• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Darjo Felda

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje : didaktika matematike
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Kabinet: Rektorat UP
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Druge funkcije:
član Senata UP

COBISS objave

2023 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mathematical reprezentations and inconsistencies in comunication

2023 | Mara Cotič, Daniel Doz, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Teachers’ appraisal of various aspects of the efficiency of homogeneous and heterogeneous learning groups

2023 | Mara Cotič, Darjo Felda, Daniel Doz

Izvirni znanstveni članek

Differences in students mathematics knowledge in homogeneous and heterogeneous groups

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Using fuzzy logic to assess students' mathematical knowledge

2022 | Tatjana Hodnik, Sanela Hudovernik, Alenka Lipovec, Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Darjo Felda, Mira Metljak

Znanstvena monografija

Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učenje in poučevanje statistike v času izobraževanja na daljavo

2022 | Majda Cencič, Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

The relationship between students' attitudes towards problem-solving and their achievements in mathematics

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Combining students’ grades and achievements on the National Assessment of Knowledge : a fuzzy logic approach

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

High school students’ attitudes towards geometry : an exploratory factor analysis

2022 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić

Strokovna monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Students’ perceptions of remote teaching and learning : the Slovene minority in Italy during the pandemic period of Covid-19

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

Assessing students’ mathematical knowledge with fuzzy logic

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2022 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2021 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

The effect of cross-curricular integration on pupils’ knowledge gained through experiential learning

2021 | Daniel Doz, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Grade inflation in Italian high schools : evidence from National Assesment INVALSI

2021 | Darjo Zuljan, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Poticajno okruženje za učenje i poučavanje : razvoj kompetencija studenata

2021 | Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Assistance to pupils with learning difficulties in mathematics

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poučevanje in učenje verjetnosti v osnovni in srednji šoli

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2021 | Daniel Doz, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Vloga nacionalnih preverjanj znanja matematike

2021 | Jerneja Bone, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Utemeljevanje pri pouku matematike

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2021 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 9. Samostojni delovni zvezek

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Darjo Zuljan, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Tehnološka pismenost študentov pedagoških smeri

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Amalija Žakelj

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Taxonomy of learning objectives at elementary level

2020 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 9. Libro di testo di matematica per la classe IX della scuola elementare

2020 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Samo Fošnarič

Znanstvena monografija

Effectiveness of the learning environment : findings of monitoring mathematics lessons

2019 | Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poučevanje statistike in statistična pismenost = Teaching statistics and statistical literacy

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Z razvrščanjem do logičnega in kritičnega mišljenja

2019 | Amalija Žakelj, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Theoretical design of process-didactic model of teaching and learning mathematics

2019 | Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mirjam Bon Klanjšček

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Acquisition of statistical concepts by solving realistic problems

2019 | Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Mathematical knowledge as a passing information or as a useful tool

2019 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of reading literacy in learning mathematics

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 8. Samostojni delovni zvezek

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 4. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 3. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2019 | Janez Drobnič, Katarina Česnik, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Računam z Iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 7. Samostojni delovni zvezek

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Students' motivation in the methodology of teaching mathematics course

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Statistics at mathematics lessons

2018 | Darjo Felda, Mara Cotič, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Konativni dejavniki pouka matematike v homogenih in heterogenih skupinah učencev

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

From the knowledge of data processing to statistical literacy

2018 | Mirjam Bon Klanjšček, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Statistical literacy among secondary school students : achieving a higher level of statistical literacy

2018 | Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Preverjanje matematičnega znanja

2018 | Amalija Žakelj, Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Razvoj matematičnega mišljenja pri reševanju problemov

2018 | Andreja Klančar, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli

2018 | Lea Kozel, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 4. Quaderno attivo di matematica per la classe 4 della scuola elementare

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Andreja Klančar

Drugo učno gradivo

Matematika 6 : samostojni delovni zvezek

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 1. Quaderno attivo di matematica per la classe 1 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 3. Quaderno attivo di matematica per la classe 3 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 2. Quaderno attivo di matematica per la classe 2 della scuola elementare

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Culture of space and culture of listening in the Reggio Emilia educational concept

