• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

doc. dr. Mateja Gačnik

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : specialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Pedagoško delo:
 • Inkluzivna pedagogika – predmet Metode dela z gluhimi, naglušnimi in z osebami z govorno-jezikovnimi motnjami
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Priredila in normirala inštrument BAB.
 • Ena izmed avtoric izvirnega slovenskega presejalnega preizkusa PLP-5.
 • Sodelovala pri posodobitvi strokovne literature Bralni listi.
Druge dejavnosti:


Kot članica strokovnega odbora sodeluje pri pripravi 4. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo. 

Druge dejavnosti:
- Od leta 2013 članica Professional liaisons committee International fluency association.
- Ustanoviteljica in predsednica sekcije za motnje fluentnosti Društva logopedov Slovenije.
- Predsednica komisije za mednarodno sodelovanje društva logopedov Slovenije.
- Imenovana v Komisijo za logopedsko preventivo predšolskih otrok pri DlogS.
- Ena od ustanoviteljic strokovne revije Komuinikacija ter članica strokovnega odbora pri reviji Komunikacija.