• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
PEF_Eda.jpg

doc. dr. Eda Birsa

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: docentka
Matično področje : didaktika likovne vzgoje
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53
Kabinet: Kabinet za umetnost (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
Druge dejavnosti:

Samostojne razstave:

 • Galeriji Alga, Izola: april 1998,
 • Turistična agencija Laguna, Izola: april 1998,
 • Aerodrom Portorož, Letališko podjetje d.o.o., Sečovlje: maj 1998,
 • Likovna vitrina pri zavarovalnici Triglav, Nova Gorica: julij 1998,
 • Kolinska d.d., Ljubljana: maj 1999,
 • Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor: julij in avgust 1999,
 • Banka Koper d.d., Koper: december 2000 in januar 2001,
 • Galeriji Alga, Izola: september 2001,
 • Univerza na Primorskem, Armerija, Slovenija: marec-april 2013.

Skupinske razstave:

 • Galerija Lubadar, Maribor: april-maj 1999,
 • Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Postojna: november 2002,
 • Galerija Doma na Vidmu, Ilirska Bistrica: november 2002,
 • Sončna dvorana v ul. G. Bruna, Izola: december 2002,
 • KC Srečko Kosovel, Sežana: januar 2003,
 • Pečaričeva galerija Piran, Piran: januar-februar 2003,
 • Muzejska Galerija Pokrajinskega muzeja Koper, oktober 2005,
 • Natečaj Artefatto 2009 Luminessenze, Mostra d'arte giovanile, Serra del parco di Villa Rivoltella Trieste: september 2009 – izbrani dve sliki, razstavljeni in objavljeni v katalogu,
 • Mednarodni natečaj (Concorso internazionale d'arte contemporanea) Aurisina: december 2010 – dobljen pokal s strani podjetja Cornitel - Trieste,
 • Holos 2010 -  Etichette, vino, arte e poesia, Conestabo artgallery Trst, Italija: februar 2011,
 • JSKD, tekst v podobi, september 2011 – 11. Regijska likovna razstava pimorskih likovnih ustvarjalcev, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica, Izola, Koper: 2011,
 • PACE WITH ART IN WORLD WITHOUT BORDERS -  INTERNATIONAL EXHIBITION OF CONTEMPORARY ARTS, Trst, Italija: november-december 2011,
 • Mednarodni natečaj (Concorso internazionale d'arte contemporanea) Aurisina: december 2011 – dobljen pokal s strani podjetja Malalan iz Opčin za razstavljeni sliki ter nagrada za drugo mesto za kip,
 • Natečaj Artefatto 2011, Mostra d'arte giovanile, Serra del parco di Villa Rivoltella Trieste: maj 2012 – izbrana slika, razstavljena in objavljena v katalogu,
 • »Konkretna umjetnosti 9: Konstruktivizam jučer i danas«  Galerija »Kaštel« Motovun Hrvaška: september 2012,
 • La Pace con L'Arte, Un mondo senza confini, Sala Giubileo, Trieste, Italija: marec 2013 - izbrana ena slika,
 • Associazione culturale IL Rustico »Nido di rondine« di pittura scultura e grafica e fotografia – Incontro internazionale con L'Arte, Muggia, Italija: junij. 2013 - izbrana ena slika,
 • La Pace con l'arte, Un mondo senza confini, v Palazzo Granafei Nervegna di Via Duomo, Brindisi: junij-julij  2013 - izbrana ena slika.

COBISS objave

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Uporaba prožnih oblik pri izobraževanju na daljavo v visokem šolstvu na področju umetniških predmetov

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Students' experience of studying arts and social sciences content at a distance

2022 | Barbara Baloh, Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga strokovnih delavcev in umetnikov pri spodbujanju ustvarjalnega pripovedovanja ter likovnega izražanja

2022 | Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični pristopi Giannija Rodarija pri spodbujanju ustvarjalnega pripovedovanja in vizualno-likovne senzibilnosti otrok

2022 | Eda Birsa, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Presenting the selection of innovative approaches taken in physical activities in the pre-school period

2022 | Vesna Starman, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Interdisciplinarno povezovanje znanosti in umetnosti v študijskem procesu

2022 | Eda Birsa, Matjaž Kljun, Barbara Kopačin

Izvirni znanstveni članek

ICT usage for cross-curricular connections in music and visual arts during emergency remote teaching in Slovenia

2022 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Suzana Todorović, Anna Kožuh

Znanstvena monografija

(Za)govor ustvarjalnosti : sto let z Giannijem Rodarijem = La fantastica Rodariana : 100 anni con Gianni Rodari = Defending Creativity : 100 years with Gianni Rodari

2022 | Barbara Kopačin, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Medpredmetno povezovanje glasbene in likovne umetnosti

2021 | Barbara Baloh, Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Encouraging creative storytelling based on visual stimulation in pre-school and early school period

2021 | Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Z drobnimi koraki v slovenščino : vključevanje otrok priseljencev v vrtce

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2020 | Barbara Baloh, Barbara Pregelj, Eda Birsa