2017 | Darjo Felda, Mirjam Bon Klanjšček

Izvirni znanstveni članek

Teaching statistics in the background of teaching mathematics

2017 | Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mirjam Bon Klanjšček, Štefko Miklavič, Mateja Pšunder

Znanstvena monografija

Teaching statistics and statistical literacy

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Milena Ivanuš-Grmek, Klavdija Kutnar

Znanstvena monografija

Matematičko mišljenje u početnoj nastavi matematike

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del

2017 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Amalija Žakelj, Darjo Felda, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Iksove zvezdice 3. Matematika : delovni listi za 3. razred

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Darjo Felda, Andrej Lavrenčič, Janez Benedičič, Tomaž Žnidaršič, Drago Babnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vpliv različnih postopkov sušenja in siliranja lucerne v valjastih balah na razgradljivost beljakovin v vampu = The effect of various methods of drying and ensiling of alfalfa in round bales on the protein degradability in the rumen

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

How teachers assess mathematical knowledge

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Some factors of children's performance in mathematics

2016 | Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cooperative learning with adequate mathematical contents

2016 | Darjo Felda, Mirjam Bon Klanjšček

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izgradnja statistične pismenosti

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Primary, teachers' professional qualification for teaching maths

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

From concrete activities to using textbook in mathematics classes in basic school

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Support to pupils with learning difficulties in mathematics

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Building mathematical literacy by solving realistic problems

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Il magico mondo della matematica 4. Quaderno attivo di matematica per la classe 4 della scuola elementare

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2016 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2015 | Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Izvirni znanstveni članek

An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school

2015 | Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

National assessment of mathematical knowledge

2015 | Sanela Hudovernik, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Matjaž Kmecl, Simona Kranjc, Boža Krakar-Vogel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju

2015 | Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Educational interventions in the development of giftedness

2015 | Milena Valenčič Zuljan, Mara Cotič, Darjo Felda, Zlatan Magajna, Amalija Žakelj, Branka Čagran, Štefko Miklavič

Znanstvena monografija

The efficiency of homogeneous and heterogeneous grouping of students in mathematics

2015 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako izobraziti študente razrednega pouka za učinkovito poučevanje matematike

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mathematical literacy in the contemporary world

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2015 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2014 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Obdelava podatkov

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Didaktika zgodnjega učenja matematike

2014 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Božidar Opara

Znanstvena monografija

Education for development

2014 | Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The contribution of the teaching mathematics to building mathematical cempetences

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Beno Arnejčič

Znanstvena monografija

Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2014 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2014 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Mednarodni matematični kenguru 2009-2011

2013 | Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The temporal component mathematical language

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 2. del

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole : 1. del

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

2013 | Darjo Felda

Strokovni članek

Neverjetna verjetnost

2013 | Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Students motivation and achievement in the teaching process

2013 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kreativne radionice kao oblik poticanja darovitosti u matematici

2013 | Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezik kot kritični faktor razumevanja matematičnega problema

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Zlatan Magajna, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Amalija Žakelj, Zvonko Perat

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

2012 | Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matematika in matematični jezik

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Znanstvena monografija

The point of early mathematics education

2012 | Darjo Felda

Pregledni znanstveni članek

Pomanjkljivo zavedanje potreb po matematični pismenosti v naši šoli

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Matematična pismenost in realistični problemi

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Reševanje realističnih problemov na začetku šolanja = Solving realistic problems at the beginning of schooling

2012 | Darjo Felda, Mara Cotič

Pregledni znanstveni članek

Zakaj poučevati matematiko = Why teach mathematics

2012 | Mara Cotič, Darjo Felda, Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagogical paradigms as the basis for problem-instruction of mathematics

2011 | Petra Zgonec, Tatjana Vonta, Mateja Režek, Jerneja Jager, Samanta Baranja, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Medved-Udovič

Drugo učno gradivo

Dejavnosti za otroke v starosti od 3-6 let na področju predopismenjevanja in matematike. Gradivo za otroke

2011 | Anna Kožuh, Darjo Felda

Znanstvena monografija

Šola in družba znanja

2011 | Izidor Hafner, Jasna Bratanič, Marija Božnar, Breda Cestnik, Gregor Dolinar, Darjo Felda, Alenka Kavčič, Mateja Šajna, Katarina Šenk, Aleš Vavpetič

