

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Matematika : gimnazija : splošna, klasična in strokovna gimnazija : obvezni predmet in matura (560 ur)

2008 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Process-didactic approach to learning and teaching

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz matematike : predmetna komisija za matematiko

2008 | Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Kaj prispeva obdelava podatkov k učenju matematike in medpredmetnemu povezovanju

2008 | Franc Cankar, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Z razvojnim vodenjem šole do kakovosti = Quality through development leadership

2008 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Posodabljanje kurikulula za večjo fleksibilnost učnega procesa

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Posodabljanje učnih načrtov za gimnazijski program

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Za kritično razmišljanje učencev

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

"Prožno" znanje in mobilnost dijakov v Evropi

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Novi učni načrti v osnovni in srednji šoli

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Vpeljevanje in spremljanje posodobljenih učnih načrtov

2008 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Posodobitev učnih načrtov za osnovno šolo in gimnazijo

2007 | Zoran Jelenc, Andreja Barle Lakota, Slavica Černoša, Angela Ivančič, Petra Javrh, Natalija Komljanc, Nena Mijoč, Slava Pevec Grm, Amalija Žakelj

Strokovna monografija

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2007 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz matematike

2007 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Predmetna komisija za matematiko

2007 | Franc Cankar, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The stereotypes of the young

2007 | Franc Cankar, Amalija Žakelj, Tomi Deutsch

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Relationship between pupils and physical education teachers

2007 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Posodabljanje izvedbenega kurikula - procesno-didaktični pristop učenja in poučevanja v praksi

2007 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kurikul kot proces in razvoj : načela in cilji posodabljanja kurikula

2007 | Amalija Žakelj, Franc Cankar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

From active experimenting to abstract notion concept

2006 | Gabrijel Tomšič, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika

2005 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Matematično znanje slovenskih učencev v luči mednarodne raziskave TIMSS

2005 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Interpretacija rezultatov matematičnega dela raziskave TIMSS 2003 za višje razrede osnovne šole

2005 | Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba Gagnejeve taksonomije pri pouku matematike

2005 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

The use of calculators and personal computers in primary and secondary schools

2005 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Process-didactic approach in teaching of mathematics

2005 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od opazovanja do znanja

2005 | Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični vidiki reševanja problemov

2004 | Amalija Žakelj, Milena Ivanuš-Grmek

Strokovni članek

Pomen doživljajske pedagogike v adolescenci

2004 | Mara Cotič, Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja

2004 | Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Uporaba Gagnejeve taksonomije pri pouku matematike

2004 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Od opazovanja do znanja matematike = From observing to the knowledge of mathematics

2004 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pouk matematike v devetletni osnovni šoli

2004 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Didaktični vidiki problemskih situacij pri pouku matematike

2004 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Process-didactic approach in teaching of mathematics

2003 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Kako poučevati matematiko : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

2003 | Amalija Žakelj, Mara Cotič

Strokovna monografija

Nivojski pouk matematike v gimnaziji - 4. letnik

2003 | Amalija Žakelj, Zlatan Magajna

Strokovni članek

Preverjanje in ocenjevanje znanja v devetletni osnovni šoli : matematika

2003 | Amalija Žakelj

Pregledni znanstveni članek

Pomen problemskih situacij pri pouku matematike

2003 | Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Novi pristopi pri poučevanju matematike v devetletki

2003 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vpliv didaktičnih pristopov na razumevanje matematičnih pojmov v osnovni šoli

2002 | Gabrijel Tomšič, Mara Cotič, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Matematika

2002 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Nivojski pouk matematike

2002 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Učenec in učitelj v učnem procesu matematike

2002 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Uvajanje sodobnih didaktičnih pristopov učenja in poučevanja

2001 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Vrednosti številskih izrazov : igra s kartami

2001 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Matematično znanje slovenskih dijakov

2001 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Pouk matematike v devetletni osnovni šoli

2001 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Kako učenec konstruira svoje znanje

2000 | Zlatan Magajna, Amalija Žakelj, Peter Petek

Strokovna monografija

Obdelava podatkov pri pouku matematike 6 - 9

2000 | Amalija Žakelj

Strokovna monografija

Računalnik pri pouku biologije v osnovni šoli

2000 | Amalija Žakelj, Zlatan Magajna

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpeljevanje žepnega računala v osnovno šolo

2000 | Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Strokovni članek

Uvajanje žepnega računala v osnovno šolo

2000 | Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The use of calculators and personal computers in secondary and high schools

2000 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Spremljanje, preverjanje in ocenjevanje empiričnih in matematičnih preiskovanj

2000 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Obdelava podatkov v devetletni osnovni šoli

1999 | Mara Cotič, Ana Tomić, Marko Razpet, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Obdelava podatkov pri pouku matematike 1-5 : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

1999 | Mara Cotič, Ana Tomić, Marko Razpet, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Matematični problemi v osnovni šoli 1-5 : teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava

1999 | Franc Cankar, Monika Tratnik, Matej Tušak, Amalija Žakelj

Druge monografije in druga zaključena dela

Športni oddelek v gimnaziji. Novosti pri delu z dijaki, nadarjenimi za šport

1999 | Zlatan Magajna, Amalija Žakelj

Strokovni članek

Ali sodi obdelava podatkov k pouku matematike?

1999 | Amalija Žakelj

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Obdelava podatkov pri urah aktivnosti

1999 | Franc Cankar, Amalija Žakelj

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učna uspešnost dijakov športnikov

1998 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Učni načrt : predlog, oktober 1998. Matematika

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 8 : matematika za osmi razred osnovne šole. Delovni zvezek

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 7 : matematika za sedmi razred osnovne šole. Rešitve

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 7 : matematika za sedmi razred osnovne šole. Delovni zvezek

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 6 : matematika za šesti razred osnovne šole. Rešitve

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 6 : matematika za šesti razred osnovne šole. Delovni zvezek

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 5 : matematika za peti razred osnovne šole. Rešitve

1998 | Amalija Žakelj

Drugo učno gradivo

Simetrale 5 : matematika za peti razred osnovne šole. Delovni zvezek

1998 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni načrt : predlog : maj 1998. Matematika

1997 | Gabrijel Tomšič, Amalija Žakelj, Dušan Pagon, Bogdan Kejžar, Zlatan Magajna, Mara Cotič

Drugo učno gradivo

Učni načrt : predlog. Matematika

1997 | Amalija Žakelj

Strokovni članek

Osnutki novih učni načrtov za matematiko