Strokovni članek

(Za)govor ustvarjalnosti - 100 let z Giannijem Rodarijem : simpozij ob 100-letnici rojstva Giannija Rodarija

2020 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Barbara Pregelj

Druge monografije in druga zaključena dela

(Za)govor ustvarjalnosti = La fantastica Rodariana = Defending creativity : 100 let z Giannijem Rodarijem : 100 anni con Gianni Rodari : 100 years with Gianni Rodari : mednarodni znanstveni simpozij : simposio scientifico internazionale : international science symposium : 20.-24. oktober, 20-24 ottobre, 20-24 October 2020, Koper, Capodistira, Koper, Trst, Trieste, Trieste

2020 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Barbara Pregelj

Druge monografije in druga zaključena dela

(Za)govor ustvarjalnosti = La fantastica Rodariana = Defending creativity : 100 let z Gannijem Rodarijem = 100 anni con Gianni Rodari = 100 years with Gianni Rodari : mednarodni znanstveni simpozij = simposio scientifico internazionale = international science symposium : 20.-24. oktober, 20-24 ottobre, 20-24 October 2020, Koper, Capodistira, Koper, Trst, Trieste, Trieste

2020 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpredmetno povezovanje glasbenih in likovnih vsebin v zamejskem šolstvu

2020 | Barbara Pregelj, Barbara Baloh, Eda Birsa, Anika Velišček

Strokovna monografija

Pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso : PRINO

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Creative realization of art tasks in interdisciplinary learning process

2019 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Pogledi nekaterih učiteljev, vključenih v projekt Razumevanje filma, na filmsko vzgojo

2018 | Eda Birsa, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Petra Furlan, Janja Plazar, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : 1. del

2018 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Teaching strategies and the holistic acquisition of knowledge of the visual arts

2017 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Primerjava učnih načrtov in vključenost priporočil za medpredmetno povezovanje likovnih vsebin = Comparison of syllabi and inclusion of recommendations for interdisciplinary integration of visual arts contents

2017 | Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kompetence bodočih učiteljev za oblikovanje interdisciplinarnega učnega procesa likovne umetnosti v sodobnem izobraževalnem sistemu

2017 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Primerjava učnih načrtov in vključenost priporočil za medpredmetno povezovanje likovnih vsebin = Comparison of syllabi and inclusion of recommendations for interdisciplinary integration of visual arts contents

2016 | Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Transfer likovnega znanja in izkušenj v novo učenje

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2014 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Petra Furlan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mořské pobřeží - motivační výukové prostředí

2011 | Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Strokovna monografija

Projekt Kulturna zavest in izražanje : izzivi prihodnosti

2011 | Eda Birsa, Giuliana Jelovčan, Igor Žerjal

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Odraz mladostniške ustvarjalnosti v risbi = The reflection of youth creativity in a drawing

2011 | Eda Birsa

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Interdisciplinary integration in art classes in the fifth grade of elementary school = Interdisciplinarna integracija na satovima likovne kulture u petom razredu osnovne škole

2010 | Sonja Starc, Šarolta Godnič Vičič, Mojca Šauperl, Aleksandra Bizjak Končar, Eda Birsa

Druge monografije in druga zaključena dela

Zapletenost besedilnega pomena : izvlečki = Complexities of meaning in text : abstract booklet

2010 | Sonja Starc, Aleksandra Bizjak Končar, Irena Kovačič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Študijsko gradivo = Reader

2009 | Bea Tomšič Amon, Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Zgodnje učenje. Alternativni likovni pristopi

2009 | Bea Tomšič Amon, Bogdana Borota, Helena Korošec, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Zgodnje učenje. izražanje v umetnosti

2009 | Bea Tomšič Amon, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Razredni pouk. Učna sredstva pri likovni vzgoji

2009 | Bea Tomšič Amon, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Razredni pouk. Likovno izražanje in tehnike

2009 | Eda Birsa

Strokovna monografija

Likovno izražanje predšolskega otroka : študijsko gradivo za študente Visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolske vzgoje

2009 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Vloga in funkcija risbe v artikulaciji likovnih zamisli v mladostniški dobi

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Edukacijske vede. Grafično oblikovanje

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Inkluzivna pedagogika. Učenje likovnih vsebin v heterogenih skupinah

2009 | Eda Birsa, Lara Kobal

Drugo učno gradivo

Učni načrt. Program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Likovno izražanje in oblikovanje

2008 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Film in literatura: primerjave, izmenjave, priredbe

2008 | Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Medpredmetno povezovanje in likovna umetnost

2007 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Janez Ferbar, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Dušan Krnel, Danica Mati Djuraki, Nada Razpet

Drugo učno gradivo

Začetno naravoslovje : vaje

2007 | Eda Birsa

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibanje in likovne ter oblikovalne dejavnosti

2006 | Majda Cencič, Eda Birsa, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Evalvacija programov izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v Sloveniji[,] izvedenih v letih 2004/05 : partnerstvo fakultet in šol, model IV

2006 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi

2005 | Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Likovna umetnost s časom v čas