Drugo učno gradivo

Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki. Del 1, 1990-1999

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2011 | Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Darjo Felda, Robert Brus, Janez Gregori, Mitja Kaligarič, Milan Pajk, Kazimir Tarman

Drugo učno gradivo

Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči = Visualisation of geometric problems on geoboard

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje matematične kompetence : postavljanje in reševanje problemov pot do matematične pismenosti

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The point of teaching mathematics

2011 | Darjo Felda, Mara Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Reševanje realističnih problemov in matematično modeliranje

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zavedanje potreb po matematični pismenosti v vrtcih in šolah

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje različnih oblik matematičnega mišljenja pri pouku matematike v osnovni šoli

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Early instruction of mathematics through history

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Solving realistic problems in the initial instruction of mathematics

2011 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Between axioms and reality

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za pouk matematike : 6. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2010 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2010 | Darjo Felda, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Renovation of mathematical didactics curriculum in the light of the european guidelines in education

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Dušan Vrščaj

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Zlatan Magajna, Jože Malešič, Marcela Batistič-Zorec

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za pouk matematike : 6. razred devetletne osnovne šole

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2009 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Mednarodni matematični kenguru 2005-2008

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od starta do cilja : vpeljava permutacij s ponavljanjem v srednji šoli

2009 | Mara Cotič, Lea Kozel, Darjo Felda

Pregledni znanstveni članek

Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole = Understanding the mathematical concept of probability with children in kindergarten and in first grade of primary school

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Gib pri pouku geometrije v prvem triletju

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Vzorci v predšolskem obdobju

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Dejavniki razumevanja matematičnega problema pri učencu

2009 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Through games into the world of probability

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Druge monografije in druga zaključena dela

Izvlečki = Abstracts

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 2002-2004

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Peter Firbas

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 6. razred devetletne osnovne šole

2008 | Darjo Felda, Milan Hladnik

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Življenje in delo profesorja Vidava. Profesor Vidav in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Permutations at the very beginning of education

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od konkretnih ponazoril do uporabe delovnega zvezka pri usvajanju pojma razvrščanje

2008 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba didaktičnih sredstev pri merjenju prostornine na začetku šolanja

2007 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Joca Zurc, Darjo Felda

Druge monografije in druga zaključena dela

Izvlečki = Abstracts

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Jerneja Bone

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 9. Vaje za utrjevanje : delovni zvezek za matematiko v 9. razredu devetletne osnovne šole

2007 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 1996-2001

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred osemletne in 6. razred devetletne osnovne šole

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred devetletne osnovne šole

2007 | Darjo Felda, Matjaž Željko

Strokovna monografija

51. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, Prva Gimnazija, Maribor, 21. april 2007

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Amalija Žakelj, Lea Kozel

Drugo učno gradivo

Metodika tehnične vzgoje

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Children and simple combinatorial situations

2007 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibanje in matematika

2006 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda, Vida Rožac-Darovec, Darko Darovec, Mojca Čepič, Barica Marentič-Požarnik, Ana Tomić, Martin Kramar, Vesna Mikolič, Breda Oblak

Znanstvena monografija

Zgodnje učenje in poučevanje otrok

2006 | Matjaž Željko, Vladimir Batagelj, Tomaž Pisanski, Boris Lavrič, Darjo Felda, Aleksandra Franc

Drugo učno gradivo

50 national mathematical olympiads in Slovenia

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 6. Vaje za utrjevanje. Delovni zvezek za matematiko : 5. razred osemletne in 6. razred devetletne osnovne šole

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu

2006 | Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoška fakulteta Koper

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Introducing probability in primary school

2006 | Mara Cotič, Darjo Felda

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Faze reševanja matematičnega problema

2005 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 2002-2004

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Izvirni znanstveni članek

Matematični del raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Rezultati raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Uporaba jezika in simbolov v matematičnih nalogah raziskave TIMSS 2003

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda

Strokovni članek

Interpretacija rezultatov matematičnega dela raziskave TIMSS 2003 za nižje razrede osnovne šole

2005 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Statistika na začetku šolanja : strategija reševanja statističnega problema

