• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
__otar_Sonja_foto22.jpg

izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Založba - III. nadstropje
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
Druge funkcije:
koordinatorica učiteljev tutorjev na UP PEF
članica Komisije za prošnje in vprašanja v prvem prijavnem postopku za vpis v 1. letnik dod. štud. prog. UP

COBISS objave

2022 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Akademska samopodoba in akademsko odlašanje pred in med študijem na daljavo

2022 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Jutri pa res začnem" : akademsko odlašanje, osamosvajanje od staršev in akademski dosežki študentov

2022 | Sonja Rutar, Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Janja Francé, Branko Čermelj, Oliver Bajt, Nives Kovač, Borut Mavrič, Patricija Mozetič, Andreja Ramšak, Tjaša Kogovšek, Vlado Malačič, Tihomir Makovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Practices of planning as a reflection of teaching and learning concepts in ECEC : the cases of Finland and Slovenia

2022 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Vloga medgeneracijskega učenja pri prehodu novincev na delovno mesto v vrtcu

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Preschool teacher’s beliefs about creativity and children creativeness

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2021 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoško-psihološki elementi prehoda v visokošolsko izobraževanje

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Building teacher competence : the role of university teachers and mentor teachers

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Tina Štemberger, Tomaž Bratina, Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Še ena knjiga o statistiki : univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Attitudes towards using digital technologies in education as an important factor in developing digital competence : the case of Slovenian student teachers

2021 | Jana Krivec, Matej Guid, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Improve your life by playing a game : learn how to turn your life activities into lifelong skills!

2020 | Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Katja Košir, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Interaktivna učna gradiva : intenzivna spletna delavnica

2020 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Eva Jereb, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Digitalne kompetence učiteljev - DigCompEdu : intenzivna spletna delavnica

2020 | Anja Pirih, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raising plurilingual children : parents' attitudes towards multilingualism and plurilingualism

2020 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Medosebna usmerjenost, subjektivno psihološko blagostanje in akademski dosežki študentov

2019 | Sonja Čotar Konrad, Maja Lebeničnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izgorelost in samoučinkovitost strokovnih delavk v vrtcu

2019 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analyzing teachers' competencies in regular classroom practice with gifted students in Slovenia

2019 | Vesna Ferk Savec, Jože Rugelj, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike

2019 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Sonja Čotar Konrad, Ivan Gerlič, Nika Golob, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Igor Pesek, Robert Repnik, Sonja Rutar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kurikularna in didaktična načela

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza učnih načrtov glede prisotnosti IKT-vsebin/predmetov na pedagoških študijskih programih UP

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Model IKT-kompetenc učiteljev DigComEdu

2018 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Validacija vprašalnika digitalnih kompetenc študentov pedagoških študijskih programov

2018 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Čustvena izraznost družine, struktura družine in volja do bivanjskega smisla oseb iz nealkoholičnih in alkoholičnih družin

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Sonja Rutar, Katja Košir

Znanstvena monografija

Children matter : empowering teachers for generations to come

2018 | Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Vloga vzgojiteljice pri opolnomočenju funkcionalnosti družine predšolskega otroka

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger

Strokovna monografija

Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2018 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Drugo učno gradivo

Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj : dnevnik Praktičnega usposabljanja 1

2017 | Katja Košir, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Računalniško mišljenje - kaj je to in zakaj bi ga sploh potrebovali?

2017 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Moja ali mentorjeva odgovornost? Lokus kontrole in pričakovanja študentov na pedagoškem usposabljanju

2017 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učitelji učiteljev: kdo so, kaj se od njih pričakuje in kako so umeščeni v visokošolski prostor

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Dnevnik Praktičnega usposabljanja 2 : [študijsko gradivo]

2017 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Silva Bratož, Alenka Kocbek

Znanstvena monografija

Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education

2017 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia

2017 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia

2016 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čustveno inteligenten učitelj kot dejavnik podpore pri osamosvajanju mladostnika

2016 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Family emotional expressiveness and family structure

2016 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Parent - adolescent conflict style and conflict outcome : age and gender differences

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Izzivi in težave na področju odkrivanja in dela z mlajšimi nadarjenimi otroki

2016 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad, Boris Kern

Znanstvena monografija

Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

2016 | Anja Podlesek, Robert Masten, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji

2016 | Marko Kukanja, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Od beneškega bakalaja do sladke Istre : razvoj prehrambenega gostinstva na Slovenski obali

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Ana Bardorfer

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Nekateri aktualni izzivi učitelja pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

"How and why should I study?": metacognitive learning strategies and motivational beliefs as important predictors of academic performance of student teachers

2015 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Professional competences of preschool teachers for working with gifted young children in Slovenia

2015 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refleksija: pot do profesionalne identitete in pomemben vir spoznanj o samozaznavi študentov predšolske vzgoje in njihovih mentorjev v javnih vrtcih

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teacher professional qualifications and attitudes toward gifted and talented students

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Medsebojna povezanost otrok v starostno homogenih in starostno kombiniranih skupinah = Mutual relatedness of children in homogeneous and in combined age groups

2015 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odkrivanje nadarjenih učencev: ali imamo v Sloveniji res četrtino nadarjenih učencev?

2015 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Validacija nove lestvice profesionalnega razvoja pedagoškega delavca

2015 | Tina Vršnik Perše, Sonja Čotar Konrad

Znanstvena monografija

Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj

2015 | Tina Vršnik Perše, Katja Košir, Sonja Čotar Konrad, Branka Čagran

Znanstvena monografija

Strokovni delavci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in njihov profesionalni razvoj

2014 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Pomen čustvene inteligentnosti v profesionalnem razvoju pedagoškega delavca

2014 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri študentih Pedagoške fakultete

2013 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Učno uspešen, nadarjen ali talentiran? : terminološke vrzeli s področja nadarjenosti

2013 | Sonja Čotar Konrad, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Motivacijska prepričanja, metakognitivne učne strategije in učni dosežek študentov pedagoških smeri

2013 | Ana Kozina, Sonja Čotar Konrad

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

High motivation for learning math - possible predictors : TIMSS and PIRLS 2011 secondary data analyses

2012 | Sonja Čotar Konrad

Pregledni znanstveni članek

Konfliktnost med mladostniki in starši : razvojno psihološki vidiki in sistemski vidik konfliktnosti v družini = Conflict between adolescents and parents : developmental and systemic perspectives of conflict in family

2011 | Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čustvena pismenost - ovrednotenje koncepta emocionalne inteligentnosti in njegove uporabne vrednosti v izobraževanju

2010 | Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Razvojna psihologija : interno gradivo za študente programa Predšolske vzgoje

2010 | Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Pedagoška psihologija : interno gradivo za študente Predšolske vzgoje

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Čustvena inteligentnost : modni trend ali na novo obujena druga dimenzija delovanja šol?

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Otrok, ki grize vrstnike nekaj sporoča : ga razumete?

2009 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Otrokova "šolska" samopodoba

2008 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Kako lahko izboljšamo svoje učenje?

2008 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Bil bi neustavljiv, če bi le mogel začeti

2005 | Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Čustvena klima v družini : primerjava med slovenskimi in španskimi študenti

2002 | Sonja Čotar Konrad

Strokovni članek

Izboljšanje komunikacije v partnerskih odnosih