• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Vanja_Riccarda_Kiswarday.jpg

izr. prof. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : specialna pedagogika
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Druge funkcije:
učitelj tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami
Pedagoško delo:

Študente na smereh Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, Razredni pouk in Inkluzivna pedagogika poučuje osnove specialno pedagoških pristopov pri zagotavljanju oblik pomoči in podpore v procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje in je mentorica diplomskim in magistrskim nalogam. 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
Druge dejavnosti:

Deluje tudi kot učitelj - tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami in v okviru te problematike aktivno sodeluje tudi na ravni Univerze na Primorskem.

COBISS objave

2022 | Vanja Riccarda Kiswarday

Pregledni znanstveni članek

Položaj otrok v zasebnih vrtcih glede pravice do strokovne pomoči

2021 | Karmen Drljić, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Prepletenost rezilientnosti in inkluzivnih kompetenc bodočih učiteljev

2020 | Vanja Riccarda Kiswarday, Katarina Česnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezovanje študentov za sodelovalno načrtovanje inkluzivnega pouka

2019 | Karmen Drljić, Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Pomen rezilientnosti bodočih pedagoških delavcev

2019 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripomočki za vzgojitelje za detekcijo otrok z avtizmom v prvem starostnem obdobju (1-3)

2019 | Aksinja Kermauner, Janja Plazar, Vanja Riccarda Kiswarday, Dragica Haramija, Lucija Čok, Milena Košak Babuder

Znanstvena monografija

Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba IKT v procesu visokošolskega učenja za bolj doživeto razumevanje pomena prilagojenega učnega okolja in izboljšanje dostopnosti učinkovitega učenja otrokom s posebnimi potrebami

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Multisenzorni učni pripomoček za urjenje grafomotoričnih spretnosti v inkluzivnem razredu

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Različni pristopi k spodbujanju razvoja inkluzivnih kompetenc študentov razrednega pouka

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodelovalno poučevanje : priložnost za inkluzivne pedagoge

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Individualiziran program v inkluziji

2018 | Vanja Riccarda Kiswarday, Alen Kofol

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Evropske politike financiranja sistemov inkluzivnega izobraževanja

2018 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Attitude towards inclusive education: the perspective of Slovenian preschool and primary school teachers

2017 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Readiness of school teachers and preschool teachers as the foundation of implementation of inclusion

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The process of implementing inclusion in Slovenia

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Pomen inkluzivnih kompetenc z vidika bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić, Sonja Čotar Konrad

Drugo učno gradivo

Dnevnik Praktičnega usposabljanja 2 : [študijsko gradivo]

2017 | Anna Kožuh, Tatjana Hodnik, Darjo Felda, Robert Brus

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Promoting teacher resiliency through strengthening protective factors - a new paradigm in teacher education

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Aksinja Kermauner, Karmen Drljić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Arheologija za vse - dostopnost kulturne dediščine za osebe s posebnimi potrebami = Archaeology for all - accessibility of cultural heritage for persons with special needs

2016 | Darjo Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen tehnološke pismenosti za nudenje pomoči in podpore učencem s posebnimi potrebami

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Doživljanje sodelovanja s starši predšolskih otrok s posebnimi potrebami z vidika vzgojiteljic v vrtcih

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Attitude towards inclusion: an important factor in implementing inclusive education

2016 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Validation of the inclusive competences scale for educators (InComSEdu)

2016 | Tina Štemberger, Karmen Drljić

Izvirni znanstveni članek

Nekateri dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Strokovni članek

Prostovoljno delo študentov pedagoških smeri z otroki s posebnimi potrebami

2016 | Karmen Drljić, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje rezilientnosti študentov preko doživljanja izkušnje inkluzije na pedagoški praksi = Development of the resilience of students through experiencing inclusion during teaching practice

2015 | Barbara Baloh, Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Il ruolo e l'esperienza dell'ambiente didattico stimolante nel periodo della pre-alfabetizzazione

2015 | Karmen Drljić, Jana Suklan, Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vpliv etnične identitete na razvoj rezilience pri mladostnikih iz priseljenskih družin

2015 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stališča učiteljev o vplivu različnih posebnosti otrok in mladostnikov na njihove zmožnosti za aktivno učno in socialno vključevanje v šoli

2015 | Vanja Riccarda Kiswarday, Karmen Drljić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Rezilientnost kot orodje za udejanjanje inkluzije v vzgoji in izobraževanju

2015 | Vanja Riccarda Kiswarday, Milena Valenčič Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Paradigmatski premik sodobne šole od usmerjenosti v primanjkljaje k rezilientnosti

2015 | Milena Valenčič Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The resilient teacher : the way to reach quality education in contemporary society

2014 | Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju = A model of fostering resilience in school context

2014 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Prilagajanje učnega prostora otrokom s posebnimi potrebami

2014 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Ustvarjanje inkluzivnega učnega okolja

2014 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Inkluzija je odnos sprejemanja in ljubezni do življenja

2014 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Inkluzija kot priložnost

2013 | Darjo Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Tehnološka pismenost in seznanjenost pomočnice vzgojiteljic s podpornimi tehnologijami za otroke s posebnimi potrebami

2013 | Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja

2011 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Skrb za socialno vključevanje ter razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v procesu uresničevanja individualiziranega programa

2011 | Vanja Riccarda Kiswarday

Druge monografije in druga zaključena dela

Kako (z)raste bolnišnični učitelj : [predavanje na Strokovnem posvetu ob 60-letnici šolskega dela ob bolnem otroku "Bolni šolar je zdrav šolar", 7. oktober 2011, pediatrična klinika Ljubljana]

2011 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Socialno kohezivna šola/vrtec kot najučinkovitejše okolje za razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti

2011 | Božidar Opara, Vanja Riccarda Kiswarday, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Terminološka vprašanja in dileme na področju zagotavljanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju

2011 | Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti v vrtcu in šoli izboljšuje kakovost telesnega in duševnega zdravja, vseživljenjskega učenja in socialne kohezivnosti v družbi

2011 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Empowering resilience within the school context

2010 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Spodbujanje rezilientnosti v razburkanem obdobju odraščanja

2007 | Anna Kožuh

Strokovna monografija

Dylematy współczesnego wychowania i edukacji

2005 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Kje je kdo? : s pristnim stikom in komunikacijo lahko mladostniku pomagamo omiliti tesnobe, povezane z odraščanjem

2004 | Vanja Riccarda Kiswarday

Druge monografije in druga zaključena dela

Kako se pride na svet?

2004 | Vanja Riccarda Kiswarday

Druge monografije in druga zaključena dela

Človeško telo

2004 | Milena Valenčič Zuljan, Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razmišljanja študentov, bodočih učiteljev, o uporabi računalnika pri pouku

1999 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Ko malček sede pred računalnik

1999 | Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Program računalniške interesne dejavnosti za učence z zmerno motnjo v duševnem razvoju

1999 | Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni članek

Mednarodni računalniški tabor za slepe in slabovidne mladostnike - ICC (International Computer Camp)

1999 | Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Analiza možnosti in učinkovitosti uvajanja računalnika kot didaktičnega pripomočka v vzgojo in izobraževanje učencev z motnjami v duševnem razvoju

1997 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Computer activities program for children with severe mental retardation

1997 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Some aspects of a computer assisted education for children with severe mental retardation

1996 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

A-B-C and 1-2-3 on computers : computer as a didactic tool in education of children with a severe mental retardation

1994 | Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Computer camp for the handicapped and their family members