• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Natasa_dolenc_1_.jpg

izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika naravoslovja
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64
Kabinet: Kabinet za naravoslovne vede
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
Pedagoško delo:

Redni študij

 • Predavanja, laboratorijske in terenske vaje ter integrirana praksa pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV),
 • Laboratorijske in terenske vaje pri predmetu Naravoslovje 2 (2. letnik RP),
 • Laboratorijske in seminarske vaje ter seminarji pri predmetu Didaktika naravoslovja 1 (3. letnik RP),
 • Laboratorijske vaje pri predmetu Didaktika naravoslovja 2 (3. letnik RP).

Izredni študij

 • Predavanja pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV- Koper),
 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV-Koper, Slovenske Konjice),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV- Koper).
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Vodja projektne skupine projekta SiiT (School-oriented Interactive Identification Tools- exploring biodiversity in a cross-border area), v sklopu katerega se pripravlja interaktivni določevalni ključ za organizme morske obale.
 • Sodelujoča v projektu Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP.

COBISS objave

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja študentov o pouku naravoslovja na daljavo

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje naravoslovne in okoljske pismenosti v vrtcu

2022 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Raznolikost živog svijeta : priručnik za studente ranog in predškolskg odgoja, studente učiteljskog fakulteta, odgojitelje i učitelje

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teachers' opinions of teaching about beekeeping in primary schools

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primerjava med tradicionalnim in sodobnim pristopom poučevanja o prebavilih v osnovni šoli = Comparison between traditional and modern teaching approach about the digestive system in primary school

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba pristopa CLIL pri učenju in poučevanju naravoslovja in angleščine v vrtcu

2020 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba raziskovalnih škatel v naravi kot primer učinkovitega medpredmetnega povezovanja

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje glasbenih in likovnih vsebin v zamejskem šolstvu

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2019 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mobile learning on the seashore with an interactive identification key

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi študentov na vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk naravoslovja

2018 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2018 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naravoslovje 1 : biološke vsebine : delovni zvezek za laboratorijske vaje

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Izvirni znanstveni članek

The vertical distribution and abundance of Chthamalus stellatus Poli and Chthamalus montagui Southward (Crustacea, Cirripedia) at two localities of the Istrian peninsula coast (North Adriatic)

2017 | Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen izkušnje pri poznavanju morskih organizmov in odnosu do njih

2017 | Janja Plazar, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Potovanje na Madagaskar

2017 | Igor Saksida, Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Matematika : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Mara Cotič, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 2. del

2017 | Barbara Zorman, Darjo Felda, Marina Volk, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan, Janja Plazar, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2017 | Barbara Zorman, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Igor Saksida, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2016 | Barbara Zorman, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interaktivni določevalni ključ kot učinkovit pripomoček pri terenskem delu

2016 | Barbara Zorman, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Igor Saksida

Izvirni znanstveni članek

Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva

2016 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nastja Cotič, Petra Furlan

Izvirni znanstveni članek

Mobilno učenje na primeru spoznavanja biodiverzitete

2016 | Nataša Dolenc-Orbanić, Darja Skribe-Dimec, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

The effectiveness of a constructivist teaching model on studentsʼ understanding of photosynthesis

2016 | Claudio Battelli, Lovrenc Lipej, Robert Turk, Nataša Dolenc-Orbanić

Znanstvena monografija

European Red list of habitats. Part 1., Marine habitats

2015 | Barbara Zorman

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Potencial študentskega tutorstva za razvoj medkulturnega dialoga

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Naravoslovje II : terenske vaje - kemijske vsebine : (gradivo samo za interno uporabo)

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Nives Kovač

Drugo učno gradivo

Naravoslovje 2 : (kemijske vsebine) : laboratorijske vaje

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pogledi bodočih učiteljev na sodobno poučevanje naravoslovja

2015 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Nataša Dolenc-Orbanić, Marko Gavriloski

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kakovost z vidika študentov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Okoljska vzgoja kot izziv v vzgoji in izobraževanju

2015 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Izvirni znanstveni članek

Z ustreznimi pristopi do preoblikovanja alternativnih pojmovanj

2014 | Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Misconceptions about plants : comparison between elementary school students and faculty students - future teachers

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2014 | Nives Kovač, Nataša Dolenc-Orbanić

Drugo učno gradivo

Zgodnje učenje naravoslovja : kemijske vsebine : Delovni zvezek za laboratorijske vaje - Predšolska vzgoja - 2. letnik

2014 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Výzkum života pod mořskou hladinou

2014 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mořské pobřeží - motivační výukové prostředí

2012 | Barbara Zorman, Nataša Dolenc-Orbanić, Marko Juvan, Vida Rožac-Darovec

Drugo učno gradivo

Lili in Bine 2. [Medpredmetni delovni zvezek v drugem razredu osnovne šole]

2012 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Napačne predstave kot posledica zmotnih razlag pri naravoslovju

2012 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ni naravno

2011 | Martina Rajšp, Nataša Dolenc-Orbanić

Drugo učno gradivo

Lili in Bine 1 : [medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole]

2011 | Damijan Zorko, Janja Plazar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pouk naravoslovja v inkluzivnih oddelkih

2011 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Napačne predstave v naravoslovju

2010 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Smiljana Škvarč, Agnes Šömen Joksić, Cécil J. W. Meulenberg

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preschool and primary school education on sun-protection = Vzdělávání mateřských a základních škol v oblasti ochrany před slunečním zářením

2010 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Insect metamorphosis in primary school teaching

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Edukacijske vede. Grafično oblikovanje

2009 | Nataša Dolenc-Orbanić, Claudio Battelli

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako spodbujati interes otrok za naravoslovje

2009 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Izvirni znanstveni članek

Conntrubution to the knowledge of the chthamalids (crustacea, cirripedia) in the Slovene rocky shore (gulf of Trieste, north Adriatic sea) = Prispevek k poznavanju vitičnjakov *crustacea, cirripedia) na kamnitev slovenskem obrežju (Tržaški zaliv, severno Jadransko morje)

2009 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Contribution to the knowledge of the Chthamalids (Crustacea, Cirripedia) on the Slovene rocky shore (Gulf of Trieste, North Adriatic sea) = Prispevek k poznavanju vitičnjakov (Crustacea, Cirripedia) na kamnitem slovenskem obrežju (Tržaški zaliv, severno Jadransko morje)

2008 | Igor Saksida, Gorazd Bajc, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Zorman, Sanela Hudovernik, Ana Beguš, Darko Darovec

Znanstvena monografija

Ameriška luč nad Trstom : o veleposlanici ZDA v Rimu Clare Boothe Luce in njeni vlogi pri reševanju tržaškega vprašanja med letoma 1953 in 1954

2008 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Izvirni znanstveni članek

First record of Chthamalus Montagui Southward, 1976 (Crustacea, Cirripedia) on the Slovenian coast (Gulf of Trieste, Northern Adriatc sea) = Prima segnalazione di Chthamalus Montagui Southward, 1976 (Crostacei, Cirripedi) lungo la costa della Slovenia (Golfo di Trieste, Alto Adriatico)

2008 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preobrazba žuželk

2007 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Janez Ferbar, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Dušan Krnel, Danica Mati Djuraki, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Začetno naravoslovje : vaje

2007 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Drugo učno gradivo

Zgodnje učenje naravoslovja. Biologija : študijsko gradivo v elektronski obliki

2006 | Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zvita kot lisica, neumen kot kukavica

2005 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Likovna umetnost s časom v čas

1998 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How childhood is understood and presented in contemporary Slovene children's literature