• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
__otar_Sonja_foto22.jpg

izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Založba - III. nadstropje
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
Druge funkcije:
koordinatorica učiteljev tutorjev na UP PEF
članica Komisije za prošnje in vprašanja v prvem prijavnem postopku za vpis v 1. letnik dod. štud. prog. UP

COBISS objave

2024 | Sonja Čotar Konrad, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Classroom climate and student–teacher relationship : a study among atudents and teachers in Slovenia

2024 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The attitude of teacher educators and student teachers towards the use of digital technologies for the purposes of learning and teaching and their self-assessment of competence in the use of digital technologies

2023 | Karmen Drljić, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The case of redesigning the curricula of preschool education study programme

2023 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Teacher educators’ attitudes towards using digital technologies for learning and teaching : the case of Slovenia

2023 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Models for professional development of teachers

2023 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Cooperation with parents in the Swedish, Finnish and Slovenian kindergarten curriculum

2023 | Sonja Čotar Konrad, Darjo Felda, Tina Štemberger, Mara Cotič

Znanstvena monografija

Contemporary perspectives on early childhood education and care

2023 | Sonja Čotar Konrad, Andreja Klančar, Stanko Pelc, Igor Rižnar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Instructional design

2022 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Akademska samopodoba in akademsko odlašanje pred in med študijem na daljavo

2022 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Jutri pa res začnem" : akademsko odlašanje, osamosvajanje od staršev in akademski dosežki študentov

2022 | Sonja Rutar, Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Practices of planning as a reflection of teaching and learning concepts in ECEC : the cases of Finland and Slovenia

2022 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Vloga medgeneracijskega učenja pri prehodu novincev na delovno mesto v vrtcu

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Preschool teacher’s beliefs about creativity and children creativeness

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2021 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoško-psihološki elementi prehoda v visokošolsko izobraževanje

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Building teacher competence : the role of university teachers and mentor teachers

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Tina Štemberger, Tomaž Bratina, Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Še ena knjiga o statistiki : univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Attitudes towards using digital technologies in education as an important factor in developing digital competence : the case of Slovenian student teachers

2021 | Jana Krivec, Matej Guid, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Improve your life by playing a game : learn how to turn your life activities into lifelong skills!

2020 | Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Katja Košir, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Interaktivna učna gradiva : intenzivna spletna delavnica

2020 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Eva Jereb, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Digitalne kompetence učiteljev - DigCompEdu : intenzivna spletna delavnica

2020 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Medosebna usmerjenost, subjektivno psihološko blagostanje in akademski dosežki študentov

2019 | Sonja Čotar Konrad, Maja Lebeničnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izgorelost in samoučinkovitost strokovnih delavk v vrtcu

2019 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analyzing teachers' competencies in regular classroom practice with gifted students in Slovenia

2019 | Vesna Ferk Savec, Jože Rugelj, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike

2019 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Sonja Čotar Konrad, Ivan Gerlič, Nika Golob, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Igor Pesek, Robert Repnik, Sonja Rutar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kurikularna in didaktična načela

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza učnih načrtov glede prisotnosti IKT-vsebin/predmetov na pedagoških študijskih programih UP

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model IKT-kompetenc učiteljev DigComEdu

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Validacija vprašalnika digitalnih kompetenc študentov pedagoških študijskih programov

2018 | Uroš Perko, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Čustvena izraznost družine, struktura družine in volja do bivanjskega smisla oseb iz nealkoholičnih in alkoholičnih družin

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Sonja Rutar, Katja Košir

Znanstvena monografija

Children matter : empowering teachers for generations to come

2018 | Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Vloga vzgojiteljice pri opolnomočenju funkcionalnosti družine predšolskega otroka

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger

Strokovna monografija

Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2018 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Drugo učno gradivo

Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj : dnevnik Praktičnega usposabljanja 1

2017 | Katja Košir, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Računalniško mišljenje - kaj je to in zakaj bi ga sploh potrebovali?

2017 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Moja ali mentorjeva odgovornost? Lokus kontrole in pričakovanja študentov na pedagoškem usposabljanju

2017 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učitelji učiteljev: kdo so, kaj se od njih pričakuje in kako so umeščeni v visokošolski prostor

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Dnevnik Praktičnega usposabljanja 2 : [študijsko gradivo]

2017 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Silva Bratož, Alenka Kocbek

Znanstvena monografija

Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education

2017 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia

2017 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia

2016 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čustveno inteligenten učitelj kot dejavnik podpore pri osamosvajanju mladostnika

2016 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Family emotional expressiveness and family structure

2016 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Parent - adolescent conflict style and conflict outcome : age and gender differences

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Izzivi in težave na področju odkrivanja in dela z mlajšimi nadarjenimi otroki

2016 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad, Boris Kern

Znanstvena monografija

Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

2016 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

2016 | Marko Kukanja, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Od beneškega bakalaja do sladke Istre : razvoj prehrambenega gostinstva na Slovenski obali

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Ana Bardorfer

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Nekateri aktualni izzivi učitelja pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

"How and why should I study?": metacognitive learning strategies and motivational beliefs as important predictors of academic performance of student teachers

2015 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Professional competences of preschool teachers for working with gifted young children in Slovenia

2015 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refleksija: pot do profesionalne identitete in pomemben vir spoznanj o samozaznavi študentov predšolske vzgoje in njihovih mentorjev v javnih vrtcih

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher professional qualifications and attitudes toward gifted and talented students

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Medsebojna povezanost otrok v starostno homogenih in starostno kombiniranih skupinah = Mutual relatedness of children in homogeneous and in combined age groups

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odkrivanje nadarjenih učencev: ali imamo v Sloveniji res četrtino nadarjenih učencev?

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Validacija nove lestvice profesionalnega razvoja pedagoškega delavca

2015 | Tina Vršnik Perše, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj

2015 | Tina Vršnik Perše, Katja Košir, Sonja Čotar Konrad, Branka Čagran

Znanstvena monografija

Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj

2014 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Pomen čustvene inteligentnosti v profesionalnem razvoju pedagoškega delavca

2014 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri študentih Pedagoške fakultete

2013 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Učno uspešen, nadarjen ali talentiran? : terminološke vrzeli s področja nadarjenosti

2013 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Motivacijska prepričanja, metakognitivne učne strategije in učni dosežek študentov pedagoških smeri

2013 | Ana Kozina, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

High motivation for learning math - possible predictors : TIMSS and PIRLS 2011 secondary data analyses

2012 | Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Konfliktnost med mladostniki in starši : razvojno psihološki vidiki in sistemski vidik konfliktnosti v družini = Conflict between adolescents and parents : developmental and systemic perspectives of conflict in family

2011 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čustvena pismenost - ovrednotenje koncepta emocionalne inteligentnosti in njegove uporabne vrednosti v izobraževanju

2010 | Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Razvojna psihologija : interno gradivo za študente programa Predšolske vzgoje

2010 | Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Pedagoška psihologija : interno gradivo za študente Predšolske vzgoje

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Čustvena inteligentnost : modni trend ali na novo obujena druga dimenzija delovanja šol?

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Otrok, ki grize vrstnike nekaj sporoča : ga razumete?

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Otrokova "šolska" samopodoba

2008 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Kako lahko izboljšamo svoje učenje?

2008 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Bil bi neustavljiv, če bi le mogel začeti

2005 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Čustvena klima v družini : primerjava med slovenskimi in španskimi študenti

2002 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Izboljšanje komunikacije v partnerskih odnosih