2005 | Rado Pišot, Darjo Felda

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogled na prenovo in preoblikovanje študijskih programov za izobraževanje učiteljev v Sloveniji

2004 | Bogdana Borota, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Drugo učno gradivo

Glasbeni praktikum

2004 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 1996-2001

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel

Izvirni znanstveni članek

Vpliv mednarodnih raziskav znanja na matematični kurikulum

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Probability at the lower stage of primary school

2004 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Verjetnost v prvem triletju osnovne šole = Probability in the first three years of primary school

2004 | Darjo Felda

Strokovni članek

Tekmovanja v znanju matematike v Sloveniji

2003 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 1996-2001

2003 | Izidor Hafner, Darjo Felda

Strokovni članek

Rombski poliedri

2003 | Mara Cotič, Darjo Felda

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

The rainbow train : the model of development of basic concepts in combinatorics at the first key stages of education

2002 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 1996-2001

2002 | Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Evropski matematični kenguru 1996-2001

2002 | Mara Cotič, Darjo Felda

Izvirni znanstveni članek

Kombinatorika na začetku šolanja

2002 | Darjo Felda

Strokovni članek

Mednarodna matematična olimpiada

2001 | Izidor Hafner, Jasna Bratanič, Marija Božnar, Breda Cestnik, Gregor Dolinar, Darjo Felda, Petra Grošelj, Monika Kavalir, Alenka Kavčič, Nika Novak, Hiacinta Klemenčič, Maja Pohar Perme, Tanja Soklič, Mateja Šajna, Katarina Šenk, Aleš Vavpetič

Drugo učno gradivo

Zbirka nalog s tekmovanj iz logike : 2. del

2001 | Izidor Hafner, Jasna Bratanič, Marija Božnar, Breda Cestnik, Gregor Dolinar, Darjo Felda, Alenka Kavčič, Mateja Šajna, Katarina Šenk, Aleš Vavpetič

Drugo učno gradivo

Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki

2001 | Sara Brezigar, Darjo Felda, Nada Razpet

Strokovni članek

Nemogoče je mogoče - zgled iz Walesa

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature

1997 | Gregor Dolinar, Darjo Felda

Strokovni članek

Evropski matematični kenguru

1997 | Darjo Felda

Strokovni članek

Evropski matematični kenguru

1996 | Gregor Dolinar, Darjo Felda

Strokovni članek

Evropski matematični kenguru

1996 | Gregor Dolinar, Darjo Felda

Strokovni članek

Matematično tekmovanje Kenguru

1996 | Izidor Hafner, Breda Cestnik, Gregor Dolinar, Darjo Felda, Petra Grošelj, Alenka Kavčič, Katarina Šenk, Nika Novak, Hiacinta Klemenčič, Maja Pohar Perme, Tanja Soklič, Mateja Šajna, Mirjana Todorovič-Guid, Aleš Vavpetič

Drugo učno gradivo

Zbirka nalog s tekmovanj iz logike

1996 | Darjo Felda

Strokovni članek

Medalji na mednarodni matematični olimpiadi

1996 | Darjo Felda

Strokovni članek

Evropski matematični kenguru

1995 | Darjo Felda

Strokovni članek

Šolsko tekmovanje srednješolcev v znanju matematike

1994 | Darjo Felda, Matjaž Željko

Drugo učno gradivo

Številske križanke

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Mednarodna matematična olimpiada

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Kenguru tudi v Sloveniji?

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Šolsko tekmovanje srednješolcev v znanju matematike

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Spoznavajmo naravna števila

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Ne le igra

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Šolsko tekmovanje srednješolcev

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Mednarodna matematična olimpiada

1993 | Darjo Felda

Strokovni članek

Igra ali raziskovanje?

1993 | Darjo Felda, Uroš Milutinović

Strokovni članek

Rješenja zadataka sa 33. međunarodne matematičke olimpijade

1992 | Darjo Felda

Strokovni članek

Razvrščanje večkotnikov

1991 | Darjo Felda, Matjaž Željko, Gorazd Lešnjak

Drugo učno gradivo

Rešene naloge iz matematike s šolskih in izbirnih tekmovanj : 1975-1991